Oljefondet kutter skatten ved å flytte penger via Luxembourg

Både Oljefondet og DNB bruker selskaper i Luxembourg for å betale minst mulig skatt. Å gjøre forretninger gjennom Luxembourg åpner for det statsbanken DNB kaller «skatteoptimale løsninger.»

Oljefondets Yngve Slyngstad og Finansdepartementet organiserer fondet slik at skatteregningen i utlandet blir minst mulig.
  • Sigurd Bjørnestad

Både den delvis statseide storbanken DNB, Oljefondet og Finansdepartementet tenker skatt når de skal gjøre internasjonale forretninger. Oljefondet og DNB bruker selskaper i Luxembourg for kutte skatten helt lovlig.

Oljefondets eiendomsinvesteringer i USA, Storbritannia og kontinental-Europa var 37 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal i år.

Norges Banks behov

Oljefondets eiendommer i kontinental-Europa er eid gjennom det heleide datterselskapet NBIM S.à r.l. som er lokalisert i Luxembourg. I fondets årsrapport for 2011 står det i en liten artikkel med tittelen "Lav skatt":

"Det er viktig for Norges Bank at investeringene skattlegges på korrekt måte etter lokale lover og regler, men også at fondet ikke belastes for større skattekostnader enn nødvendig. I eiendomsinvesteringer kan skattevilkår være avhengig av skatteposisjonen til motparten i transaksjonen. Derfor kan Norges Bank ha behov for å opprette selskaper i land med lav skatt".

I stortingsmeldingen om Oljefondet i 2011 skriver Finansdepartementet om fondets eiendomsinvesteringer og skatten på disse:" Skatt kan være et viktig kostnadselement. (...), men også at fondet ikke belastes med større skattekostnader enn nødvendig".

Aftenposten skrev tirsdag om de to selskapene Statkraft og Statoil som i fjor kuttet skatteregningen med i alt 1 milliard kroner ved å drive internbanker i Belgia som låner ut penger til datterselskaper i konsernet. Kuttet er anslått ved en alternativ norsk skattesats på 28 prosent på internbankenes overskudd i 2012, alt annet likt.

Les også

Norske statsselskaper krymper skatten i Belgia

Optimalt i DNB

Også storbanken DNB, der staten eier en drøy tredjedel, driver virksomhet fra Luxembourg. Aftenposten har spurt DNB om banken eller kundene sparer skatt ved å gjøre forretninger gjennom Luxembourg.

"Det er selvsagt ingen automatikk i at man sparer skatt ved å bli kunde i Luxembourg, men transparente og lovlige luxembourgske strukturer kan være en viktig bidragsyter for å sette sammen en skatteoptimal løsning for kunder", skriver adm. direktør Håkon E. Hansen ved DNBs kontor i Luxembourg i en e-post.

Staten har også store eierinteresser i Hydro og Telenor. Aluminiums— og kraftprodusenten Hydro trapper ned finansvirksomheten i utlandet.

Les også

Har ikke regnet på skatten

— Vi har et kontor i Brussel som har utført finansfunksjoner på vegne av konsernet. Aktivitetene er imidlertid redusert de siste årene og kontoret er nå under avvikling, som i hovedsak vil skje innen utgangen av året, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro.

Kommunikasjonssjef Tor Odland i Telenor sier den sentrale finansieringsfunksjonen i Telenor er plassert ved hovedkontoret i Norge.

Les også

Stoltenberg vil ha inn mer skatt

Yara er verdens største produsent av kunstgjødsel, og har virksomhet i mer enn 50 land. Staten eier 36,2 prosent av Yara.

"Yaras internbank er lokalisert i Norge og er den enheten som i all hovedsak finansierer konsernets datterselskaper. I tillegg gir flere andre selskaper/land, inkludert Belgia, lån til andre selskaper i konsernet når det er hensiktsmessig", skriver kommunikasjonsdirektør Bernhard Stormyr i Yara i en e-post.

Giske har "lenge" kjent til Statkrafts bank i Belgia

Næringsministeren forventer "størst mulig grad av åpenhet" om statsselskapenes skattebetaling.

"Vi får dessverre ikke til noe intervju med statsråden", skriver seniorrådgiver Anne Cecilie Lund i Næringsdepartementets informasjonsavdeling i en e-post.

Aftenposten ba i går næringsminister Trond Giske kommentere at statsselskapene krymper skatten i Belgia. Lund viser til en formulering i eierskapsmeldingen der det står at Regjeringen forventer at "selskapene utviser størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer, herunder også skatt".

Om Statkrafts internbank i Belgia skriver hun: "Departementet har lenge vært kjent med selskapets kontor i Belgia."

Fremskrittspartiets nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen mener Statoil og Statkraft gjør det samme som alle andre med tilgang på skattejurister.

— Men retorikken fra venstresiden mot private selskaper blir hul når sosialdemokratiets egne selskaper gjør det samme som de anklager private selskaper for å gjøre, sier han.

Solvik-Olsen er opptatt av konkurransen mellom bedriftene.

— De som er best til å konkurrere i markedet skal vinne frem. Det skal ikke være slik at de mest utspekulerte med de flinkeste skattejuristene blir vinnerne, sier han.

Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten vil ikke nå si noe om Høyres politikk på området hvis partiet kommer i regjering til høsten. Han vil avvente høringen av et notat Regjeringen har sendt ut om å begrense internasjonale selskapers fradragsrett for renter i Norge.

— Vil du anbefale Statoil og Statkrafts metode til private bedrifter?

— Det må selskapene vurdere selv, men oppskriften synes jo å fungere, sier han.