Økonomi

Nå må Regjeringen utrede ny etikklov

En samlet familie- og kulturkomité stiller seg bak forslaget om en ny etikklov. Handelsorganisasjonen Virke tror det bare vil føre til skrivebordsarbeid.

Etikkloven som Stortinget nå ber Regjeringen om å utrede kan gjøre at det blir lettere å vite under hvilke forhold en vare er produsert.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Alle partiene stiller seg bak forslaget som KrF, Sp og De Grønne har fremmet om en ny etikklov. Regjeringen vil nå utrede et forslag til åpenhet om produksjonssteder og etikkinformasjon om vareproduksjonen til forbrukerne og organisasjoner.

– Dette er en stor seier for forbrukerne, og første skritt på veien for å sikre at klærne vi kjøper er etisk produsert, og at arbeiderne og menneskerettigheter er ivaretatt, sier Une Aina Bastholm (De Grønne).

Høyrisikoprodukter

I forslaget om utredning av en etikklov står det at loven bør gjelde varer som klassifiseres som høyrisikoprodukter av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), det vil si blant annet tekstiler, klær, sko, elektronikk og IKT, møbler, kaffe, te, kakao og leker.

Forslagsstillerne mener dessuten at loven bør gjelde alle som har selskaper registrert i Norge og som importerer varer til Norge.

En etikklov som Stortinget nå ber regjeringen om å utrede, vil pålegge bedrifter å svare forbrukere og organisasjoner om viktige forhold ved produksjonen.

– På sikt kan det være naturlig at vi får laget et slags register slik at miljøhensyn og arbeidsforhold ved produksjonen blir like tilgjengelig som hva klesplagget er laget av, sier Bastholm.

Ønsker åpenhet

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier at mange forbrukere ønsker mer informasjon.

– De ønsker ikke å bidra til uverdige arbeidsforhold når de handler en vare, sier Bekkevold.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) er også glad det ble flertall for forslaget.

– Sp ønsker åpenhet om hvordan en vare blir produsert. Vi ønsker ikke at varer skal produseres ved at man behandler mennesker på en måte vi aldri ville tillatt i vårt eget samfunn, Sier Anne Tingelstad Wøien (Sp).

– Viktig med informasjon

Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender, sa til Aftenposten da vi skrev om forslaget i mai at hun støtter det. Organisasjonen har vært svært aktiv i arbeidet med forslaget.

– Det er viktig med informasjon om hvordan selskapene jobber for å bedre arbeidsforholdene på det aktuelle stedet. Det betyr ikke at alle selskaper skal gå ut med fulle leverandørlister, men at forbrukere og organisasjoner skal kunne spørre hvor en vare er produsert og under hvilke forhold, og få svar, sier Leffler.

«Skrivebordsarbeid»

Bror Stende, direktør i Virke, tror derimot en etikklov bare vil bli et skrivebordsarbeid.

– Vi har allerede miljøinformasjonsloven, som også dekker noen av områdene for rettferdig handel. Vi har krav til de største norske selskapene, som må levere rapporter om sitt samfunnsansvar. Dessuten har vi gode merkeordninger, som for eksempel Svanen. Mange vet ikke at Svanemerket også tar hensyn til rettferdige arbeidsforhold, sier Stende.

Les mer om klesbransjen:

Les mer om

  1. Klesbransjen
  2. Regjeringen
  3. Stortinget
  4. Framtiden i våre hender
  5. Mote