Lofoten-bråket: Statsministeren satte olje- og energiminister Tord Lien på plass

Regjeringen satte sinnene i kok i Venstre og KrF ved å invitere oljeselskapene til å nominere blokker i Lofoten. Nå snur olje- og energiminister Tord Lien - etter beskjed fra statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) ga olje- og energiminister Tord Lien beskjed om å gjøre helomvending i 24. konsesjonsrunde.

Det får Aftenposten bekreftet fra kilder nær prosessen.

Aftenposten skrev onsdag at Regjeringen hadde invitert oljeseskapene til å nominere leteområder i de omstridte havområdene utenfor Lofoten og Møre-kysten, etter at bransenettstedet Upstream skrev om saken først.

Disse områdene er stengt for både oljeleting og konsekvensutredning i denne stortingsperioden. Det ble slått fast i samarbeidsavtalen mellom Høyre/Frp-regjerngen og samarbeidspartiene Venstre og KrF for perioden 2013–2017.

– Kunnskapsinnhenting

Olje- og energiminister Tord Lien forsvarte beslutningen onsdag kveld, og begrunnet det med et behov for «kunnskapsinnhenting».

Torsdag snudde Lien og strøk Lofoten og Møre fra 24. konsesjonsrunde.

Tord Lien (Frp)

Han la da ut følgende pressemelding på departementets hjemmeside:

«Som ved tidligere konsesjonsrunder, vil begrensningene fra forvaltningsplanene og forpliktelsene regjeringen har overfor samarbeidspartiene bli fulgt opp også i 24. runde. For å unngå videre spekulasjon om noe annet, har oljeselskapene i dag fått beskjed om at vi ikke ønsker å motta nominasjoner i blokker som aldri har vært aktuelle å utlyse i runden.»

Elvestuen fornøyd

Reaksjonene var sterke i samrbeidspartiene onsdag kveld. Venstre anklaget onsdag olje- og energiministeren for å bryte samarbeidsavtalen.

Miljøbevegelsen karakteriserte saken som en «krigserklæring» og en «snikåpning».

Ola Elvestuen (V)

Torsdag kveld var Ola Elvestuen glad for Liens helomvemding.

– Nå følger Regjeringen det som står i samarbeidsavtalen og fjerner usikkerheten som oppsto for selskapene som nå skal nominere.

– Dette er veldig bra. Her har Lien handlet raskt, sier Elvestuen som ikke vil snakke høyt om hvordan Venstre har jobbet med denne saken det siste døgnet.

– Jeg vil ikke si hvordan vi har tatt opp dette, utover at vi har vært tydelige på hva vi mener.

– Er det grunnlag for å kritisere Lien?

– Jeg er opptatt av resultatet. Og nå har vi et godt resultat, usikkerheten er vekke. Det er det som er viktig, sier Elvestuen.

– Må granskes

Frederic Hauge i Bellona mener saken er alvorlig og må granskes.

– Hva i alle dager er det Lien har prøvd seg på her, spør han.

– Det kan se ut som om de har prøvd å snike seg til en åpning for leting også i Lofoten og på Møre. Hvis selskapene nominerte disse omstridte områdene nå, så kunne man på et senere tidspunkt, for eksempel etter valget når samarbeidsavtalen mellom Regjeringen og KrF og Venstre kan opphøre, slippe en ny nominasjonsrunde.

– En smekk

– Her har Lien fått en smekk fra Statsministerens kontor, sier Hauge.

– Venstre og KrF har gjort en god jobb, sammen med oss, det siste døgnet, sier Hauge.

Erna Solberg enig

Men etter det Aftenposten kjenner til var statsminister Erna Solberg av samme oppfatning som Venstre og KrF: Hun mente det ikke var i tråd med samarbeidsavtalen å åpne for nominering av blokker utenfor Lofoten og Møre-kysten.

Erna Solberg (H)

Dette formidlet hun klart og tydelig til Tord Lien, som altså bråsnudde torsdag.

Lien ønsket ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger torsdag kveld. Han skriver i en pressemelding at han aldri kommenterer det interne arbeidet i Regjeringen, hverken i denne saken eller andre.

Forundring over Lien

I samarbeidspartiene stusser man over Liens tabbe. Han er ansett som dyktig og kompetent.

Noen spør derfor om det hele kan skyldes at det gikk litt fort i svingene i Olje- og energidepartementet, og at Lien ikke hadde begge hendene på rattet da invitasjonen til oljeselskapene ble formulert.

Santidig tok Lien selvkritikk sent torsdag kveld, gjennom denne pressemeldingen:

– Med den uro dette har skapt ser jeg i ettertid at dette kunne vært håndtert annerledes fra starten av. Når det gjelder det interne arbeidet i regjeringen, er det noe jeg ikke kommenterer på, verken i denne saken eller andre, heter det.

– Nominasjonsprosessen er et verktøy for å hente inn oppdatert kunnskap om geologien på norsk sokkel fra oljeselskapene. Det har aldri vært aktuelt å utlyse i 24. runde de områdene som er begrenset gjennom forvaltningsplanene eller samarbeidsavtalen. For å skape ro rundt arbeidet med denne viktige konsesjonsrunden har vi i dag presisert at vi heller ikke ønsker nominasjoner fra selskapene i disse områdene.