Økonomi

Flybilletten blir dyrere og ruter kan forsvinne

Økt moms vil gjøre store utslag for norsk luftfart, mener bransjen. De ansatte i bransjen er rasende over momshoppet.

Innenlands flyreiser vil bli dyrere med økt moms, mener NHO Luftfart.
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Regjeringen øker momssatsen fra åtte til 10 prosent for en del områder som har hatt redusert momssats til nå.

Luftfarten har til nå nytt godt av 8-prosentmomsen. Men nå blir den høyere, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Derforeslår den å øke momssatsen for innenriks luftfart med to prosentpoeng.

Flyreisende svært prisfølsomme

Torbjørn Lothe, NHO Luftfart.

Bransjetopp Torbjørn Lothe frykter at et prisfølsomt marked vil reagerer negativt på avgiftshoppet:— Dette vil bety økte utgifter på 250 millioner kroner for norsk luftfart. Dette var det siste en økonomisk hardt presset bransje trengte. Dette vil ventelig bety både økte billettpriser for folk flest, og at ruter med marginal lønnsomhet i dag kan forsvinne, sier Lothe, som er administrerende direktør i NHO Luftfart, til Aftenposten.

Han fremholder at innenriks flyreiser allerede viser en utflatende tendens som følge av tilbakeslaget i oljenæringen.

Det viktigste om statsbudsjettet:

Les også

Skal bruke mer oljepenger enn noen gang

NHO: Alt går feil vei

Han sier at han på vegne av næringen er oppgitt over at momsen kommer på toppen av en lang rekke forhold som har slått negativt inn for luftfarten de senere årene:

Passasjeravgiftene er blitt økt, CO2-avgiften har gått opp i tillegg til at arbeidsgiveravgiften er blitt endret.

— Dette er feil medisin i en situasjon der norsk næringsliv skal omstille seg til en ny virkelighet. Den samlede avgiftsøkningen for luftfarten nærmer seg 800 millioner kroner på to år, sier Lothe.

Kan få færre passasjerer

Lothe sier at selv om flyselskapene skulle klare å kompensere for økte avgiftsbelastninger, er det til sist kunden som får regningen:

— Vi vet at mange flyruter lever et utsatt liv allerede i dag, spesielt gjelder dette «smale ruter» til distriktene der det ikke er så mange passasjerer. Økt moms vil kunne føre til færre reisende og da lever de utsatte rutene et enda farligere liv, sier Lothe.

Han ønsker ikke å treffe frem konkrete flyruter, men sier:

– Generelt gjelder dette flere distriktsruter og ruter til Nord-Norge.

Hos SAS sier informasjonssjef Knut Morten Johansen at ekstraregningen for selskapet blir på 125 mill. kr. - Med de små marginer flyselskapene opererer under er dette en vesentlig økning som vi er kritiske til, sier han.

Også arbeidstakerne reagerer kraftig

Vegard Einan, Parat

I Parat, som er den dominerende arbeidstakerorganisasjonen innen luftfart i Norge, reageres det også kraftig på momshoppet:

— Luftfart er en bransje som i årevis har følt seg som en melkeku i norsk og internasjonalt avgiftssystem. Norsk luftfart bidrar direkte og indirekte med 60.000 arbeidsplasser i Norge, sier Parats nestleder, Vegard Einan.

Han mener økte kostnader for flyselskapene og næringslivet vil kunne true rutetilbudet spesielt i distriktene.

— Samtidig har staten som eier av Avinors flyplasser de siste årene hentet ut hundrevis av millioner i utbytte hvert år. Flyselskapene pålegges økte kostnader og ekstra avgifter. Slik kan det ikke fortsette om Norge også fremover skal ha et godt rutetilbud, og norske arbeidsplasser, til det beste for norsk desentralisert næringsliv og innbyggere i distriktene, sier Einan.

Uendret for bilistene

Regjeringen forslår å ikke endre bilavgiftene i Statsbudsjettet for 2016. - Vi er veldig skuffet og veldig overrasket, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

På Statsbudsjettets hjemmesider skriver regjeringen at de har et mål om en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.

"Regjeringen tar sikte på en slik omlegging over tid, men for 2016 foreslås kunprisjustering av satsene i engangsavgiften."

Med andre ord, Regjeringen forslår en økning i avgiftene som tilsvarer den generelle økningen i prisnivået.

— Jeg kom inn i Stortinget i dag og hadde klare forventinger om endringer. Jeg må innrømme at jeg er veldig skuffet, og ikke minst vedlig overrasket, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Sagedal forkalrer at NAF hadde klare forventninger, spesielt på grunn av det gode samarbeidet de hadde med regjeringen i vår, som resulterte i mai-forliket. Da ble regjeringe og samarbeidspartnerene eninge om flere endringer som over tid skulle gjøre den norske bilparken mer miljøvennlig.

— Når Regjeringen forslår å ta med noen av disse endringene i sitt forslag til budsjettet, så betyr det at vi ikke får faset inn nok biler med lave utslipp. Bilene vil fremdeles være for gamle, og vil ikke bli fornyet i så stor grad som vi ønkset.

— Nordmenn responderer i veldig stor grad på bilavgiftene. Vi så gode resultater under rødgrønn regjering. Det har vært en pause i disse endringene under nåværende regjering.

Har du hørt Aftenpostens populære podkast? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

Les også

  1. - Skjemmes vi av Oslo som hovedstad?

  2. SAS legger ned ruten mellom Stavanger og Houston

  3. Kjørte vekterne på smilekurs, så kom tidenes rekord