Solen skinner på norsk økonomi

Det meste går Siv Jensen vei. Lønnsoppgjøret ble så overraskende moderat at hun må nedjustere årets skatteinntekter. I tillegg fikk hun 600 uventede milliarder i Oljefondet.

For siste gang la finansminister Siv Jensen frem et budsjett i bygg R4 i regjeringskvartalet. Nå skal bygget rives for å gi plass til et nytt regjeringskvartal.
  • Sigurd Bjørnestad

– Jeg har ikke anstrengt meg i det hele tatt!

Finansminister Siv Jensen (Frp) ga et ærlig svar da hun ble spurt om det hadde vært krevende å senke bruken av oljepenger.

Tirsdag holdt hun pressekonferanse der hun i rakettfart gikk gjennom Revidert nasjonalbudsjett 2018.

Oljefondet ble 600 milliarder kroner større ved forrige årsskifte enn Jensen ventet i fjor høst. Det gjør det lett for henne å fremstå som en moderat finansminister, målt ved uttaksprosenten fra Oljefondet.

Planen er nå å bruke 2,7 prosent av fondet på årets statsbudsjett. I fjor høst var planen å bruke 2,9 prosent av fondet i år.

Ifølge Finansdepartementets tall for 2018 har Jensen hele 29 milliarder kroner å gå på før hun er oppe i en pengebruk som tilsvarer 3 prosent av Oljefondet. Dét er kjernen i regelen for å bruke oljepenger.

Den gode listen

Listen over gode krefter som hjelper norsk økonomi og finansministeren, er lang:

  • årets lønnsoppgjør ble moderat
  • oljeprisen har steget
  • oljeinvesteringene øker raskt
  • kronekursen holder seg svak
  • det går bedre i utlandet

LO lurer statskassen

Lønnsoppgjøret ble mer moderat enn Jensen ventet i fjor høst. Hun spår nå en lønnsvekst på 2,8 prosent i år.

Det moderate oppgjøret bidrar til at Jensen må nedjustere det strukturelle skatte- og avgiftsnivået med 1,7 milliarder kroner. Det strukturelle nivået tilsvarer skatteinntektene med full kapasitetsutnytting i økonomien.

– Jeg vil rose partene i arbeidslivet som har tatt ansvar i mange år, sier Jensen om LO og de andre deltagerne i lønnsoppgjørene.

Lønnsveksten har fulgt norsk økonomi nedover mot bunnen i 2016. Deretter har den steget i takt med bedre tider. «Norsk samarbeidsmodell» vil partene i arbeidslivet si stolt.

Ingen har streiket i vårens lønnsoppgjør før journalistene i NRK startet sin streik tirsdag.

Oppjusterer Norges viktigste pris

Det siste året har oljeprisen steget over 50 prosent. For ett år siden var den 52 dollar pr. fat. Tirsdag lå den litt under 80 dollar pr. fat.

Jensen tar litt mindre hardt i og oppjusterer gjennomsnittsprisen for 2018 fra 56 dollar pr. fat til 66 dollar pr. fat, hvis en regner om departementets krone-anslag med dollarkursen hittil i år.

Med bedre oljepriser blir det også mer attraktivt å investere i gamle og nye olje- og gassfelter. Store funn er midt inne i investeringsfasen. Det er bedre tider i byer og bygder på Vestlandet.

LES OGSÅ:

Får i pose og sekk

Kronekursen har falt bratt i takt med oljeprisen. Norske bedrifter som konkurrerer med utlandet har fått styrket sin lønnsomhet og konkurranseevne mye. Kronekursen har vært en stor støtpute i dårligere tider.

Men det motsatte har ikke skjedd, selv om oljeprisen har steget. Kronekursen har holdt seg svak. Næringslivet får både svak krone og stigende oljepris – i alle fall inntil videre.

Kronekursen hittil i år er faktisk svakere enn gjennomsnittet for i fjor. Finansdepartementet venter, basert på markedets forventninger, at kronen blir litt svakere i år og neste år enn den var i fjor.

Tror ikke helt på Norges Bank

Valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken sier kronekursen i lengre perioder kan være frikoblet fra i oljeprisen.

– Valutamarkedet er mer opptatt av den kommende renteøkningen fra Norges Bank. I lys av at mange sentralbanker ikke har levert de varslede renteøkningene, er markedet også avventende til om den norske renteøkningen faktisk kommer etter sommeren. Derfor har kronekursen holdt seg noenlunde stabil lenge, sier han.

Bedriftene får ytterligere drahjelp fra bedre tider i utlandet. «Det går bra ute – bedre enn vi trodde i høst» var tittelen på ett av Jensens lysark.

Trenger mindre oljepenger

De gode kreftene virker på statsbudsjettet 2018. Inntektene øker, mens utgiftene er uendret, sammenlignet med tallene som ble lagt frem i fjor høst:

  • Årets inntekter fra olje justeres opp med drøyt 40 milliarder kroner
  • Andre inntekter justeres opp drøyt 10 milliarder kroner.
  • De samlede utgiftene er omtrent uendret.
  • Det betyr at Jensen kan redusere uttaket fra Oljefondet med rundt 50 milliarder kroner for å få statsbudsjettet i balanse.

Styrker små bryggerier

Politikkforslagene i det reviderte budsjettet er få og små. På utgiftssiden er «bolig- og infrastrukturtiltak Svalbard» med 273 millioner kroner det dyreste nye tiltaket på Jensens liste.

På avgiftsområdet velger Jensen å profilere seg på avgiftslettelser for øl fra små bryggerier. I tillegg foreslår hun avgiftsfritak for snøscootere og ATVer i reindriftsnæringen.

Formålet med lavere avgifter på små bryggerier er å blant annet å spre bryggingen utover i landet. «Lågare avgift kan støtte ei utvikling mot meir desentralisert produksjon og eit breiare produktspekter», er den departementale formuleringen.