Iskaldt klima rundt årets Davos-møte

DAVOS (Aftenposten): I Davos kan klimaaktivist Greta Thunberg dumpe borti USAs president Donald Trump på nytt.

Tidligere utenriksminister Børge Brende er toppsjef i World Economic Forum. Mandag starter årets høydepunkt i organisasjonen.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad

Mandag åpner det årlige Davos-møtet i World Economic Forum (WEF). Årets møte foregår i et kaldt internasjonalt klima.

– Akkurat nå ser vi trolig det vanskeligste og mest negative geopolitiske bildet vi har hatt så lenge Davos-møtet har eksistert, sier WEFs toppsjef Børge Brende til Aftenposten.

For 50. gang møtes verdens toppledere fra politikk, næringsliv og organisasjoner i den sveitsiske alpebyen. Akademikere og presse stiller tallrike. Brende har ledet WEF siden 2017.

President Donald Trump topper deltagerlisten sammen med klimaforkjemper Greta Thunberg.

Les også

Greta Thunberg kåret til årets person for sin stemme i arbeidet mot klimaendringer

Trump er på sin første utenlandsreise etter likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak. I bagasjen fra Washington har den amerikanske presidenten med seg en riksrettstiltale.

– Vi har konflikt mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, også kalt G2. Det er høy spenning i Midtøsten. Noen mektige land fører kriger mot hverandre i tredjeland gjennom stedfortredere. Vi ser dette for eksempel i Syria, Irak, Jemen og Libya, sier Brende.

Til Davos kommer mange av partene i verdens konflikter. Fra Kina kommer visestatsminister Han Zheng. Irak er representert ved president Barham Salih.

Les også

Dr. Doom spår svekket verdensøkonomi og høyere oljepris

I september i fjor fikk Greta Thunberg et glimt av president Donald Trump da han ankom FNs hovedkvarter i New York.

Store mål for møtet

– World Economic Forum går tilbake til røttene og konsentrerer temaene rundt det vi kan kalle en «sosial markedsøkonomi», sier Brende om årets Davos-møte.

WEF har satt «Partnere for en sammenknyttet og bærekraftig verden» som tema for årets møte, fritt oversatt.

Møtets mål er å «fornye begrepet sosial markedsøkonomi for å bekjempe inntektsulikhet, sosiale forskjeller og klimakrisen». WEF vil på årets møte lansere et program for å plante 1000 milliarder trær de neste ti årene.

Ammunisjonen er brukt opp

WEF skal fremme samarbeid. Brende synes det går motsatt vei. Han reiser spørsmålet om hvordan verdens land vil samarbeide ved en eventuell ny økonomisk nedtur.

– En slik nedtur kan godt komme. Den globale gjelden er nå høyere enn i 2007, og en lavere global vekst kan bli langvarig fordi ammunisjonen til å bekjempe den er redusert. Vi har allerede nullrente i mange land og underskuddene øker, sier han.

Det betyr at det ikke er mer rente å kutte og ingen flere statlige penger å bruke for å bekjempe nedturene.

Toppsjefene i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den europeiske sentralbanken (ESB) kommer begge til Davos.

Les også

Eurosonen får kraftig drahjelp av sentralbanken

Venter på Tyskland

Men noen har økonomisk ammunisjon. Brende retter pekefingeren mot Tyskland og Davos-deltager og forbundskansler Angela Merkel.

– Tyskland, som er verdens fjerde største økonomi, må ta en debatt om sin «svarte null», det vil si loven som gjør det umulig å kjøre offentlige budsjettunderskudd, sier Brende.

Med andre ord: Ved å endre loven står Tyskland friere til å øke statens pengebruk hvis dårlige tider kommer.

Les også

For ett år siden trakk Angela Merkel seg som partileder. Siden har det gått utforbakke for kristeligdemokratene.

Verden er blitt bedre

Til tross for de dagsaktuelle konfliktene er Brende overbevist om at verden er blitt bedre de siste tiårene.

– Globaliseringen har ført til en velstandsvekst vi aldri før i historien har sett. Siden 1990 er den globale bruttoinntekten nær doblet. Andelen av jordens befolkning som er ekstremt fattige har sunket fra 40 prosent til 10 prosent, sier han.

Mange år med sterk økonomisk vekst i Kina og India forklarer mye. Andelen ekstremt fattige er redusert samtidig som jorden befolkning har økt fra 5 milliarder til 7,8 milliarder mennesker.

– Utviklingen har vært helt enestående de siste tiårene, sier Brende

Les også

Demagogenes og de skrålende horders tiår | Frank Rossavik

Det knaker i byggverket

Det «enestående» er likevel ikke entydig. Gamle sannheter utfordres og usikkerheten har økt.

– Tilliten til markedsøkonomien er svekket, særlig fordi de økonomiske forskjellene innad i land har økt sterkt. De største utfordringene er i de industrialiserte, rike landene. Vi må være villige til å bruke nasjonale verktøy, som gir alle tilgang til for eksempel helse og utdanning, sier han.

Som så mange andre nordmenn mener han verden kan lære av den nordiske modellen.

– De har svært konkurransedyktige økonomier, samtidig som forskjellene er små, likestillingen stor og skattenivået relativt høyt, sier han.

Han vil også ha en «tøff og åpen debatt om fremtidige skattereformer», slik at de stor tech-selskapene som Facebook og Google må betale mer skatt.

Les også

Asia-børser svakt opp etter handelsavtale

Endret makt gir verdikamp

Asias styrkede rolle i verdensøkonomien skaper usikkerhet i det som tidligere var «den rike delen av verden». Makt flyttes til Kina og India.

– De fremvoksende økonomienes stadig sterkere stilling har endret den globale maktkonkurransen og skapt usikkerhet i mange land. Dette gjelder også rundt viktige verdier vi trodde var universelle, som menneskerettigheter, troen på flernasjonale løsninger og kvinners rettigheter, sier Brende.

Han vil knytte de nye økonomiene tettere til de «universelle» verdiene.

– Men dette må skje uten at de opplever dette som vestlige verdier.