Økonomi

500 banker har bistått med å sette opp selskaper i skatteparadis

I USA har det kostet mer enn 80 sveitsiske banker milliarder av dollar for å slippe unna rettssalene.

Siden 1990 har over 500 banker hjulpet til med å sette opp 15.500 selskaper i skatteparadis, viser analyse gjort av de 11 millioner dokumentene som lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca.
  • Rigoberto Carvajal (icij)
  • Cécile Schilis-gallego
  • Ryan Chittum (ICIJ)
  • Nina Selbo Torset
    Journalist

Siden 1990 har over 500 banker hjulpet til med å sette opp 15.500 selskaper i skatteparadis.

Sammen med advokater står de i fremste rekke for å hjelpe dem som trenger et selskap i land der hemmelighold er første bud.

Det viser analyser gjort på over 11 millioner dokumenter lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca med hovedkvarter i Panama.

I fremste rekke står de sveitsiske bankene.

  • Mister du oversikten?Her får du listen over Panama Papers-avsløringene

Tjenestevillige banker

Dokumentene viser:

• Den britiske storbanken HSBC topper listen med mer enn 2.300 selskaper opprettet frem til utgangen av 2015.

• Sveitsiske UBS står for mer enn 1.100 selskaper

• Sveitsiske Credit Suisse er knyttet rundt 1.100 selskaper

• Franske Société Générale er knyttet til knapt 1000 selskaper

• Nordea er Nordens største bankkonsern og er i de lekkede dokumentene knyttet til rundt 400 selskaper opp gjennom årene.

Nordea i Luxembourg knyttes til rundt 400 selskaper i skatteparadis, ifølge de lekkede dokumentene fra Mossack Fonseca.

Alt skjedde i samarbeid med Mossack Fonseca, som er en av verdens største tilbydere og tilretteleggere av selskaper i skatteparadiser. Slike paradiser er ofte små øyer som tilbyr anonymitet, null innsyn og null skatt.

Ny skatt i EU

90 prosent av selskapene er satt opp etter 1990. Det ble særlig fart i sakene i 2005. Da satte EU i verk sitt sparedirektiv.

Direktivet innførte en særskilt skatt i alle EU-land på renter opptjent av en person bosatt i et annet EU-land. Skatten var relativt høy og ble lagt rett på renteinntekten i det landet der pengene sto på konto.

Dermed slapp skattemyndigheten å følge rentestrømmene over landegrensene, og det ble vanskeligere å skjule inntektene for den som ville slippe skatt.

EU ville også unngå at bankene i de ulike EU-landene konkurrerte om innskudd ved å underby hverandre i skatten på slike inntekter. Ved lik skatt skulle konkurransevilkårene for bankene bli likere i de ulike EU-landene.

Men bankene snudde seg rundt og tilbød løsninger der eierskapet til pengene ble overført til postboksselskaper i skatteparadiser. Fra 2003 til 2005 ble etableringen av selskaper gjennom Mossack Fonseca mer enn tredoblet.

Nesten hvert tredje av de rundt 15.500 selskapene i det lekkede materialet ble dannet i årene 2005-2008.

Spillet snur

Neste fase i kampen om de skjulte pengene var at myndighetene i USA begynte å interessere seg for de sveitsiske bankene.

Lite skremmer dem så mye som amerikansk etterforskning. Det kan føre til problemer med tillatelsene til å drive finansvirksomhet i verdens finanssentrum Wall Street I New York. Dét er et språk de skjønner

I 2009 begynte myndighetene i USA å etterforske UBS. I 2010 begynte det å bli så ubehagelig at UBS innledet forhandlinger med myndighetene.

Egen tilgivelse for sveitsere

Også andre sveitsiske banker kom i søkelyset. I 2013 startet der amerikanske justisdepartementet en egen tilgivelsesordning for sveitsiske banker.

Men tilgivelsen var ikke gratis.

Frem til nå har rundt 80 sveitsiske banker inngått avtaler med myndighetene. De innrømmer skyld i å ha hjulpet amerikanere med å skjule penger for å unngå skatt, de gir etter for en rekke krav, de betaler milliarder av dollar til myndighetene og de har til gjengjeld sluppet å havne i rettssalen.

• I fremste rekke står Credit Suisse som sa seg skyldig i 2014 og betalte 2,8 milliarder dollar.

• Sveitsiske Julius Baer betalte 547 millioner dollar i februar i år

• Sveits´ eldste bank Wegelin betalte 58 millioner dollar for sine skattesynder før den stengte i 2013.

Britiske HSBC ble i 2012 enige med amerikanske myndigheter om å betale 1,9 milliarder dollar. Samtidig innrømmet de brudd på lover mot hvitvasking av penger.

Etter at USA startet etterforskningen i 2009 viser analysene av de lekkede dokumentene at etableringen av nye selskaper har falt kraftig. Men den har ikke stoppet opp.

Bankene kommenterer

I en uttalelse sier HSBC til ICIJ at anklagene mot dem er gamle og stammer fra tiden før de gjennomførte godt kjente reformer. «Vi arbeider tett sammen med myndighetene for å bekjempe økonomisk kriminalitet og iverksette straffereaksjoner», heter det i uttalelsen.

En talskvinne for UBS sier at de kjenner identiteten til alle eierne av selskaper som kundene ber dem jobbe med. Hun sier UBS i 2010 sluttet å sette opp selskaper for kundene på grunn av endrede regler i noen av skatteparadisene og på grunn av ytterligere tilstramming i interne regler.

Den sveitsiske storbanken Credit Suisse erkjente at de hjalp amerikanske statsborgere å unndra skatt. Derfor fikk de en bot på 2,8 milliarder dollar.

En talskvinne for Credit Suisse sier at banken siden 2013 har krevd at private kunder legger frem bevis på at skatteforholdene er i orden.

En talsmann for Société Générale sier at de identifiserer og kjenner de egentlige eierne av hvert selskap de hjelper til med å opprette.

Nordeas pressetalsmann i Luxembourg avviser overfor Aftenposten at banken har kjøpt selskaper hos Mossack Fonseca for sine kunder. Han sier Nordea Luxembourg har utført administrative tjenester for kunder som har slike selskaper. Alle kunder er sjekket nøye, er budskapet.

Mossack Fonseca sier i en kommentar at alle kunder ble sjekket i samsvar med lovene som gjaldt da selskapene ble etablert og drevet.

Les mer om

  1. Panama Papers