Vent med å dele ut forskudd på arv

– Dersom du planlegger å dele ut eller motta forskudd på arv i nær fremtid, kan det være smart å vente med overføringen til 2014, anbefaler Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand i en pressemelding.

Familier som har planer om å gi store beløp i forskudd på arv, anbefales å vente til etter nyttår. Årsaken er at det ligger an til heving av bunnfradraget.

Den avtroppende, rødgrønne regjeringen vil om tre-fire uker foreslå at færre skal betale arveavgift, og at arveavgiften skal reduseres. Det skrev Dagens Næringsliv på tirsdag.

Lekkasjen fra avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsens forslag til statsbudsjett for 2014 tyder på at bunnfradraget heves til én million kroner (fra dagens 470.000 kroner). Dermed vil bare de som arver mer enn én million kroner måtte betale arveavgift. De som arver mer, slipper å betale avgift for den første millionen.

I dag er fribeløpet for når det beregnes arveavgift, 470 000kroner fra samme person. Av overskytende beregnes en arveavgift tillivsarvinger på 6 prosent av de neste 330.000 kronene og 10 prosent over dette.

Høyre vil fjerne arveavgiften

Forslaget til statsbudsjett legges frem 14. oktober. Men det er det påtroppende stortinget, hvor de rødgrønne ikke har flertall, som skal vedta det endelige budsjettet, vanligvis i desember. Alt tyder på at partiene som nå sonderer i Nydalen for å danne ny regjering, kommer til å vedta endringen i arveavgiften.

— Partiet Høyre har uttalt at de har som mål å fjerne hele arveavgiften i løpet av to år, så det er sannsynlig at den nye regjeringen minst vil legge seg på milliongrensen, uttaler Kristina Picard i Storebrand.

Hun gir følgende regneeksempel:

Les også

Her er fellene de rødgrønne har lagt for den nye regjeringen

«I en velstående familie planlegger foreldrene å gi én million kroner i forskudd på arv fra hver forelder til sitt enebarn, til sammen to millioner. Dette vil i dag utløse en arveavgift på cirka 80.000 kroner. Etter nyttår vil sannsynligvis forskuddet kunne gis uten en krone i arveavgift.»

Husk også gavebeløpet

Selv om du allerede har arvet dagens fribeløp på 470.000 kroner, vil du fra nyttår, hvis bunnfradraget heves slik lekkasjene og Høyre-løftet tyder på, vil du i fremtiden kunne arve ytterligere 530.000 kroner uten å betale avgift.

Picard minner samtidig om det såkalte «gavebeløpet», som ikke påvirker arveavgift.

Les også

Regjeringen kutter i arveavgift og formuesskatt

— Husk at barn og barnebarn også kan motta et årlig fribeløp på inntil 41.000 kroner pr giver, som man verken trenger å melde inn eller betale arveavgift av. Med de varslede endringene vil de aller fleste familier kunne unngå arveavgift i sin helhet, spesielt med god planlegging i bunnen, avslutter forbrukerøkonomen i Storebrand.I tillegg til å heve bunnfradraget på arveavgiften, tyder lekkasjene Dagens Næringsliv omtalte på at også formuesskatten endres. Bunnfradraget foreslås hevet til én million kroner, fra dagens 870.000 kroner. Ligningsformue over denne grensen beskattes med 1,1 prosent årlig.

100.000 slipper

Tall fra skatteoppgjøret for 2011 og Statistisk sentralbyrå viser at i overkant av 100.000 personer som med dagens regler hadde måttet betale arveavgift og formuesskatt, slipper helt unna med Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag.

22.219 personer betalte arveavgift på arv eller gaver i skatteåret 2011. Antallet vil nær halveres med den sittende regjeringens skatteendring.

Ukjent hvordan dette dekkes inn

Hvordan regjeringen foreslår å dekke inn skattelettelsene, er ikke kjent. Finansdepartementet har tidligere beregnet at den totale prislappen for de to skatteendringene vil beløpe seg til 880 millioner kroner i inntektstap på formuesskatten og 1,3 milliarder for arveavgiften. Totalt må dermed nesten 2,2 milliarder kroner dekkes inn på statsbudsjettet for 2014, skriver Dagens Næringsliv.

Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.