Økonomi

De har vært avgjørende for Kinas vekst. Nå snur strømmen av arbeidsvillige kinesere.

HUMEN/GUANGZHOU (Aftenposten): Bønder som har vært villige til å reise langt hjemmefra for å finne arbeid i fabrikker i byene, har vært avgjørende viktige for Kinas eventyrlige vekst de siste tiårene.

Yang Baiyuan fra Guizhou har som så mange andre reist fra sin familie for å finne arbeid i vekst-provinsen Guangdong.
  • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
    Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne

Liker du jobben? spør jeg Yang Baiyuan, en blid, godt voksen kvinne som jobber ved en maskin som ruller ut duk av polypropylenfiber.

– Jo da, svarer migrantarbeideren fra Guizhou, idet hun bøyer seg for å hente opp materiale som skal til neste stasjon i produksjonsprosessen:

– Arbeidsmiljøet er godt, og jeg er fornøyd med hybelhuset og kantinen.

God lønn pluss kost og losji

I 2015 ble det for første gang på tre tiår registrert en nedgang i Kinas migrant-arbeiderbefolkning, en reduksjon på nesten 5,7 millioner.

  • Hører ikke på partiledelsen, drar hjem til bygda

Trenden fortsetter, og i første kvartal i år var det 2,1 prosent færre som reiste til byene for å søke arbeid enn i samme periode i fjor, ifølge offentlig statistikk sitert på nettstedet QQ news.

Samtidig økte andelen potensielle migranter som i stedet valgte å søke jobb på hjemstedet med 3,4 prosent.

Fabrikken som Yang Baiyuan har forlatt sin familie for å arbeide for, befinner seg i den sørkinesiske provinsen Guangdong, i Perleflod-deltaet. Alle produksjonsansatte er migranter fra andre provinser, og tidligere bønder.

Direktør Lan Chunping betaler bra og tilbyr i tillegg gratis kost og losji.

Direktør Lan Chunping opplyser at topplønn her er 6000 yuan (knapt 7500 kroner) i måneden. Det er adskillig mer enn hva ufaglærte kinesiske arbeidere normalt oppnår. Og god lønn er selvsagt viktigst for de 30 som går i helkontinuerlig skift med 12 timers arbeidsdag, seks dager i uken.

Men for denne bedriften og andre som baserer seg på ufaglærte migranter, kan også tilleggsgoder, som fri kost og losji av brukbar standard, være nødvendig for å lokke folk til å stå i produksjonen.

Flere av Kinas mobile arbeiderne velger nemlig å bli værende i sine hjemprovinser, der de har hukou – hjemstavnsrett, og dermed krav på sosiale goder, medisinsk hjelp eller skoleplass til barna.

Nå flytter fabrikker dit de ufaglærte bor

– Migrantarbeidere fra Henan kan nå lettere finne arbeid uten å reise til storbyene, bekrefter Liu Peifeng ved denne innlandsprovinsens hovedkontor for menneskelige ressurser og sosial sikkerhet.

– I de senere år har arbeidsintensive industrier flyttet sin produksjon hit hvor kostnadene er lavere, forklarer Liu.

Andre provinser som er kjent for å avgi mye mobil arbeidskraft, opplever det samme.

Og samtidig som arbeidsplasser for ufaglærte flyttes nærmere migrantarbeidernes hjemsteder, krever stadig flere jobber i de mer utviklede områdene av Kina høyere kompetanse.

I den travle vårsesongen for rekruttering av arbeidskraft i Guangdong ble det i år rapportert om økt etterspørsel etter teknisk utdannet personell. Samtidig var det færre tilbud av den typen vanlige fabrikkjobber, som ufaglærte migrantarbeidere kan gå inn i.

Produksjonsarbeider Shi Yahui fra Henan-provinsen gjør i dag arbeid som lett kan overtas roboter. Hans plan er å kvalifisere seg til en sikrere jobb der mennesker fortsatt vil behøves.

Leter etter sin plass i omstillingstider

For mange uten fagutdannelse kan det bli en betydelig utfordring å finne sin plass i den storstilte omstillingen av Kinas økonomi som sentralmyndighetene sterkt går inn for.

– Endringen har allerede skjedd i Guangdong

«Verdens verksted» skal bli smartere, mer av veksten skal komme fra blant annet innovasjon og innenlandsk forbruk.

Roboter overtar mer og mer manuelt produksjonsarbeid. Her fra FAW- Volkswagens anlegg i Foshan, Guangdong.

Guangdong leder an i denne endringsprosessen, og det er noe av forklaringen på at nedgangen i etterspørsel etter ufaglærte er svært merkbar nettopp her. At robot-revolusjonen som nå pågår i kinesisk industri ikke minst endrer produksjonen her i Perleflod-deltaet, gir selvsagt utviklingen ekstra fart.

– Vi automatiserte 70 produksjonslinjer, forteller visedirektør Li Jiwen i en bedrift i Shenzhen som produserer telefon-deler, til China Daily:

– Deretter kunne vi si opp mellom 60 og 70 prosent av arbeidsstokken.

Kommer ikke tilbake etter familiefesten

Men i alle fall på kort sikt vil mange bedrifter fortsatt ha behov for ufaglært, billig arbeidskraft også i Guangdong, den kinesiske provins som i alle år har tiltrukket seg flest arbeidere fra andre deler av landet.

Det skaper betydelige problemer for arbeidsgivere når migrantarbeiderne uteblir.

Særlig akutt kan situasjonen bli under verdens største årlige folkevandring, når alle kinesere skal hjem til sin viktigste familiefest:

Konsul Lars Børresen forteller at mange migrantarbeidere ikke kommer tilbake på jobb etter den kinesiske nyttårsfeiringen.

– Innbyggertallet i millionbyene Guangzhou og Shenzhen blir halvert foran det kinesiske nyttår. I Dongguan og Foshan forsvinner enda flere, opplyser konsul Lars Børresen ved Norges generalkonsulat i Guangzhou.

Og slett ikke alle stempler noen gang inn på jobben igjen:

– Bedrifter her opplever hvert år at svært mange migrantarbeidere ikke vender tilbake etter nyttårsfeiringen. Det blir stadig enklere og mer attraktivt å finne arbeid nærmere hjemstedet, sier generalkonsul i Guangzhou, Espen Rikter-Svendsen til Aftenposten.

jl@ap.no

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/jorgenlohne

Les mer om

  1. Guangzhou
  2. Lønn
  3. Industri
  4. Kina