Økonomi

Norgesgruppen mener de har lært av Lime-saken

Dagligvarekonsernet Norgesgruppen brukte flere år på å kaste ut brødrene som i dag er siktet for menneskehandel. Hvorfor tok det så lang tid?

lime økomagcover.psd
  • Andreas Slettholm
    Kommentator

Sajid og Sajjad Hussain etablerte Lime Miniprismed utgangspunkt i butikker de selv, familiemedlemmer og barndomsvenner, eide i Joker-kjeden, en kjede som eies av Norges største dagligvarekonsern, Norgesgruppen.

— De siste butikkene ble kastet ut av Joker-kjeden i 2013. Hvorfor tok det så lang tid før alarmen gikk hos dere, kommunikasjonsdirektør Per Roskifte?

— Vi mener vi har jobbet så effektivt som vi kunne i denne saken. Mye av det som kom frem i Aftenposten søndag, fra brødrenes tidlige år, var ikke vi kjent med.

- Når fikk dere selv mistanke?

— Det kan jeg ikke helt tidfeste, men vi hadde nær kontakt med kjøpmennene og jeg kan si at tilliten ble strukket langt. Vi stilte mange spørsmål. Noen fikk vi svar på, andre forble ubesvart.

Opplevde ikke nok åpenhet

- Var dere tydelig nok?

— Vi mener vi ikke har unndratt oss ansvar i denne saken. Vi har stilt spørsmål og var tidlig inne i den prosessen. Men vi opplevde at det ikke var tilstrekkelig åpenhet. Dette var aktører som holdt kortene tett til brystet.

Kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen.

Hadde dere mistanke til at noe var galt? - Vi så kanskje at enkelte butikker skilte seg ut. Men vi levde i en litt annen verden da. Vi hadde aldri sett ulovlig arbeidsinnvandring eller kriminalitet i våre rekker tidligere.

- Etter hvert sa dere opp kontraktene med kjøpmennene. Hvorfor gjorde dere ikke det tidligere?

— Vi kan ikke si opp en avtale med en kjøpmann på grunn av mistanker. Vi måtte ha fakta på bordet. Da vi fikk fakta, eller dersom det som skjedde skadet omdømmet til Joker, sa vi opp avtalene og tok ned skiltene. Vi forventer at våre kjøpmenn driver etter norsk lov, og gjør de ikke det, tar vi selvfølgelig grep.

- Betyr det at om dere har mistanke til noen, så kan dere ikke gjøre noe?

— Vi gjør noe med det, men vi kan ikke si opp en avtale basert på mistanker. Vi stilte en rekke spørsmål. I tillegg krevde vi innsyn i regnskapene og at regnskapene ble ført av Norgesgruppen. Vi forlangte også at selskapet som hadde kontrakten med Joker, ble registrert som et aksjeselskap og ikke et enkeltmannsforetak.

- En helt ny situasjon for oss

- I 2010 aksjonerte politiet i fire av Sajid Hussains Joker- og Spar-butikker og han blir senere dømt til åtte måneders fengsel for forhold i disse butikkene. Butikkene han eide ble så overført til lillebror Sajjad. Hvorfor sa dere ja til dette?

— Det er vanskelig å si nei når en kjøpmann vil overlate en butikk til sin bror. Dette var en helt ny situasjon for oss. Nå har vi fått opp øynene for at ikke alt er som det blir fortalt til oss. Dette går på kontoen for læring.

- Er dette godt nok for Norges største dagligvarekonsern?

— Vi har lært og stiller langt strengere krav til våre samarbeidene kjøpmenn nå. Det gjelder også de som ønsker å bli kjøpmann hos oss. Hvis vi får en mistanke om noe, forsøker vi å løse problemet. Vi har ikke hatt noe samarbeid med disse kjøpmennene det siste året, og det er det gode grunner for.

Er trygge på at de har ryddet opp

- Har dere tipset politiet eller skatteetaten i denne saken?

— Det har jeg ingen kommentar til. I den grad de har hatt henvendelser til oss, har vi svart på dem slik vi normalt gjør når myndigheter tar kontakt med oss.

- Kan det dukke opp flere tilfeller av denne type saker i deres kjede?

— Ingen av de butikkene som var i denne politiaksjonen, var våre butikker. Vi er trygge på at vi har ryddet opp. Det er ro i rekkene og det er opprettet normal dialog mellom kjøpmann og kjede.

- Så det kommer ingen nye avskiltinger hos dere?

— Ikke som jeg kjenner til.

Les også:

Les mer om

  1. Dagligvarebransjen