Første skip med ukrainsk korn har seilt ut fra Odesa

Det første skipet med ukrainsk korn kastet mandag morgen loss fra havnen i Odesa. Det bekreftet både tyrkiske og ukrainske myndigheter. Kornlasten skal til Libanon.

Lasteskipet Razoni, som seiler under sierraleonsk flagg og er lastet med mais, forlot havnen i Odesa klokka 8.15 norsk tid mandag morgen.

Korneksporten fra Ukraina over Svartehavet har dermed startet opp igjen. Seilasen var på forhånd varslet av tyrkiske myndigheter.

22. juli inngikk Russland og Ukraina separate, men likelydende avtaler med Tyrkia og FN om utskiping av korn fra Odesa.

Russland har blokkert farvannet utenfor Ukraina siden februar. Farvannet regnes som svært farlig. Russiske krigsskip blokkerer de ukrainske havnene, mens ukrainske styrker har lagt ut miner for å beskytte seg mot russiske landgangsforsøk.

Det er ventet at flere skip vil eksportere korn over Svartehavet i tiden fremover.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg takker Tyrkia etter at korneksporten nå er i gang igjen.

Siste nytt fra krigen i Ukraina i vårt direktestudio