EU-kommisjonen ber om et krise-pristak for gass

EU-kommisjonen foreslår et pristak på 275 euro pr. megawattime (MWh) på deler av gasshandelen på den europeiske gassbørsen fra 1. januar 2023.

EU-kommisjonen foreslår et midlertidig pristak på gass. Her er kommisjonens president Ursula von der Leyen (midten) i samtaler med energikommissær Kadri Simson.
  • NTB-Marie De Rosa

Til sammenligning lå gassprisen på 320 euro pr. MWh på sitt høyeste i slutten av august. Få dager senere var den nede i cirka 230 euro pr. MWh.

Det er denne typen voldsomme prissvingninger EU-kommisjonen vil til livs med sitt forslag, som ble lagt frem på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Dette er en siste liten-mekanisme for å hindre episoder med ekstraordinært høye priser, sier EUs energikommissær Kadri Simson.

Gjelder fra nyttår

Et utkast til forslaget har sirkulert i EU-kretser siden forrige uke.

Gassprisen har sunket betraktelig siden toppen i sommer og ligger i skrivende stund på rundt 160 euro pr. MWh.

– Men vi er fortsatt eksponert for ødeleggende prishopp, sier Simson.

Reckrod-anlegget i Tyskland lagrer gass for vinteren.

Pristaket skal gjelde fra 1. januar 2023 og omfatter deler av gasshandelen som foregår på den nederlandske TTF-børsen. Prisen som settes her er styrende for gassprisen også i resten av Europa.

To vilkår

For at pristaket skal aktiveres, må to vilkår være oppfylt:

  • For det første må den såkalte month-ahead-prisen på gass ligge over 275 euro pr. MWh i to uker.
  • For det andre må TTF-gassprisen koste 58 euro mer enn flytende naturgass (LNG) på verdensmarkedet i samme periode.

Dersom begge vilkårene er møtt, aktiveres pristaket automatisk. På samme måte deaktiveres pristaket dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Kan gripe inn

Kommisjonen har også fullmakter til å gripe inn dersom pristaket svekker forsyningssikkerheten eller fører til en økning i gassetterspørselen.

Pristaket skal i første omgang vare i ett år.

Kommisjonens forslag skal nå til behandling i EU-rådet, som består av medlemslandene. EUs energiministre samles til krisemøte i Brussel allerede torsdag.

En rekke EU-land har i lang tid etterlyst et overordnet pristak på gass. Kommisjonen har på sin side understreket at pristaket som nå er lagt frem, ikke vil senke gassprisen generelt.