Kvinnene drar Norge til jobbtoppen

Alle snakker om den høye sysselsettingen i Norge. Det gjelder bare for kvinner.

En stor andel norske kvinner jobber, mange av dem i helsesektoren.
  • Sigurd Bjørnestad

Det er kvinnene som gjør at Norge hevder seg så bra i den internasjonale statistikken over sysselsettingen. Norske menn havner et godt stykke ned på listen.

Andelen kvinner i jobb i Norge er helt i toppen blant verdens rike og mellomrike landene som er medlemmer i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

I Norge var 73,5 prosent av kvinnene i alderen 15-64 år i jobb i fjor. Bare Island og Sveits har høyere andeler. Men Norge ligger langt foran andelen på 57,4 prosent for kvinner i OECD totalt.

— Vi har en arbeidslinje i velferdspolitikken. Gode velferdstilbud som barnehager, permisjonsordninger og trygdeordninger gjør det lett og lønnsomt for kvinner å gå ut i det lønnede arbeidslivet, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.

Menn nede på listen

Blant mennene er andelen også høy, men så mange som åtte andre land klarer å få en større andel av mennene ut i arbeid. I Norge jobbet 77,3 prosent av mennene i alderen 15-64 år i fjor. Gjennomsnittet for OECD var 73,1 prosent.

Men regnet etter fallende andel har Sveits, Island, Japan, Nederland, New Zealand, Mexico, Tyskland og Australia høyere andel menn i jobb enn Norge. Dette viser tall OECD la frem tirsdag.

— Her er det mindre variasjoner mellom land. De gode velferdstilbudene i Norge slår ikke så sterkt inn for menn. Det som bringer kvinnene ut i arbeidslivet har ikke like sterk effekt for menn, kanskje heller motsatt, sier Bjørnstad.

Les også:

Les også

Pilene peker oppover for verdensøkonomien

Les også

Eurosjefen: Frykter ikke varig prisfall

Les også

Gradvis bedre økonomi

For kvinner og menn samlet i aldersgruppen 15-64 år var det bare Sveits og Island som hadde større andel sysselsatte enn Norge i fjor.

Mye å gå på

I Sveits, Island og Japan var mer enn 80 prosent av mennene i jobb i fjor. Sveits topper med 84,7 prosent. Hvis Norge hadde klart å sysselsette like stor andel av sine menn som Sveits, ville det vært rundt 130.000 flere menn i jobb i Norge.

Drøyt 1,3 millioner menn var sysselsatt i Norge i fjor.

For kvinner ligger Island på topp. Hvis Norge hadde klart å få samme andel kvinner i jobb som islendingene, ville det vært rundt 90.000 flere kvinner i jobb her. Det var 1,2 millioner sysselsatte kvinner i Norge i fjor.

Summa summarum betyr dette at Norge kunne økt sysselsettingen med rundt 220.000 personer hvis andelen hadde vært på OECD-toppen for kvinner og menn hver for seg. Samlet sysselsetting i aldersgruppen 15-64 år var drøyt 2,5 millioner i Norge i fjor.

Nordmenn jobber lite

Selv om Norge har en høy andel i lønnede jobber, så jobber de få timer i løpet av et år. I gjennomsnitt jobbet hver sysselsatt i Norge 1420 timer i 2012, viser annen statistikk fra OECD. Bare Nederland og Tyskland lå litt lavere.

Svenske arbeidstagere jobbet i gjennomsnitt 15 prosent mer, mens finnene jobbet 18 prosent mer. Gjennomsnittlig årlig arbeidstid for sysselsatte i hele OECD ligger 25 prosent over det norske gjennomnittet.

— Selv om arbeidslinjen bringer manger ut i arbeidslivet, så bidrar vår høye velstand til at vi også verdsetter fritid høyt, sier Bjørnstad - med utsikt til Gaustatoppen.

Les også: