Stort flertall for å gi Polet taxfree-jobben

Det er klart flertall i dagens storting for å overføre taxfree-salget på flyplassene til Vinmonopolet. Heller ikke Frp avviser en slik løsning.

 Dagens kontrakt for å drive taxfree-handel på Avinors flyplasser utløper i 2022. Da ønsker Vinmonopolet å overta alkohol-delen av denne virksomheten.
  • Knut-Erik Mikalsen

Avinor og Vinmonopolet har i flere måneder vært i formelle drøftelser for å legge til rette for at Polet kan overta taxfree-driften av alkohol på Avinors flyplasser.

En statlig overtagelse kan komme først i 2022, da nåværende avtale med delvis tyskeide Travel Retail Norway (TRN) utløper.

I dagens storting er det et overveldende flertall for en slik løsning. Både Arbeiderpartier, Sp, KrF, SV og MDG er for en statlig overtagelse.

Høyre er imot, men regjeringskollega Frp vil godta en statlig overtagelse på visse vilkår.

Sp: – Polet er en vinn vinn-situasjon

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at partiet aktivt vil jobbe for at taxfree-salget av alkohol blir overtatt av Vinmonopolet.

– Taxfree-kontrakten er svært lønnsom for enhver privat aktør. Polet vil ikke, som når vi har en privat aktør, sende store deler av overskuddet rett i lommene på en utvalgt gruppe aksjeeiere. Det er bedre for alle parter at overskuddet tilflyter fellesskapet, er med på å finansiere norsk luftfart og dessuten sikre driften av Vinmonopolet. Dette er en vinn-vinn situasjon rett og slett, sier Slagsvold Vedum.

Han tror dessuten at polet som ny aktør også vil bety slutten på det aggressive alkoholsalget han mener skjer på flyplassene i dag.

– Taxfree-salget er jo et monopol slik det er i dag, der en privat aktør har hånd over milliardinntekter, sier Slagsvold Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

Vil stanse aggressivt alkoholsalg

Første nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Vervik Bollestad, er svært fornøyd med at det er forhandlinger mellom Avinor og Vinmonopolet

– Det er positivt at det nå er dialog om hvorvidt Vinmonopolet skal overta taxfree-salget når gjeldende avtale utløper. En slik løsning er fremtidsrettet, dette er veien å gå. Avinor viser her et initiativ som tyder på at man har tatt politiske signal på alvor, sier Bollestad.

Hun sier KrF vil støtte fullt opp om et forslag om å gi taxfree-oppdraget til Polet, og sier dette er helt i tråd med hva partiet har foreslått tidligere.

– Det aggressive og påtrengende taxfree-salget, ikke minst på Gardermoen, må vi få en slutt på, mener hun.

Kan godta Polet på visse vilkår

På Arbeiderpartiets landsmøte så sent som i april i år lå det an til en aldri så liten taxfree-thriller siden partiet kunne komme til å gå inn for å avvikle hele taxfree-ordningen. Slik gikk det ikke. I stedet kom et forslag der Vinmonopolets rolle ble sentral.

– De senere år har taxfree-salget gradvis svekket Vinmonopolets økonomi og legitimitet. Arbeiderpartiet har vedtatt på landsmøtet at vi vil vurdere om Vinmonopolet skal overta det avgiftsfrie alkoholsalget på flyplassene når dagens avtale løper ut i 2022, sier stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Også regjeringspartiet Frp åpner døren på gløtt for Polet, men stiller en betingelse:

– Hvis Vinmonopolet vinner en anbudsrunde når konsesjonen med Travel Retail Norway løper ut, er vi ikke imot dette. Det viktigste er at alle aktører i anbudsrunden får like konkurransevilkår, slik at Vinmonopolet ikke forskjellsbehandles, sier Morten Wold, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Frp.

Taxfree-selskapet mobiliserer

TRN mobiliserer nå kraftig for å hindre at Stortinget skal vedta en statlig overtagelse. VG kunne nylig fortelle at selskapet har hyret inn to tidligere Ap-topper – Bjarne Håkon Hanssen og Torstein Rudihagen – for å drive lobbyaktivitet mot Vinmonopol-overtagelse.

Avinor har gjort det tydelig at selskapet, tross samtaler med Vinmonopolet, vil at taxfree-salget av alkohol skal skje som følge av en åpen priskonkurranse.