Økonomi

Bratt fall i netto innvandring til Norge

Hittil i år er nettoinnvandringen den laveste siden 2006. Langt færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er den viktigste årsaken.

Byggenæringen har i mange år stått for en stor del av arbeidsinnvandringen til Norge. Men denne innvandringen har likevel falt sterkt i mange år. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Nettoinnvandringen til Norge er mer enn halvert siden toppåret 2011. Nettoinnvandring er rett og slett differansen mellom dem som flytter inn og dem som forlater landet.

I første halvår 2011 gikk regnestykket cirka 23.000 personer i pluss. I første halvår av 2017 er nettoinnvandringen redusert til knapt 11.700 personer, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tilbake i 2006 var nettoinnvandringen de to første kvartalene litt lavere enn i 2017, mens den i årene før det igjen var langt lavere.

Asylsøkere som ennå ikke har fått opphold eller avslag, er ikke inkludert i disse tallene.

Færre kommer fra Øst-Europa

Tallene viser at det særlig er innflyttingen som nå faller kraftig.

Utflyttingen gjorde et hopp etter finanskrisen i 2009, og den har deretter steget enda litt mer.

SSB beskriver trendene i inn- og utvandringen slik:

 • Nettoinnvandringen fra Øst-Europa har minket: Fra Øst-Europa kommer det for det meste arbeidsinnvandrere og slik innvandring er påvirket av gode og dårlige tider i Norge. De siste årene har tidene vært dårligere.
 • Innvandringen fra land i konflikt har økt lenge, men i det siste har også den begynt å synke: Sammenlignet med tall fra 2. kvartal 2016, er nettoinnvandringen fra Syria og Eritrea omtrent halvert.
 • Nettoinnvandringen fra land som Afghanistan, Sudan og Somalia er også på vei ned.
 • Utviklingen med at stadig flere svensker reiser hjem enn de som kommer hit, fortsatte i 2. kvartal i år.
Les også

LES OGSÅ: Den kraftige befolkningsveksten i Oslo har stanset opp

Færre kommer for arbeid

Tallene for årlig ikke-nordisk innvandring er delt opp i fire årsaker: arbeid, familiegjenforening, flukt og utdanning.

Årlige tall viser et bratt fall i arbeidsinnvandringen hvert år fra 2011.

I fjor var familiegjenforening for første gang den viktigste årsaken til innvandring.

Antall innvandrere som kom som flyktninger var i fjor omtrent det samme som arbeidsinnvandrere.

Gruppene innvandrere med bakgrunn i arbeid, familiegjenforening og flukt var omtrent like store med rundt 15.000 personer for hver bakgrunn.

Les også

 1. LES OGSÅ: Stadig flere menn i sin beste alder står helt utenfor arbeidslivet

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa
 2. Innvandring
 3. Arbeidsinnvandring
 4. Utvandring
 5. Finanskrise