Finansgiganter klare til kamp om et av Norges største rederier

Kappløpet om Farstad Shipping har nådd oppløpssiden. Både Kjell Inge Røkke, John Fredriksen og Kristian Siem skal ha sterke ønsker om å sikre seg ett av landets største offshorerederier.

Kristian Siem, Kjell Inge Røkke og John Fredriksen har alle rettet øynene mot Farstad Shipping.

Men ingen av de tre sitter i dag med en inngangsnøkkel til Farstad Shipping og en flåte på 58 offshorefartøyer. Det gjør Alfred Berg Kapitalforvaltning, som er en av de to hittil ukjente aktørene som har kjøpt seg nok opp i et obligasjonslån på 400 millioner kroner til å få negativ kontroll i obligasjonen. Den andre skal etter det Aftenposten erfarer være DnB Kapitalforvaltning.

– Vi så at det måtte komme en restrukturering i offshore, og vi begynte derfor å kjøpe opp andeler i lånet i fjor høst, bekrefter porteføljeforvalter Tom Hestnes i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Kapitalforvalteren har ikke til hensikt å sitte på disse obligasjonspostene, men å selge dem til en industriell aktør som kan benytte obligasjonen til å tvinge gjennom en ønsket løsning. Det var slik Aker, som først kjøpte seg opp i Solstad Shipping, sørget for at Rem Offshore ble fusjonert med Solstad.

Dette bildet illustrerer krisen i offshorenæringen. De siste månedene har 7-8 Farstad-båter ligget i opplag i Ålesund. Totalt har offshorerederiene rundt 100 fartøyer i opplag rundt omkring på Vestlandet.
Les også

Tre milliardærer kan velte om på en av Norges største næringer

Kan bli budkamp mellom de tre

Både Aker, med Røkke i spissen, John Fredriksen gjennom rederiet Deep Sea Supply og Kristian Siem, som kontrollerer Siem Offshore, skal ha signalisert interesse for obligasjonene i Farstad.

– Vi er en finansiell investor og mye vil handle om ren pris, men vi er like opptatt av å selge til en langsiktig industriell aktør, sier Tom Hestnes.

Men selv om aktører sikrer seg negativ kontroll i et obligasjonslån, er det fortsatt forbundet med stor risiko. Det er store spekulasjoner rundt Farstad Shipping og svært usikkert hva det endelige resultatet blir. Oljeserviceanalytiker Synnøve Gjønnes i Pareto Securities minner om at de kjøper seg kun negativ kontroll i en prosess de ikke kjenner utfallet av.

– Det viktigste for Farstad Shipping i dag er å sikre en langsiktig refinansieringsplan med kreditorer, i kombinasjon med ny likviditet, understreker hun.

Milliardgjeld og skip i opplag

Farstad Shipping har en gjeld på knapt 11 milliarder kroner etter et ekspansivt byggeprogram de siste årene. Flere skip i opplag og lave rater i offshoremarkedet har skapt en utfordrende situasjon for selskapet. Dagens eiere, dominert av Farstad-familien i Ålesund, har slitt med å få inn frisk kapital, og i juli inngikk selskapet en avtale med långiverne om betalingsutsettelse til 1. oktober.

– Det at selskapet ikke har fått på plass en restrukturering, bekrefter vel at det ikke er mulig å få til en løsning med dagens eiere, mener Tom Hestnes.

Administrerende direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.

Administrerende direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping ønsker ikke å gå i detaljer om det arbeidet som pågår, men sier selskapet jobber med å få på plass en god finansiell plattform for fremtiden. Han understreker at obligasjonseierne vil bli behandlet på en skikkelig måte, men vil ikke uttale seg om spekulasjonene rundt rederiet.

– Men det som er riktig å si, er at det markedet som har vært, trolig ikke vil komme tilbake på samme måte som før. Det vil derfor være klokt av aktørene å være kreative og åpne for å organisere virksomheten på en annen måte i fremtiden - og dermed sikre en bærekraftig og konkurransedyktig utvikling, sier han.

Les også

Offshorerederier slår seg sammen

Er blitt en maktfaktor i refinansieringen

Det meste av gjelden i Farstad Shipping er banklån, men selskapet har to obligasjonslån på tilsammen 1.4 milliarder kroner. Det er det minste av disse - et lån på 400 millioner kroner - som nå blir brukt for å sikre seg innflytelse i selskapet.

– Om vi får en uforholdsmessig stor makt? Både ja og nei. Man kan utnytte situasjonen, men vi er opptatt av å få til ryddige løsninger sammen med industrielle aktører. Samtidig har vi også stor respekt for de verdiene som er skapt av offshorerederne, sier Tom Hestnes.