Økonomi

Unngå de vanligste gründertabbene

Når det går nedover med olje- næringene, vil flere bli gründere. - Pass på at alle avtaler er i orden, sier Kyrre Tangen Andersen.

Ådne Espedal (t.v.) fra Ipark ser at flere og flere ønsker å starte sin egen bedrift. Milka Kosanovic Teslas selskap er en av inkubatorbedriftene som har fått hjelp i oppstartsfasen fra Kyrre Tangen Andersen i Kluge Advokatfirma.
  • Tekst
  • Hilde Øvrebekk Lewis

- Rettighetene må sikres tidligere enn du tror. Det er billigere å forebygge enn å reparere, sier Kyrre Tangen.

Han har mange eksempler på bedrifter som har brent seg på ikke å sjekke vilkår og klausuler i kontrakter nøye nok. Det kan i det verst tenkelige tilfellet føre til at gründeren ikke sitter igjen med noe av selskapet de har startet, og at andre tjener penger på hennes gode idé.

Her i distriktet, der flesteparten av nye oppstartsbedrifter er i oljeservicebransjen, er det ofte snakk om verdier i 100-millionersklassen, sier Andersen til Stavanger Aftenblad.

Selger det de eier

- Det typiske er at en gründerbedrift er så opptatt av å bygge en prototyp og å få inn kunder at de går med på kundens standardvilkår. Det er ikke bra for de små selskapene.

- Vi har også sett at det er selskaper som kommer til oss når de skal etablere seg i markedet. Da viser det seg at de i den tidligere fasen har solgt ut rettighetene til bedriften. Det de trodde at de eide, er ikke lenger deres. Mange har brent seg på at de har gjort alt rett, utenom to tilsynelatende små ting, sier Andersen.

Andre ganger kan det handle om at gründeren viser frem ting til noen som ikke burde se det. Og det kan også handle om å legge inn en patentsøknad på rett tid.

- I tillegg er det nå mange avtalevilkår som i bedre tider ikke har vært praktisert som blir tatt frem igjen. Når man nå skal snu på hver krone, gjøres klausuler som en gang lå brakk, gjeldende igjen. Det er viktig å vite om dette før kontrakten blir inngått, sier Andersen.

- Skummelt

- Det er ganske skummelt å starte for seg selv. Jeg hadde ikke peiling på hvilke avtaler jeg trengte og hvordan jeg skulle gå frem, sier Milka Kosanovic Tesla. Hun er gründer og eier av hundeforselskapet Passion4Feed i Sandnes. Som en av iParks inkubatorbedrifter, ble hun tilbudt fem timers gratis rådgivning hos Kluge.

- Her fikk jeg hjelp med å skaffe meg gode avtaler med produsenter og leverandører. Som en liten person er du ubeskyttet uten gode avtaler, sier Tesla.

Ådne Espedal er rådgiver i Ipark. Han har ingen konkrete tall å vise til, men kan bekrefte at siden oljenedturen begynte har pågangen fra folk som ønsker å starte sitt eget selskap vært stor. Og da er det mange spørsmål som dukker opp.

- Vi har ikke spesialkompetanse på dette selv. Derfor inngikk vi denne avtalen med Kluge i 2013, sier han.

Andersen forteller at i tillegg til at gründerbedrifter kommer via Ipark, er det også mulig å søke om inntil fem timers gratis rådgivning. I tillegg til gratis advokathjelp, får Kluges gründerbedrifter automatisk innvilget fem timer gratis bistand fra samarbeidspartneren Håmsø Patentbyrå.

Bevisstgjøring

- Startfasen kan være tøff for mange små selskaper. Da har de ikke begynt å få inntekter ennå, og utgiftene er ofte store. Men det er akkurat i denne fasen de har et ekstra behov for å få profesjonell rådgivning, sier Kyrre Tangen Andersen.

- Bevisstgjøring er nøkkelen her. Da er det snakk om å gi selskapene en orientering, legge opp en kjøreplan og en slagplan, sier han. Selv om Kluge gjennom gründerhjelpen går glipp av en del inntekter, legger han ikke skjul på at det også kan komme dem til gode i det lange løp.

- I den neste fasen vil disse selskapene komme inn på normale vilkår. Men da er ofte den kritiske fasen over, og de har begynt å tjene penger. Det er også en sjanse for at vi har hjulpet noen av disse bedriftene til å lykkes.

Ådne Espedal (t.v.) fra Ipark ser at flere og flere ønsker å starte sin egen bedrift. Milka Kosanovic Teslas selskap er en av inkubatorbedriftene som har fått hjelp i oppstartsfasen fra Kyrre Tangen Andersen i Kluge Advokatfirma.