Økonomi

De lavtlønte varsler kamp mot at lærerne skal få mer enn andre

Lønnsoppgjøret i kommunene blir spesielt. I stedet for å krangle om størrelsen på tilleggene med arbeidsgiveren, blir det et oppgjør mellom fagforeningene om fordelingen.

Mette Nord tror ikke at alle bør tjene like mye, men er redd for at lærere og sykepleiere ikke lenger vil ha en solidarisk lønnspolitikk.
  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

— Jeg håper ikke det er den typen solidaritet ungene våre lærer om på skolen, sier Mette Nord, leder i LOs største forbund, Fagforbundet.

Tirsdag overleverte hun og de andre hovedorganisasjonene kravene i årets kommunale lønnsoppgjør. Som Aftenposten skrev tirsdag, gjorde Unio-leder Steffen Handal det klart at hans medlemmer, som har høyskoleutdannelse eller høyere, er lei av å se at store deler av lønnspotten går til lavlønnstillegg.

Les bakgrunnen for Mette Nords sinne:

Les også

Lærere og sykepleiere vil ikke lenger dra med seg de lavtlønnede

Lærere og sykepleiere får ikke slike tillegg. Bak lukkede dører med forhandlingsdelegasjonene, sa Handal at lærerne ikke lenger vil subsidiere ufaglærte og assistenter. Det er den typen uttalelser Mette Nord mener tyder på manglende forståelse for solidaritet.

— Om de var alene i verden kunne det være en løsning, sier hun.

Krangler seg imellom

I tillegg til å organisere de kommuneansatte med lavest lønn, er Mette Nord også forhandlingsleder for LO-medlemmer med høyskoleutdannelse. Men hun bare blåser av Handals argumenter. På spørsmål om forhandlingene mer blir en krangel mellom fagorganisasjonene enn med arbeidsgiverne i KS, svarer hun:

— Vi forhandler med KS, ikke Unio.

Men hun er helt klar på at Handal og Unio vil møte kraftig motstand. Handals løsning er at gruppene med lang utdannelse skilles ut i et eget «kapittel» i tariffavtalen. De skal selv få fordele lønnsveksten. På den måten blir de med lavest lønn igjen i sitt eget område, med redusert mulighet til å løfte enkeltgrupper.

— Særlig når rammene blir trange som i år, blir det vanskelig, sier Nord.

Hun avviser Handals argument om at særlig lærerne har sakket akterut. Nord peker på at det kommer inn yngre lærere som trekker ned gjennomsnittlig lønn. Dessuten har de streiket og tapt på det.

Lever ikke av prosenter

— Og ser man på kronevekst har de kommet bedre ut enn de med lavere lønn. Prosentvis kommer de kanskje litt dårligere ut, sier hun.

- Men vi lever ikke av prosenter, fortsetter hun.

Fagforbundets utgangspunkt i forhandlingene er motsatt av Unios. Mette Nord vil ha et løft for fagarbeiderne og dem med lavest lønn. Det vil gå på bekostning av lærere, sykepleiere og andre som tjener over gjennomsnittet.

- Man kan få inntrykk av at Fagforbundet mener ingen skal tjene under gjennomsnittet?

— Det vil alltid være forskjeller. Men jeg skulle jo tro at kommunene kjenner at de har et samfunnsansvar og ikke øker lønnsforskjellene. Unio burde også kjenne ansvar for den norske modellen med små forskjeller.

Forhandlingene fortsetter frem til 30. april. Allerede er partene enig om at lønnsveksten skal bli rundt 2,5 prosent. Klarer ikke KS og organisasjonene å bli enige om fordelingen, går oppgjøret til megling.

— Solidaritet går ikke bare én vei

Steffen Handal mener at Unio viser «solidaritet i praksis», ved å stille opp for frontfagsmodellen som innebærer at den konkurranseutsatte industrien setter farten i lønnsveksten. Men han vil minne om at det offentlige utvalget «Holden III» påpekte at særlig lærere har blitt hengende etter i lønnsutviklingen.

— Det kan ikke forventes en "dobbel solidaritet" ved at vi også skal vike i lønnsvekst til fordel for ufaglærte og fagarbeidere, slik at disse får mer og vi får mindre. Særlig ikke når alle undersøkelser bekrefter at ufaglærte og fagarbeidere i kommunesektoren holder godt følge med lønnen til tilsvarende grupper i privat sektor, sier han.

Her kan du lese om hvordan rammene ble avtalt:

Les også

  1. Takker statsministeren for at det ikke ble streik

  2. Nervekampen om hvem som skal bestemme over pensjonen din | Ola Storeng