Økonomi

99 av 100 nye jobber går til innvandrere

Bare 203 flere nordmenn ble sysselsatt i fjor. Blant innvandrere var veksten på 26.797 sysselsatte personer.

Fra 2009 til 2012 ble det skapt 92.000 nye jobber i Norge, ifølge SSB. 90 prosent av jobbene ble besatt av innvandrere.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Ferske sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) basert på ulike offentlige registre, viser at antallet nye jobber vokste med 27.000 i Norge i fjor.

Nesten hele veksten er det innvandrere som står for. Nordmenn sto kun bak 203 av de nye jobbene, mens resten av økningen, på 26.797, kom fra jobber fylt av innvandrere.

SSB definerer en innvandrer som en person født i utlandet av to utenlandske foreldre.

– Dette er enda en statistikk som viser at veksten i sysselsettingen i hovedsak skjer blant innvandrere. Det er veldig bra, men vi trenger også vekst blant nordmenn, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i analyseselskapet Samfunnsøkonomisk analyse.

– Er dette 26.797 nye arbeidsplasser som uten innvandring ville gått til nordmenn?

– Nei, det er bred enighet om at innvandrere også bidrar med økt etterspørsel i norsk økonomi og dermed flere arbeidsplasser. Hvor mange nye arbeidsplasser én ekstra innvandrer skaper, er det imidlertid stor usikkerhet om. Noen går så langt som å si at det skapes minst like mange nye arbeidsplasser som det kommer innvandrere, sier Bjørnstad.

– Rammer annen sysselsetting

Også fra 2010 til 2011 sto innvandrere for mesteparten av veksten i sysselsettingen. 72,0 prosent av de nye jobbene gikk da til innvandrere.

Les også

Innvandrere med prislapp

– Det er positivt at innvandrerne som kommer, blir inkludert i arbeidsmarkedet. Alternativet ville jo vært at de falt utenfor. Samtidig har dette også noen viktige konsekvenser for ikke-innvandrere. Det er liten tvil om at all arbeidsinnvandringen er gått utover annen sysselsetting i enkelte bransjer, sier Bjørnstad.Samlet sett, fra 2009 til 2012, ble det skapt 9155 nye jobber besatt av ikke-innvandrere. Blant innvandrerne var veksten på 82.854 nye jobber.

Færre nordmenn i arbeid

Andelen nordmenn i alderen 15 til 74 år som er sysselsatt, er falt gradvis de siste årene.

I 2009 var den såkalte sysselsettingsgraden blant ikke-innvandrere på 70,7 prosent, mens den i 2012 lå på 69,7 prosent.

Les også

Mener nordmenn blir rikere av innvandring

– Noen mener dette skyldes for sjenerøse trygdesystemer og at det er for lett å falle utenfor arbeidsmarkedet når det blir tøffere tider. Andre vil peke på problemer i arbeidsmarkedet og den sterke konkurransen fra innvandring, sier Bjørnstad. Blant innvandrere har andelen personer i arbeid vært svakt stigende de siste tre-fire årene.

I 2009 lå den på 61,7 prosent. I 2011 og 2012 var sysselsettingsgraden på 62,8 prosent.

Øst-Europa øker mest

Totalt økte antallet jobber i det norske arbeidsmarkedet i fjor med 1,1 prosent til 2,59 millioner.

Det er særlig innvandrere fra EU-land i Øst-Europa som står for en stor andel av sysselsettingsveksten i Norge. Denne gruppen har også høyere sysselsettingsgrad enn ikke-innvandrere. I 2012 lå den på 73 prosent.

Også antallet jobber fylt av asiatiske innvandrere øker markant. I denne gruppen er sysselsettingsgraden på 54,6 prosent.

Les også

  1. Verdighetens pris

  2. Flere innvandrere på sosialhjelp

  3. Nye toner fra SSB