Særaldersgrenser på forhandlingsbordet hos regjeringen. Frp krever at reglene strammes inn.

Regjeringen møter onsdag partene i arbeidslivet til forhandlinger om særaldersgrensene i offentlig sektor. Frp følger forhandlingene med argusøyne.

Regjeringen ved arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) møter onsdag partene i arbeidslivet til forhandlinger og særaldersgrensene i offentlig sektor.
  • NTB

Særaldersgrenser er en plikt til å slutte i jobben og bli alderspensjonist. Enkelte grupper kan bli pensjonister allerede ved fylte 57 år. Fremskrittspartiet forventer at partene sørger for kraftige innskjerpelser i særaldersgrensene.

– Pensjonsalderen bør være mest mulig lik for alle yrkesgrupper. En barnehageassistent har fratredelsesplikt når de er 70 år. Samtidig går for eksempel en statlig meteorologikonsulent av med full pensjon ved 63 år og ballettdansere ved 41 år. Ordningen med særaldersgrenser fremstår i dag som både tilfeldig og urettferdig, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

Forhandlingsmøtet med partene ledes av arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Forhandlingene omfatter mer enn 170.000 ansatte i staten, kommunene og helseforetakene som har særaldersgrense.

Les også

Trygderegningen til dagens unge vokser med 100 milliarder kroner. Men det kunne vært mye verre.

Behov for fratredelsesplikt

Wiborg, som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, presiserer at det er behov for fratredelsesplikt for enkelte yrker, om det begrunnes med helse eller sikkerhet. Han trekker frem operative politi- og brannbetjenter, sykepleiere og enkelte ansatte i forsvaret som eksempler.

Samtidig varsler Wiborg et behov for endring også for disse yrkesgruppene.

– Når om lag halvparten av dagens politifolk på særaldersgrense går rett over i en ny fulltidsstilling, samtidig som de mottar full alderspensjon, tyder det på at ordningen ikke er treffsikker og at alderspensjonen blir en slags bonuslønn i tillegg til full lønn annet sted enn i politietaten. Det er både dyrt for samfunnet og lite klok bruk av ressurser, mener han.

Les også

Debatt: «Regjeringen taler med to tunger om pensjon»

Bekymret for kutt

Norges Offisersforbunds leder Torbjørn Bongo er bekymret og mener de nye pensjonsreglene gjør at gruppen det nå skal forhandles om, vil kunne få kraftige kutt i pensjonen når de fyller 67 år.

– Fremtidige pensjonister, spesielt de yngste av medlemmene våre, vil kanskje gå ned 20–30 prosent i forhold til der de har vært. I verste fall kan de miste en fjerdedel av pensjonen, sier han til NRK.

Grunnen til at særalderspensjonistene kommer så dårlig ut er at særordningene bare gjelder til de fyller 67 år. Deretter blir pensjonen regnet ut fra hvor mange år de har jobbet, og det er færre år enn for andre yrkesgrupper.

Tro på løsning

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeidsdepartementet sier til NRK at de må finne måter å løse dette på, slik at det livsvarige pensjonsnivået ikke blir veldig lavt.

Ifølge NRK er målet at partene skal bli enige i løpet av noen timer. Selv om det skulle være stor avstand mellom tilbud og krav, har Einan god tro på en løsning.

– Vi har ambisjon om å bli ferdige onsdag. Det har vært en god og konstruktiv dialog, og vi har kommet veldig langt i den diskusjonen vi har hatt. Så jeg er optimist, sier han.