Økonomi

Daglig leder Eli Sævareid i Trygge Barnehager avviser at penger er «tatt ut» av barnehagevirksomheten

Daglig leder skriver at pengene «tjener som sikkerhet i bakhånd for barnehagene».

Daglig leder Eli Sævareid i Trygge Barnehager sier at pengene fra barnehagene, som er investert i andre prosjekter som for eksempel oljevirksomhet, ikke er tapt. Hun sier videre at disse pengene fortsatt tilhører barnehagene. Foto: Haugesunds-Avis

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

Aftenposten har lagt hele omtalen av Trygge Barnehager AS frem for daglig leder Eli Sævareid. Det har skjedd med litt ulike versjoner av teksten.

«Slik utkastet til artikkel fremstår foreløpig, gir den ikke korrekt informasjon», skriver hun i en e-post etter den siste versjonen av teksten.

Sævareid skriver videre:

«En barnehage som drives godt tjener penger, heldigvis, ellers ville den ikke kunne drive og utvikle seg over tid. Det overskuddet som skapes må vi forvalte på best mulig måte av respekt for oss selv som eiere, men ikke minst også av respekt for foreldre, ansatte og det offentlige som alle har interesser i at virksomheten fortsetter med god kvalitet som en trygg plass for barn og ansatte.»

Barnehagepenger til internbank

Sævareid vil ikke at overskuddene fra barnehagene «skal sløses bort» ved økte driftskostnader uten økt kvalitet eller ved å sette pengene i banken til negativ realrente.

«Av denne grunn har vi opprettet vår egen internbank, som samlet forvalter verdiene, både de som trengs til løpende drift, de som trengs på mellomlang sikt slik som vedlikehold og utvikling av tjenestekvalitet, og de som ikke trengs nå, men som skal være i bakhånd på lang sikt for å gi trygghet i vanskelige tider», skriver hun.

Internbankens plasseringer

Noe av internbankens penger er plassert i omsettelige rentepapirer (obligasjoner) og i fast eiendom. Men plasseringene av barnehagepenger skjer også andre steder:

«Vi har også investert deler av overskuddene i petroleumssektoren, og i en periode har disse falt i verdi i tråd med fallet i oljeprisen. (...), og vi har også benyttet oljeprisfallet nå til å øke investeringene i visse deler av denne bransjen (...).»

Eli Sævareid Foto: Nordvik, Harald / SCANPIX

Sigurd Aase Foto: Harald Nordbakken

Penger er ikke «tatt ut»

Sævareid avviser at penger er tatt ut av barnehagevirksomheten: «Det er ikke slik at når penger investeres, så er det “tatt ut av virksomheten” slik Aftenposten insinuerer. (...) Det er ikke alltid man trenger tilgang til alle pengene sine på kort varsel, og da kan det gi bedre betingelser å investere dem i annet enn et bankinnskudd.»

Hun skriver at pengene som er investert i ulike prosjekter, ikke er borte fra barnehagene:

«Overskuddene som er opptjent i barnehagene tilhører fortsatt barnehagene. Det de trenger på kort og mellomlang sikt – og mere til – er selvfølgelig derfor tilgjengelig som likvider hele tiden. Det som trengs på lengre sikt er plassert på noe lengre sikt, for å gi bedre avkastning i mellomtiden mens de tjener som sikkerhet i bakhånd for barnehagene.»

Oppfølgingsspørsmål til Sævareid

I løpet av kontakten med Sævareid har Aftenposten stilt en rekke oppfølgingsspørsmål til hennes tidligere svar.

Sævareid har ikke svart på disse spørsmålene særskilt.

Les mer om

 1. Barnehage
 2. Økonomi

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Eierne har tatt ut nesten én milliard kroner fra privat barnehagekonsern

 2. ØKONOMI

  Eier hevder privat barnehagekonsern er som Veidekke

 3. ØKONOMI

  Barnehager med «ikke-økonomisk formål» hadde 150 mill. i overskudd i fjor. Sjekk hvor lønnsom din FUS-barnehage er.

 4. ØKONOMI

  Proffene kjøper billige aksjefond. Folk flest kjøper de dyre.

 5. ØKONOMI

  Staten har svidd av 700 mill. kroner på aksjer i småselskaper

 6. ØKONOMI

  Ny rapport: Private barnehager får mer pensjonstilskudd enn de bruker