Økonomi

Inntektsøkning Malawi: 70 dollar. Norge: 77.000 dollar

Norge har hatt fenomenal inntektsvekst pr. innbygger siden 1990. Men det går bedre mange steder: Antall fattige land er halvert på 20 år.

Malawi og Norge er i hver sin ende av verdens inntektsstige.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist
G-Tittel-0001179078.jpg

Denne uken offentliggjorde Verdensbanken nye anslag på brutto nasjonalinntekt (BNI) pr. innbygger i ulike land.

Det gir grunnlag for å lage en fersk 2014-utgave den globale inntektsstigen. Verdensbanken klassifiserer også alle land i ulike inntektsklasser.

Tabellen nederst i saken rangerer verdens land etter BNI pr. innbygger.

Verden er blitt bedre

Det stor bildet er at verden ble et bedre sted iogså fjor, i alle fall målt på en snever økonomisk måte. Mye har skjedd på 20 år, ifølge Verdensbanken:

  • I 1994 bodde 56,1 prosent av verdens befolkning i 64 land som ble klassifisert som lavinntektsland. Dette var 3,1 milliarder mennesker.
  • I 2014 bodde 8,5 prosent av verdens befolkning i 31 slike land. Dette tilsvarer 613 millioner mennesker.
    Med andre ord: 2,5 milliarder færre mennesker bor i det Verdensbanken klassifiserer som lavinntektsland.

— Det er gledelig på se at bare det siste året krysset fire land den kritiske grensen fra lavinntektsland til å bli land i gruppen med lav middels inntekt, sier Verdensbankens sjeføkonom Kaushik Basu.

Høyeste og laveste inntekt

Monaco og Malawi står øverst og nederst på verdens inntektsstige. De to landene er verdens materielle ytterpunkter.

I Monaco er nasjonalinntekten mer enn 100.000 dollar pr. innbygger, mens den i Malawi er 250 dollar.

Det betyr at en innbygger i Monaco i gjennomsnitt har mer enn 400 ganger så mye å rutte med som en innbygger i Malawi.

Liten og stor vekst i inntekt

Fra 1990 til 2014 økte Malawis inntekt pr. innbygger med bare 70 dollar i alt.

Verdensbanken nevner Norge som den ekstreme kontrasten. På de samme 24 årene økte Norges inntekt pr. innbygger med 77.000 dollar.

Denne økningen har ikke Norge brukt opp. Svært mye er spart i Oljefondet og plassert på verdens børser.

Tallene fra Verdensbanken sier ikke noe om hvordan landene disponerer inntektene sine på forbruk, investeringer eller sparing.

Fattig land i vekst

Ikke bare rike Norge, men også mange fattige land har hatt stor vekst i inntektene.

I 1990 var Vietnam et lavinntektsland i bunnen av stigen. Inntekten pr. innbygger var 130 dollar.

Nå er Vietnam i gruppen land med lav middels inntekt og 1.890 dollar pr. innbygger. Landet har klatret 50 trinn på inntektsstigen, skriver Verdensbanken.

Land som klatrer

Bangladesh, Kenya, Myanmar og Tadsjikistan tok i fjor steget opp fra gruppen lavinntektsland til gruppen av land med lav middels inntekt. Det betyr at landenes inntekt pr. innbygger kom over 1.045 dollar.

Litt lengere oppe på stigen klatrer Paraguay og Mongolia opp i gruppen av land med høy middels inntekt.

Ungarn, Argentina, Seychellene og Venezuela klatret opp i gruppen høyinntektsland i fjor. Da må landets inntekt pr. innbygger være over omtrent 13.000 dollar.

Faller mest, klatrer mest

Maldivene og Mongolia klatret flest plasser i årets oversikt, med henoldsvis 13 og 8 plasser opp på stigen.

Oman og Timor-Leste har den dystre skjebnen å begge falle 15 plasser. Borgerkrig og stopp i oljeutvinningen gjør Sør-Sudan faller fra ut av gruppen land med lav middels inntekt og ned i gruppen av lavinntektsland.

Fasit for verden, men...

Oversikten er så langt det går an å komme i å lage en økonomisk fasit for situasjonen i alle verdens land slik at de kan sammenlignes.

Men tallene er snevre i den forstand at de forteller lite om utviklingsnivå og velferd . Da er det nødvendig å se på data for levealder, helse, utdanning, sanitære forhold, ernæring, spedbarnsdødelighet og mødrehelse.

Gjennomsnittstallene sier heller ikke noe om fordelingen av nasjonalinntekten i et land. Selv om gjennomsnittet er likt i to land, kan et av dem ha mange flere fattige innbyggere hvis inntektene er mye skjevere fordelt enn i det andre landet.

I vinduet under her kan du rulle nedover i Verdensbankens liste. Det er en rekke fotnoter til tallene. Disse kan du finne ved å klikke på Excel-arket som ligger til høyre her.