Regjeringen utlyser rekordmange blokker i Barentshavet

– Nå må vi kjøre på litt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. Han foreslår å lyse ut 93 nye oljeblokker i Barentshavet.

 Olje- og energiminister Terje Søviknes vil utlyse 93 oljeblokker i Barentshavet. Her sjekker han livbåten under den offisielle åpningen av Ivar Aasen-feltet i februar.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sendte mandag formiddag forslag om blokker som skal lyses ut i 24. konsesjonsrunde på høring.

– Nå må vi kjøre på litt, sier Søviknes til NTB.

Søviknes foreslår å lyse ut 102 blokker, fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet.

Forslaget er basert på ønsker spilt inn fra oljeselskapene og faglige råd fra Oljedirektoratet.

Høringsfristen er 2. mai, og Regjeringen tar sikte på å lyse ut blokkene i løpet av juni.

– En skikkelig Barentshav-runde

Blokkene fordeler seg over store deler av Barentshavet, helt opp mot de mest nordlige delene av norsk sokkel.

– Dette blir en skikkelig Barentshav-runde. For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet. Dette er et veldig tydelig signal om at vi satser i nord, sier Søviknes til NTB.

Regjeringen ønsker å lyse ut 93 nye oljeblokker i Barentshavet, merket med rosa på kartet.

Administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, er ikke overraskende fornøyd med forslaget.

– Tilgang nytt areal er den viktigste forutsetningen for en fortsatt sterk norsk olje- og gassnæring. Derfor er vil tilfreds med at regjeringen legger opp til en offensiv tildeling av areal, i tråd med praksisen på norsk sokkel, sier han.

– Ingen innenfor iskanten

Nesten halvparten av de utlyste blokkene i Barentshavet ligger nord for Norges nordligste oljefunn Wisting, om lag 300 kilometer nord for Hammerfest.

Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.

– Dette er innenfor forvaltningsplanen og følger føringene som Stortinget tidligere har gitt. Vi tar også hensyn til avtalen med Venstre og KrF. Det er ingenting i dette som går ut over det som er åpnet og tydeliggjort som petroleumsområde, sier Søviknes til NTB.

– Ingen av blokkene vi nå foreslår er innenfor iskanten i henhold til forvaltningsplanen, og det vil heller ikke bli gitt tillatelse til aktivitet innenfor beltet på 50 kilometer fra iskanten, sier Søviknes til E24.

Reaksjonene fra miljøbevegelsen lar ikke vente på seg. Flere organisasjoner med Greenpeace i spissen har gått til søksmål mot Regjeringen fordi de mener utlysningen av den forrige konsesjonsrunden bryter mot Grunnloven. Nå reagerer de sterkt på Regjeringens storåpning av Barentshavet.

– Miljø ikke tema

– Det oser av desperasjon når regjeringen øser ut tidenes største utlysning seks måneder før valget, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han reagerer også sterkt på at Regjeringen skriver at utlysningen kun er basert på petroleumsfaglige vurderinger gjort av Oljedirektoratet.

– Det er som miljø ikke er et tema i det hele tatt for regjeringen. Dette er på kollisjonskurs med Paris-avtalen, EU-parlamentet og all norsk miljøforvaltning. Canada og USA skrev i fjor en avtale om å begrense oljevirksomhet i Arktis. Norge går stikk motsatt vei, og seiler dermed opp sammen med Russland som en versting i Arktis, sier Hauge.

Lien måtte gjøre retrett

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien skapte rabalder da han under oljemessen ONS i Stavanger i fjor høst lanserte 24. konsesjonsrunde.

Lien åpnet for at selskapene kunne ønske seg blokker i omstridte områder utenfor Lofoten og de såkalte Møre-blokkene, som Regjeringen har sagt ikke skulle åpnes for oljevirksomhet i denne stortingsperioden. Lien avviste først at han hadde gjort noe feil, men måtte siden fjerne de omstridte områdene fra listen over blokker oljeselskapene kunne nominere.

Her kan du lese mer om kontroversene rundt 24.konsesjonsrunde: