Tar du en pille mot alt som er ille? Du er ikke alene.

Halvparten av oss tar reseptfrie legemidler minst en gang i uken.

Paracetamol er fremdeles myndighetenes førstevalg til reseptfrie legemidler.

Særlig gjelder det personer som er inaktive eller har kronisk smerte. Kvinner bruker mer enn menn. Dette viser en ny studie Folkehelseinstituttet har vært med på.

11 prosent bruker smertestillende hver dag.

Studien brukte spørreskjemadata fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3, 2006-08), som inneholder data fra 40 000 voksne.

Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om bruk av reseptfrie smertestillende midler, sosioøkonomiske forhold, helserelatert atferd, symptomer og sykdommer. Data ble koblet med data fra Reseptregisteret.¨

  • 47 prosent bruker slike legemidler minst en gang i uken den siste måneden.
  • 11 prosent av brukerne rapporterer daglig bruk.
  • Kvinner bruker mer enn menn.
  • Personer med kronisk smerte bruker dobbelt så mye reseptfrie smertestillende som de som ikke rapporterer kronisk smerte.
  • Fysisk aktive bruker mindre enn fysisk inaktive. Dette gjelder både for pasienter med og uten kronisk smerte.
  • Paracetamol er mest brukt.
  • Bruk av betennelsesdempende og smertestillende midler (NSAIDS) går ned med alderen.
  • 3-5 prosent har både brukt reseptfrie smertestillende midler og fått de samme legemidlene forskrevet av lege.

Fare for dobbeltdosering

Studien bekrefter atdet er utstrakt bruk av smertestillende legemidler i befolkningen. Det som er ny kunnskap, er at bruken er høyere blant kvinner, blant personer med kronisk smerte og blant de som er inaktive. I tillegg viser denne studien at 3-5 prosent av de som kjøper reseptfrie smertestillende får de samme legemidlene forskrevet av lege.

— At en del personer både får forskrevet smertestillende midler og henter ut samme midler reseptfritt er urovekkende. Samme preparat kan ha forskjellige produktnavn, og dette gir mulighet for dobbeltdosering hos personer som ikke er klar over dette, sier Svetlana Skurtveit ved Folkehelseinstituttet på instituttets hjemmeside. Hun er seniorforsker ved avdeling for Legemiddelepidemiologi i Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo.

— Leger bør systematisk ta opp bruken av reseptfrie midler hos pasienter med smertelidelser, for å fange opp eventuell dobbeltbehandling, sier Skurtveit.

Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus. Forskerne har undersøkt bruk av reseptfrie, smertestillende legemidler (paracetamol, NSAIDs, acetylsalisylsyre) i den generelle befolkingen. De har sett på hva som karakteriserer individer som bruker disse legemidlene daglig.

Styrker og begrensninger

Styrken med studien er størrelsen av befolkningen som er inkludert. Deltagere svarte på detaljerte spørsmål om bruk av reseptfrie legemidler og en rekke andre faktorer inkludert spørsmål om kronisk smerte og fysisk aktivitet. Ved kobling med Reseptregisteret kunne man undersøke samtidig bruk av smertestillende legemidler som ble forskrevet av leger.

Dataene ble hentet fra 2006 til 2008, og Folkehelseinstituttet innrømmer at legemiddelbruken kan ha endret seg noe siden da. Totalt salg av legemidler har derimot holdt seg stabilt siden 2008, så resultatene i studien er sannsynligvis fortsatt representative for befolkningen i dag.

Myndighetene anbefaler paracetamol

I Sverige vil Läkemedelsverket trekke paracetamoltablettene ut fra butikkene igjen - og fra 1. mars. For forgiftningstilfellene har økt med hele 40 prosent fra tablettene ble tillatt solgt i butikk i 2009 og frem til 2013, viser deres egen, ferske undersøkelse. Norske anbefalinger er at paracetamol bør nesten alltid forsøkes først.

Steinar Madsen anbefaler Paracetamol.

Direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (SLV) mener farene ved paracetamol er overdrevet i mediene:

— Veldig mye av det som skrives er regelrett feil. Det er for eksempel ikke riktig at bruken av paracetamol har økt etter at det ble tillatt solgt i butikk. Salget av reseptfri paracetamol har gått ned fra 2004 til i dag. Men paracetamol utskrevet på resept er nesten tredoblet i samme periode. Det er dette som slår ut i statistikken.

Madsen viser til at alternativene, de såkalte NSAIDs (smertestillende, ikke-steroide betennelseshemmende medikamenter), har langt mer betenkelige bivirkninger. Dette er for eksempel ibuprofen (blant annet Ibux), naproksen (blant annet Naprosyn) og produkter basert på acetylsalisylsyre (for eksempel Dispril).

— Legene skriver nå ut resept på paracetamol i stedet for NSAIDs, og det er jo det vi ønsker, sier Madsen.