Bedrageridømt eks-stortingsrepresentant dropper anke

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal vil ikke ta bedrageridommen til lagmannsretten. Påtalemyndigheten ser heller ingen grunn til å anke.

Hege Haukeland Liadal like før hun mottok dommen i Oslo tingrett.

– Mange forhold i dommen jeg er dypt uenig i, skriver Hege H. Liadal i en SMS til Aftenposten.

I slutten av januar ble hun dømt til syv måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri. I tillegg ble hun dømt til å betale tilbake 99.872 kroner til Stortinget. Hun må også betale ca. 30.000 kroner i saksomkostninger.

Dommen kom som følge av at Aftenposten i april 2019 avdekket at Liadal hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Stortinget anmeldte Liadal. I etterkant startet politiet etterforskning.

Saken gikk for Oslo tingrett før jul 2021.

Hun forteller at hun har brukt betenkningstiden godt.

– Men livet må videre. Tre år har jeg levd med saken. Det har vært et helvete og jeg orker ikke ny rettssak med å sette livet på vent i minst ett år til. Verken for min eller min families del, avslutter Liadal.

Påtalemyndigheten anker heller ikke

Statsadvokat Monica Kragh Pettersen skriver til Aftenposten at heller ikke påtalemyndigheten ser noen grunn til å anke dommen.

Dermed blir den rettskraftig.

Statsadvokat Monica Kragh Pettersen.

– Påtalemyndigheten er godt fornøyd med dommen og ser ingen grunn til å anke den, skriver Pettersen, og legger til:

– Liadal er idømt en streng straff for med vitende og vilje å ha ført Stortinget bak lyset for å oppnå urettmessig økonomisk vinning.

Dømt i 47 av 52 punkter

Påtalemyndigheten ba om ni måneders fengsel for Liadal. De mente også at hun burde betale tilbake 107.000 kroner til Stortinget, samt 300.000 kroner i saksomkostninger.

Tiltalen mot Liadal besto av 52 underposter. Retten mener det er bevist at hun bevisst har oppgitt feilaktige reiseregninger for 47 av de 52 tiltalepostene.

Retten mener det er bevist at Liadal har oppgitt reiser til steder hun ikke har vært på. Retten finner det bevist at hun har fått nattillegg uten overnatting og tillegg for bil uten å selv kjøre bil.

Liadal har fremholdt flere ganger at hun ikke husker og at hun har rotet. Men retten mener det er lite sannsynlig at hun ikke skulle ha husket hvor hun reiste, siden reiseregningene i stor grad er levert like etter reisene.