Økonomi

Havnearbeidere tapte i Høyesterett

Havnearbeiderne tapte i striden mot selskapet Holship. Høyesterett mener Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip.

Drammen havn er en av flere hvor det er strid om havnearbeidernes tariffavtale og såkalte fortrinnsrett.
  • NTB

Havnekonflikten har vart i over tre år. Transportarbeiderforbundet har siden 2013 boikottet selskapet for å hindre ansatte i Holship å losse og laste skip i Drammen havn. Havnearbeidere i Tromsø har like lenge vært ute i sympatistreik.

Transportarbeiderforbundet (NTF) mener Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeider.

Høyesterett kom imidlertid til at boikotten er ulovlig. Under dissens, med ti dommere mot syv, mente retten at et slikt virkemiddel strider med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Les også

Går til sak for å bli kvitt havnearbeidernes fortrinnsrett

Holship sier via sin advokat Nicolay Skarning at de er lettet over avgjørelsen.

– Resultatet vil gi oss åpne, gode og effektive havner, hvor blant annet Norsk Transportarbeiderforbund fortsatt vil ha en sentral rolle, sier han.

Dommen vil ha ringvirkning for alle havner i Norge som drives etter det samme lovverket.

Flertall i Høyesterett kom til at selv om boikotten overordnede mål er å ivareta arbeidstakernes interesser, er det primære formålet å hindre Holship å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet i Drammen.

Havnekonflikten har vart i over tre år. Spørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var om bestemmelser i EØS-avtalen måtte vike for Grunnlovens paragraf om organisasjonsfrihet.

Les også

  1. La slagplan for konflikten med havnearbeiderne