Strømselskapene risikerer gigantkrav på lille julaften

Tusenvis av strømkunder har nå bare timer på seg til å avgjøre om de skal si opp strømavtalen sin. Og ikke minst om de i tillegg skal kreve tilbake alt de har betalt inn på avtalen.

Hvor mange tusener strømkunder i Norge vil si «takk for sist» til strømselskapene og prøve å få betalt tilbake alt de har betalt inn på nylig inngåtte strømavtaler? Svaret får vi først julaften.
  • Roar Valderhaug

Kl. 23.59 på lille julaften løper fristen ut for trolig godt over 100.000 strømkunder i Norge. De fikk for snart 14 dager siden e-post fra sitt strømselskap med beskjed om ny angrerett på strømavtalen de nå har.

Mange salgsivrige strømselskaper har ikke opplyst om kundenes angrerett på en måte som oppfyller lovens krav. Mange har i sine tilbud bare lagt ved en lenke til et angrefristskjema fremfor å legge ved en PDF av et slikt skjema.

Forbrukertilsynet påla derfor nylig alle strømselskapene som ikke hadde opplyst om angreretten på riktig måte, om å sende ut melding om ny angrefrist.

At alle disse kundene kan si opp sine avtaler innen 14 dager fra de fikk beskjed om sin nye angrefrist, er hevet over enhver tvil. Mange kan derfor nå komme seg ut av sine avtaler dersom de opplever dem som dårlige.

Vil hjelpe de som kreve tilbakebetalt

Men både jusprofessor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen (UiB) og juristene hos Forbrukerrådet mener at veldig mange av disse også kan kreve tilbakebetalt alt de har betalt inn på strømavtalen sin.

Dette gjelder altså i så fall alle strømkostnader (ikke nettleie) betalt inn på avtalen man nå har fått beskjed om at man kan angre seg på. For noen strømkunder gjelder det strømkostnader for opptil 12 måneder. For andre, som helt nylig har endret avtaler, kanskje bare én måned.

Nå vil administratoren for den store Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm», Olav Sylte, ta kontakt med Forbrukerrådet for å få lagt til rette for et eventuelt gruppesøksmål for alle de som, innen senest lille julaften, krever full refusjon.

– Det er ennå i en tidlig fase. Det Forbrukerrådet nå sier er veldig tydelig og bra. Men det må også stå seg i en eventuell dom. Det er store individuelle forskjeller hvordan dette slår ut for den enkelte. Men hvis det er grunnlag for et søksmål, så vil vi legge til rette for det, sier Sylte til Aftenposten.

Fristen går ut straks

For de fleste av dem som nå i desember har fått beskjed om ny angrefrist, går fristen ut alt i løpet av lille julaften.

– De som har muligheten, bør benytte angreretten. Si opp avtalen og kreve pengene tilbake før fristen løper ut. Forbrukerrådet er ganske tydelige på at mange her kan få gratis strøm for det de har betalt inn på avtaler hvor de ikke har fått gyldig angrerett, sier Sylte.

– Markedsføringen det siste året har vært helt ekstrem. Hvis strømselskapene ikke følger spillereglene for markedsføring, så skal det ikke lønne seg, sier Sylte videre.

I Facebook-gruppens kommentarfelt gikk diskusjonen torsdag høyt om det ikke blir å være for grådige å kreve slik refusjon.

Kan bli rettssaker

Men selv om både jusprofessor Giertsen ved UiB og Forbrukerrådet mener at jusen er klar, så advarte også Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket gjennom E24 nylig om å kaste blår i øynene på forbrukerne.

– Det er vel ingen som er så naiv at de tror selskapene uten videre vil akseptere et slikt krav, selv om de har gjort feil etter loven. Her er det opplagt risiko for at en til syvende og siste må føre sak for retten, sa Blyverket til E24.

Da sa hun også følgende:

– Vi ser ikke noen grunn til at forbrukere som er tilfreds med den avtalen de har, skal benytte angreretten.

Gjelder minimum 100.000 pluss

Men om man gjør det, så mener samtidig seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet at man har gode sjanser for å få tilbakebetalt det man hittil har betalt inn på avtalen der man fortsatt har angrerett.

– Ja, hvis du benytter angreretten din i slike saker, skal du få gratis strøm i perioden. Dette er også bekreftet gjennom avgjørelser i Elklagenemnda, sa Iversen til nettstedet Europower på onsdag.

Dette gjelder igjen, ifølge Forbrukerrådet, alle strømkunder som i løpet av de siste par ukene har melding fra sitt strømselskap om utvidet angrefrist.

Rundt 600.000 strømkunder i Norge bytter strømselskap i løpet av ett år. I tillegg er det ytterligere tusenvis som bytter avtaleforhold med samme strømselskap. Fjordkraft, Tibber, Glitre Energi, Los og NTE er noen av de store strømselskapene som sendt ut slike meldinger til alle kunder med nye avtaleforhold de siste 12 månedene.

Fortum Strøm og Norges Energi, som begge er eid av det finske kraftkonsernet Fortum, har imidlertid bare sendt slike meldinger til et fåtall av sine nye kunder. Disse to selskapene mener at de fleste av de nye kundene alt har fått god og riktig informasjon om angreretten.

Strømselskapene risikerer nå krav som vil komme som (lille) julaften på kjerringa.

Nøyaktig hvor mange strømkunder i Norge som nylig har fått beskjed om ny angrefrist, er nær umulig å anslå, men at det er minst 100.000, er et konservativt estimat gjort av Aftenposten.

Ulik praksis blant selskapene

Bare nevnte NTE har sendt ut beskjed om ny angrefrist til hele 20.000 av selskapets totalt 90.000 strømkunder. Hittil har bare én – 1 – kunde av de 20.000 benyttet seg av muligheten til å angre på avtalen og til å kreve refusjon av det som hen hadde betalt inn.

Men med oppmerksomheten som nå er skapt gjennom Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm», med hele 625.000 medlemmer, så er det grunn til å tro at flere vil henge seg på.

Norges største strømselskap Fjordkraft har overfor E24 alt avvist helt at de risikerer å måtte betale tilbake massevis av millioner kroner.

– I likhet med bransjeorganisasjonen Energi Norge mener vi at spørsmålet om tilbakebetaling bare vil være aktuelt for kunder som eventuelt ikke er orientert om angreretten. Våre kunder er opplyst om angreretten, heter det i en e-post fra Fjordkraft til Aftenposten.

I strømselskapenes bransjeorganisasjon Energi Norge er man imidlertid ikke like selvsikre som i Fjordkraft på hele bransjens vegne:

– I verste tilfelle er det snakk om mange milliarder kroner, og en massiv konkurs blant selskapene. De har kjøpt strømmen av Nord Pool, og har bare en liten margin på det hele, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Ulf Møller, til VG.

Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge skriver i en e-post til Aftenposten at hver eneste sak hvor kunder krever tilbakebetaling vil bli behandlet individuelt av den enkelte kundes strømselskap.

– Vi opplever det som lite rimelig at kunder skal få refundert penger for en feilfri vare som for lengst er mottatt og brukt opp. Dette reiser en rekke juridiske og praktiske problemstillinger som etter vårt syn ikke er avklart, skriver Øverås.