Bratt fall i netto innvandring til Norge

Hittil i år er nettoinnvandringen den laveste siden 2006. Langt færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er den viktigste årsaken.

Byggenæringen har i mange år stått for en stor del av arbeidsinnvandringen til Norge. Men denne innvandringen har likevel falt sterkt i mange år.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad

Nettoinnvandringen til Norge er mer enn halvert siden toppåret 2011. Nettoinnvandring er rett og slett differansen mellom dem som flytter inn og dem som forlater landet.

I første halvår 2011 gikk regnestykket cirka 23.000 personer i pluss. I første halvår av 2017 er nettoinnvandringen redusert til knapt 11.700 personer, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tilbake i 2006 var nettoinnvandringen de to første kvartalene litt lavere enn i 2017, mens den i årene før det igjen var langt lavere.

Asylsøkere som ennå ikke har fått opphold eller avslag, er ikke inkludert i disse tallene.

Færre kommer fra Øst-Europa

Tallene viser at det særlig er innflyttingen som nå faller kraftig.

Utflyttingen gjorde et hopp etter finanskrisen i 2009, og den har deretter steget enda litt mer.

SSB beskriver trendene i inn- og utvandringen slik:

  • Nettoinnvandringen fra Øst-Europa har minket: Fra Øst-Europa kommer det for det meste arbeidsinnvandrere og slik innvandring er påvirket av gode og dårlige tider i Norge. De siste årene har tidene vært dårligere.
  • Innvandringen fra land i konflikt har økt lenge, men i det siste har også den begynt å synke: Sammenlignet med tall fra 2. kvartal 2016, er nettoinnvandringen fra Syria og Eritrea omtrent halvert.
  • Nettoinnvandringen fra land som Afghanistan, Sudan og Somalia er også på vei ned.
  • Utviklingen med at stadig flere svensker reiser hjem enn de som kommer hit, fortsatte i 2. kvartal i år.
Les også

LES OGSÅ: Den kraftige befolkningsveksten i Oslo har stanset opp

Færre kommer for arbeid

Tallene for årlig ikke-nordisk innvandring er delt opp i fire årsaker: arbeid, familiegjenforening, flukt og utdanning.

Årlige tall viser et bratt fall i arbeidsinnvandringen hvert år fra 2011.

I fjor var familiegjenforening for første gang den viktigste årsaken til innvandring.

Antall innvandrere som kom som flyktninger var i fjor omtrent det samme som arbeidsinnvandrere.

Gruppene innvandrere med bakgrunn i arbeid, familiegjenforening og flukt var omtrent like store med rundt 15.000 personer for hver bakgrunn.