Økonomi

Arbeids- og sosialdepartementet vil forlenge oppholdstillatelsen til utenlandske arbeidere

Viruspandemien har resultert i mangel på sesongarbeidere i landbruket. Nå ønsker Arbeids- og sosialdepartementet å endre utlendingsforskriften.

Torbjørn Røe Isaksen (H) er arbeids- og sosialminister.
  • NTB

Endringene skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under viruspandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i landet i mer enn seks måneder sammenhengende.

Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les også

Bønder vurderer å kutte ut matproduksjon på grunn av stor risiko

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) fremhever viktigheten av utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk.

Spesielt landbruket er hardt rammet som følge av stengte grenser og reiserestriksjoner. Problemet er spesielt stort i grøntnæringen, som har flere tusen sesongarbeidere.

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger. Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så vi har ingen tid å miste, sier Bollestad.

Samtidig jobbes det med å legge til rette for bruk av ledig norsk arbeidskraft, samt å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Arbeids- og sosialdepartementet
  3. Landbruk
  4. Olaug Bollestad
  5. Torbjørn Røe Isaksen
  6. Koronaviruset