Økonomi

Stadig flere av de fattige er unge

Mens stadig flere pensjonister forbedrer sine inntekter, øker andelen fattige barn og unge i Norge.

Unge innvandrere og barn hører ofte til familier med så lav inntekt at de kan betegnes som fattige. Problemet er størst i Oslo. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: MICROSTOCK/SCANPIX

 • Ida De Rosa

Mens stadig færre i aldersgruppen over 67 år befinner seg i den laveste inntektsgruppen som av EU beregnes som fattigdom (se faktaboks), ser man en stadig tilstrømning av unge under 34 og barn under 18 år til denne gruppen. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

En viktig årsak er at mens dagens pensjonister får mer i pensjon og andre inntekter, bor stadig flere innvandrere i Norge, og mange av disse i fattigdom.

Les også

Han tar en skål for eldrebølgen

— Vi ser at unge, både par og enslige, har svakere inntektsvekst enn befolkningen forøvrig. Forklaringen på dette er først og fremst en svakere utvikling i de unges yrkesinntekter de siste årene. Spesielt gjelder dette mange unge med innvandrerbakgrunn som har lettere for å havne utenfor arbeidsmarkedet enn andre, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB), Mads Ivar Kirkeberg.SSB har sammenlighet tidsrommet 2004-2006 med tidsrommet 2008-2010. Mens andelen fattige over 67 år sank med 4,1 prosentpoeng økte andelen fattige i aldersgruppen 18-34 år med 1,5 prosentpoeng.

Frykter permanent underklasse

Sjansen er stor for at innvandrerne forblir fattige over lengre tid: Innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika har fire ganger så stor sannsynlighet for å forbli fattige over lengre tid enn befolkningen generelt, viser tall fra 2004-2009.

Instituttsjef Tone Fløtten i forskningsstiftelsen FAFO sier man er redd for at man skal få en permanent underklasse i Norge.

— Man ser at noen innvandreregrupper har stor sannsynlighet for å forbli i fattigdom over veldig lang tid. Da kan man begynne å snakke om en permanent marginalisert gruppe.

Les også

*Mer pessimistiske og bekymret *Mindre poeng og valgmuligheter *Opplever større krav hjemmefra

Innvandrere fra utenfor Europa er overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Nesten 7 av 10 somaliere i Norge er fattige og det er også nær halvparten av de fra Irak og Afghanistan.— En årsak er at det er lavere sysselsetting i disse gruppene blant annet fordi det er vanskelig å komme inn på det kompetansekrevende arbeidsmarkedet i Norge. En annen årsak er nok at det er vanligere at kvinner ikke er i jobb når for eksempel barna er små.

— Det er selvsagt problematisk at disse havner utenfor. Lav inntekt over lang tid kan gi dårlige muligheter for å delta i samfunnslivet, sier Fløtten.

Flere fattige barn i Oslo

En konsekvens av at innvandrerforeldre ikke kommer i jobb, er at man ser en økning av fattige barn i Norge.

— Barnefattigdommen har økt ganske kraftig i løpet av de siste ti årene. Dette problemet er særlig utbredt i enkelte bydeler i Oslo, sier Fløtten.

Les også

Norge har den nest høyeste befolkningsveksten i Europa

Hovedstaden topper ikke uventet statistikken over antall fattige. 14,5 prosent av Oslo-befolkningen er fattige. I Kristiansand er tallet 9,7 prosent, i Trondheim 9,6 prosent,i Bergen 9,5 prosent og i Stavanger 8,4 prosent. SSBs sist oppdaterte tall over Oslos bydeler viser at flest fattige bor i sentrum, etterfulgt av Gamle Oslo og Grünerløkka. Bydelen med færrest fattige er Nordstrand etterfulgt av Ullern og Østensjø.

Aftenposten har tidligere skrevet om at Oslo utvikler en underklasse og at 86 prosent av alle fattige familier i Oslo har innvandrerbakgrunn.

Litt flere i jobb

Ifølge både FAFO og SSB har fattigdommen gått litt ned blant innvandrerbefolkningen i løpet av de siste årene. Mens 35 prosent av afrikanske, asiatiske og latin-amerikanske innvandrere var fattige i 2007, var denne dette gått ned til 32 prosent i 2010. Fra 2010 til 2011 økte sysselsettingen i disse gruppene noe.

— Det er en tendens til at andelen med vedvarende lavinntekt går ned og at litt flere blir sysselsatte. Om dette er en trend som vil fortsette gjenstår å se, sier seniorrådgiver Jon Epland i SSB.

 1. Les også

  Oslo har flest fattige barn

 2. Les også

  FN advarer mot økt barnefattigdom i Europa

 3. Les også

  6500 flere barn i fattige familier

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Barnefattigdom blant innvandrere er doblet på ti år

 2. ØKONOMI

  Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen i Norge

 3. NORGE

  Barnefattigdommen fortsetter å øke – enorme forskjeller i Oslo

 4. POLITIKK

  Mener SVs politikk er oppskrift på økte forskjeller i Norge

 5. NORGE

  Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling

 6. NORGE

  Hvor mange fattige barn bor det i din kommune?