Økonomi

iGevinst for Oljefondet

Apple-aksjens ville ferd på New York-børsen i vinter ga mange milliarder kroner for Oljefondet.

FS00003975.jpg JO YONG-HAK/Reuters

 • Carl Alfred Dahl
  Journalist

Klokken 10.00 fredag formiddag er Oljefondet verdt 3498 milliarder kroner, ifølge nbim.no.

Da nyttårsrakettene gikk til værs i vinter eide Statens pensjonsfond utland — populært kalt Oljefondet - Apple-aksjer for 16 milliarder kroner.

Hvis denne posten ble holdt uendret gjennom kvartalet, ga Apple alene en gevinst på rundt 7,7 milliarder kroner. Fondet oppgir verdien av Apple-posten til 22,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet (31. mars).

— Teknologi var sektoren som steg mest blant fondets aksjeinvesteringer med en avkastning på 18,6 prosent, hjulpet av økt etterspørsel etter elektronikkprodukter ettersom økonomien i USA styrket seg. Apple, Microsoft og IBM var teknologiselskapene som bidro mest til fondets avkastning i kvartalet, skriver fondet i rapporten.

Slo markedene

En svært stor bidragsyter, men likevel bare 3 prosent av fondets totale verdistigning på 234 milliarder kroner i kvartalet.

Les også

Etikken kostet Oljefondet 10,6 milliarder kroner

— Resultatet var drevet av en oppgang i de amerikanske, europeiske og asiatiske aksjemarkedene, som alle steg omtrent like mye i løpet av kvartalet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM) i pressemeldingen. Resultatet er fondets tredje beste noensinne, målt i kroner. Avkastningen på 7,1 prosent er 0,27 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindekser. Det vil si at fondets forvaltere gjorde det enda litt bedre enn markedet ellers.

Selger seg ut av eurokriseland

Oljefondet kvittet seg i januar, februar og mars helt med statsobligasjoner i Irland og Portugal, mens beholdningen av obligasjoner i Spania og Italia ble kraftig redusert.

— I andre kvartal har vi sett en tiltagende uro igjen. Vi deler denne uroen, sier Slyngstad på pressekonferansen.

I samme periode kjøpte fondet statsobligasjoner i Brasil, Mexico og India.

Samlet sett hadde fondet en avkastning på 11 prosent på aksjebeholdningen og 1,6 prosent på renteinvesteringene.

60 nye oljemilliarder

I tillegg til gevinsten på 234 milliarder kroner, ble fondet tilført 60 milliarder kroner i friske penger fra oljeinntektene på norsk sokkel.

Dette sørget for at Oljefondets aksjer, obligasjoner og eiendommer den 1. april var verdt 3496 milliarder kroner. 60,7 prosent av pengene er plassert i aksjer, 39 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent er plassert i eiendom i London og Frankrike.

Fondets årlige avkastning siden oppstarten i 1998 ligger nå på 4,9 prosent. Meravkastningen i forhold til referanseindeksen er 0,29 prosent årlig.

Da pressekonferansen var over, 10.16, var Oljefondet fortsatt verdt 3498 milliarder kroner, ifølge nbim.no.

 1. Les også

  Oljefondet vil ikke kreve Hellas-penger

 2. Les også

  Oljefondet stemte nei til Hellas-avtalen

 3. Les også

  For trege med etikk-beslutninger

 4. Les også

  Apple sparer i skatteparadiser

Oljefond-sjef Yngve Slyngstad la fredag formiddag frem fete tall for første kvartal. INGAR STORFJELL

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Oljefondet satte ny rekord i 2017

 2. ØKONOMI

  Oljefondet 256 milliarder i pluss andre kvartal

 3. ØKONOMI

  Norges Bank vil at oljepengene skal leve farligere

 4. ØKONOMI

  Tirsdag legges årsrapporten frem: 2016 ble et dårlig år for Oljefondet

 5. ØKONOMI

  Gode aksjemarkeder: Oljefondet tjente 167 milliarder i 2. kvartal

 6. NORGE

  Oljefondet fikk en avkastning på minus 171 milliarder i første kvartal