Flybonus har ikke gitt høyere priser

Konkurransetilsynets analyser viser at gjeninnføringen av bonusprogram så langt ikke har gitt høyere priser for de reisende, eller svekket konkurransen mellom selskapene.

SAS' bonusprogram heter Euro Bonus.
  • Knut-erik Mikalsen

Denne konklusjonen kommer etter at Konkurransetilsynet har sjekket konsekvensene på poris og tilbud etter at forbudet mot bonusoptjening ble opphevet 16. mai 2013.

– Ut i fra de analysene Konkurransetilsynet har gjort ser det ikke ut som gjeninnføringen av bonusprogram foreløpig har gitt store utslag i innenriksmarkedet. Likevel observeres visse endringer i markedet som gjør at tilsynet mener det fortsatt er behov for å følge nøye med på den videre utviklingen, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Må rapportere inn regnskap

Da den daværende regjeringen besluttet å oppheve det langvarige bonusforbudet på innenriks flyruter i 2013, ba den samtidig Konkurransetilsynet om å granske virkningen av dette når det gjelder både pris og tilbud.

Dette er den samme konklusjonen som Aftenposten kunne trekkeetter å ha sjekket prisutviklingen ett år etter at bonusforbudet var opphevet.

De påla selskapene å rapportere inn ruteregnskap, i tillegg til, bonusprogram og storkundeavtaler på et utvalg av norske innenriksruter.

I brev sendt til Nærings— og fiskeridepartementet imandag har Konkurransetilsynet gitt en kort beskrivelse av markedsutviklingen etter 2013, og den "frikjenner" bonus som et konkurransevridende markedsmiddel.

Les også:

Les også

Norwegian satser stort på flybonus

For tidlig med endelige konklusjoner

Med høy innenriks reiseaktivitet er det av stor betydning for norske forbrukere at konkurransen i luftfarten fungerer godt, mener tilsynet:

– Det er for tidlig å konkludere endelig siden effektene av gjeninnføringen av bonusprogram kan tenkes å skje over en lengre tidsperiode, sier Nese.

Konkurransetilsynet viderefører derfor dagens ordning med opplysningsplikt for SAS og Norwegian på utvalgte innenriksruter. Konkurransetilsynets pålegg om å videreføre opplysningsplikten vil gjelde ut 2016.