Forholdet mellom Kina og Norge normalisert etter seks år med isfront

BEIJING / OSLO (Aftenposten): Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres. Landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale.

Utenriksminister Børge Brende i møte med den kinesiske utenriksministeren Wang Yi i Beijing mandag morgen.
Utenriksminister Børge Brende i møte med den kinesiske utenriksministeren Wang Yi i Beijing mandag morgen.

– Dette er en gledens dag, sier utenriksminister Børge Brende (H) til Aftenposten.

Han er i Beijing, der han har vært i møte med blant annet den kinesiske statsminister Li Keqiang og utenriksministeren Wang Yi. Det har også vært flere møter på høyt administrativt nivå.

Nå har de kommet til en felles uttalelse, som skal normalisere det politiske og diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina.

– Det har tatt lang tid. Det har vært en drøy prosess og mange oppoverbakker, men fra og med i sommer så vi at det kunne komme til å snu, forteller han.

– I løpet av høsten nådde vi så langt at vi kunne begynne å planlegge logistikken rundt et møte her i Beijing der vi kunne bekjentgjøre at forbindelsene var gjenopprettet, og utrede et mulig statsministerbesøk til våren, sier Brende

Brende fremhever blant annet innsatsen til Norges ambassadør Svein O. Sæther og utenriksråd Wegger Chr. Strømmen.

Ingen politisk kontakt siden 2010

Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, etter at Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske demokrati- og menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo. Tildelingen førte til en spent situasjon mellom Norge og Kina.

– Situasjonen siden 2010 har vært krevende, uttaler Brende.

Nobels fredspris ble i 2010 tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Under utdelingen av prisen var Xiaobo representert med en ledig stol på podiet, ettersom han da var fengslet i Kina. Tildelingen førte til et anspent forhold mellom Norge og Kina.

– Det hele startet med Nobels fredspris. Har kinesiske myndigheter forsøkt å få garantier på at lignende ikke skal skje igjen?

– Det har ikke vært basis for det som skjedde her.

– Har de spurt om noe sånt?

– Dette har ikke vært basis for enigheten nå, svarer Brende.

Måtte skape tillit, der tillit ikke fantes

Utenriksministeren karakteriserer mandagens felleserklæring med Kina som en helt konkret bekreftelse på at landene fullt ut normaliserer sitt forhold, samt at de er blitt enige om viktige skritt fremover i det bilaterale forholdet.

– Vi har lagt grunnlaget for et bredt samarbeid til beste for begge land. Ikke minst norsk næringsliv til å merke dette, sier utenriksministeren.

På spørsmål om hva han mener konkret kan ha bidratt til å «snu» kineserne, sier utenriksministeren at den norske siden i hele prosessen har lagt stor vekt på å skape tillit i et forhold der tillit først ikke fantes.

– Har tatt mer tid enn ventet

Man har tydelig vist kineserne at de kunne stole på at ingenting ville lekke ut fra forhandlingene, og man var villig til å bruke den tid som var nødvendig for å komme til enighet om den erklæringen som i går ble presentert.

– Kineseren er tålmodige og tar seg god tid, og dette har tatt enda mer tid enn jeg hadde ventet, sier Brende, som da han tiltrådte som utenriksminister erklærte at normalisering av forholdet til Kina hadde høyeste prioritet.

– Har det på noen måte vært enklere for denne regjeringen enn den forrige å få til dette?

– Det har altså tatt oss 3,5 år og kan ikke karakteriseres som enkelt på noen måte.

– Hvorfor ønsket kineserne å få til denne enigheten nå?

– Blant annet fordi de har tro på at det vil være mulig å oppnå resultater sammen med Norge, også internasjonalt, som klima-tiltak og fattigdomsbekjempelse, sier Brende, som i samtalene med Kinas stats- og utenriksministre mandag blant annet tok opp behovet en lang rekke spørsmål inkludert klima og Arktis.

Erna Solberg: – Har ikke unnskyldt

Kinesiske myndigheter har tidligere krevd at Norge skal beklage tildelingen av Nobels fredspris før en eventuell forsoning.

– Vi har ikke unnskyldt, og vi har vært veldig tydelig på i våre samtaler at vi ikke skal unnskylde en tildeling gjort av en uavhengig komité, sier Erna Solberg til NTB.

Hun dro på Stortinget kort tid etter det ble offentlig kjent at Norge har normalisert forholdet til Kina.

– Men dette åpner også mange muligheter for norsk næringsliv, som har opplevd at det å ikke ha dragkraft fra politisk samarbeid, har vært en barrière, sier Solberg.

I samtalene med kinesiske myndigheter har de blant annet blitt enige om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale.

«Norge berømmer Kinas utvikling»

Både den sittende regjeringen og den foregående regjeringen har jobbet for å få bedret forholdet til Kina.

Fellesuttalelsen om normaliseringen av forholdet fra Norge og Kina består av fire punkter, hvor det tredje punktet er formulert på følgende måte (vår oversettelse-journ.anm.):

«Den norske regjeringen respekterer fullt ut Kinas utviklingsbane og sosiale system, og berømmer høyt den historiske og enestående utviklingen som har funnet sted. Den norske regjeringen gjentar sin forpliktelse til Ett-Kina-politikk, respekterer Kinas suverenitet og territoriell integritet, legger stor vekt på Kinas kjerneinteresser og store bekymringer, ikke vil støtte tiltak som undergraver dem og vil gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade til bilaterale relasjoner.»

– Dette er helt vanlig FN-diplomatisk språk. Det ligger ikke noe preg av innrømmelser i dette, sier Brende til Aftenposten.

Han mener fellesuttalelsen er en håndfast bekreftelse på at Norge og Kina fullt ut normaliserer forholdet, samt at de er blitt enige om viktige skritt fremover i landenes bilaterale forhold.

– Uunnværlig partner

Videre forteller han at de i sine samtaler med kinesiske myndigheter blant annet har tatt opp behovet for å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale og en full normalisering av norsk eksport til Kina.

I den felles uttalelsen Norge og Kina har kommet med heter det at begge sider vil fremme et gjensidig samarbeid på flere områder, deriblant handel.

En rapport som kom i 2014, som så på hva tildelingen har hatt å si for norsk økonomi konkluderte med at utdelingen ikke hadde fått store og alvorlige følger for handelsforholdet.

Erna Solberg var mandag på Stortinget for å fortelle om nyheten om forholdet mellom Norge og Kina.

– Et samarbeid med Kina er også viktig i multilaterale sammenhenger. Kina er en uunnværlig partner når man skal finne felles løsninger på internasjonale utfordringer som klimaendringene og fattigdomsbekjempelse, sier Brende.

Det planlegges nå politisk besøk i Kina i løpet av våren 2017.

Støre: – Det har vært nødvendig å ta tiden i bruk

Ap-leder Jonas Gahr Støre anerkjenner regjeringens arbeid med sikte på å gjenopprette fulle, normale forbindelser med Kina.

– Det har vært et langdrygt arbeid. Jeg tror det som nå er blitt avklart mellom Norge og Kina, har vist at det har vært nødvendig å ta den nødvendige tiden i bruk for å få til en tekst og en forståelse som tar godt vare på begge parters hensyn, sier Støre til NTB.