Økonomi

Eurokrisen har nådd Tyskland

Kansler Angela Merkel merker nå at krisen i Europa går ut over Tyskland. Færre har råd til å kjøpe tyske eksportvarer. Foto: REUTERS/Fabian Bimmer

Tyskland, Europas vekstmotor, klarer ikke å holde gassen oppe i eksporten.

  • Roar Østgårdsgjelten

Den tyske eksportindustrien merker nå krisen i form av dårligere salg.

Både industriproduksjonen, bedriftenes ordreinngang og eksporten fra Tyskland har de siste månedene vært i fritt fall.

Det har vært eksportindustrien som har vært den fremste drivkraften bak oppgangen i landets økonomi. Når eurokrisen har svekket euroen, har tyske bedrifter som selger varene sine i land utenfor eurosonen tidligere tjent store penger på denne svekkelsen.

Kjøper mindre tysk

Hittil har tysk eksportindustri satset på økt salg til vekstøkonomiene i andre verdensdeler for å erstatte sviktende etterspørsel i de europeiske hjemmemarkedene.

Men nå er heller ikke vekstøkonomiene lenger upåvirket av eurokrisen. Veksten avtar i flere av de nye, økonomiske stormaktene som Kina og India, Russland og Brasil.

Det viser en undersøkelse gjennomført av den amerikanske storbanken Citigroup.

Innstramningene og den rekordhøye ledigheten har kvalt kjøpekraften i mange av eurolandene og EU-landene utenfor eurosonen. EU er det største og mest kjøpekraftige marked i verden, svikten i etterspørselen rammer dermed også andre, store land som selger varer til Europa.

Arbeidsmarkedet en livbøyge

Men utsiktene for tysk økonomi er på langt nær like dyster som for de kriserammede eurolandene i Sør-Europa eller Storbritannia som står utenfor eurosonen.

Før helgen kom tall som viste en overraskende vekst i tysk industriproduksjon i mai på 1,6 prosent. Det kom etter en registrert nedgang på 2,1 prosent måneden før, i april.

Og Det internasjonale pengefondet (IMF) oppjusterte sine vekstanslag for tysk økonomi i år fra 0,6 til 1,0 prosent.

Det er etterspørselen fra hjemmemarkedet og et sterkt arbeidsmarked som hindrer at Tyskland drives inn i en ny nedgangsperiode, ifølge IMF.

Den tyske arbeidsledigheten har falt jevnt det siste året til det laveste nivå siden gjenforeningen av de to tyske statene for over 20 år siden.

Bankene sliter

Bankene og andre finansinstitusjoner er den delen av tysk økonomi som hittil har vært mest direkte berørt av gjeldskrisen i middelhavslandene.

Flere av de tyske storbankene har lånt ut store beløp til store kriseland som Spania og Italia.

Bankene risikerer store tap hvis også disse landene ikke klarer å gjøre opp for seg og må slette deler av statsgjelden slik Hellas gjorde tidligere i vår.

Tyske banker er blitt svært tilbakeholdne med å gi nye lån, skriver nyhetsmagasinet Der Spiegels nettutgave. Det rammer særlig investeringene i næringslivet. Ifølge Der Spiegel har for eksempel tyske shippingselskaper store problemer med å lånefinansiere prosjekter i hjemmemarkedet.