Venstre presset på for en flyavgift opp mot 300 kr.

Venstre presset på for en langt høyere flyavgift enn de 88 kronene i budsjett-kompromisset. Hadde Venstre vunnet fem ville en billett til USA blitt over 300 kronere dyrere per passasjer.

Hadde Venstre vunnet frem med sitt forslag ville flyavgiftene ikke vært på 88 kroner, men opp mot 300 kroner per passasjer.
  • Knut-erik Mikalsen

Venstre utgjør en del av flertallet bak den nye, omstridte flyavgiften på 88 kroner som etter planen skal innføres fra 1. april neste år.

Avgiften er utformet slik at det blir det samme beløpet, uansett reiselengde.

Venstre har gjennom hele prosessen fremhevet at partiet egentlig gikk for en annen modell, som ifølge partiets finanspolitiske talsperson Terje Brevik bare ville ha betydd en avgift på «en femtilapp i snitt», og ikke 88 kroner som det ble.

Det Venstre ikke snakker like høyt om er at deres graderte modell ville ha ført til en seks ganger så høy avgiftssats for de lengste reisene.

Dette ville Venstre ha

Terje Breivik (t.h.), finanspolitisk talsperson for Venstre i budsjett-innspurten.

I bakgrunnsmaterialet for Venstres avgiftsforslag baserer man seg nemlig på det partiet kaller «den tyske modellen». Den har et helt annet avgiftsnivå enn det regjeringen og dens samarbeidspartier nå er blitt enige om.Hvis Venstre hadde fått gjennomslag for sin modell ville avgiftsnivået, ifølge den tyske modellen, blitt slik for hver passasjer, i tillegg kommer moms på avgiften:

  • Innenriksreiser og reiser til flyplass i Europa – 50 kroner.
  • Middels lange interkontinentale reiser, feks til Midtøsten – 175 kroner.
  • Lengre interkontinentale reiser, bl.a. til Amerika, Oseania og Øst-Asia – 300 kroner.
    Terje Breivik understreker overfor Aftenposten at partiet ville ha en gradert avgift, men sier at han lever godt med en flat avgift på 88 kroner inkludert moms, slik forliket innebærer. Han har imidlertid vært klar på at partiet helst ville ha en flyavgift etter tysk modell.

LES OGSÅ:

Les også

Flytopper ber Solberg stanse flyskatten

Breivik: — Jo mer forurensning, jo mer å betale

— Det innebærer at du betaler mer i avgift jo mer du forurenser, ut fra at skadevirkningene på miljøet er større jo lengre flyturen er. At satsene er differensiert er derfor logisk, sier Breivik.

Han mener nivået på avgiften, selv på de interkontinentale reisene, ville vært akseptabel.

Breivik minner om at den nye flyavgiften er en del av et totalt budsjettforlik som han mener vil trekke Norge i en grønnere retning, som han sier:

— Flyavgiften må for eksempel ses i sammenheng med økte lettelser i personbeskatningen for folk flest, og hver nordmann skal fly en god del før hele skattegevinsten blir spist opp av den nye avgiften. Avtalen har også et element av avgiftslettelser på 25 prosent for de selskapene som bruker biodrivstoff i sine fly. Det skal lønne seg for selskapene å fly mest mulig miljøvennlig, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Flere ruter kuttet på Torp, avgift kan stenge Rygge

Avgiften kan bli endret, men ikke droppet

Breivik sier at saken nå skal ut på høring, slik at alle relevante instanser får anledning til å uttale seg og komme med innvendinger:

— Det åpner for at det kan bli endringer i måten avgiften er utformet på. Det er helt åpenbart, ellers ville det jo ikke ha noen hensikt å sende forslaget ut på høring. Det jeg derimot er helt sikker på er at avgiftsforslaget ikke blir trukket tilbake, sier han.

I strid med EØS-avtalen?

Adm dir i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, har arbeidet intenst mot avgiften på vegne av flyselskapene, og sier Venstres tyske modell ville blitt litt mer distriktsvennlig enn den det nå er flertall for.

Han sier at han derimot er litt usikker på om EFTAs overvåkingsorgan, ESA, ville kjøpt modellen. ESA skal påse at Norge følger EØS-avtalen.