Økonomi

Ledigheten har steget tre måneder på rad

Det var 109.000 arbeidsledige i Norge i juli. Det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er opp 0,6 prosentpoeng fra april.

Arbeidsledigheten i Norge går opp, melder Statistisk sentralbyrå. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

  • NTB

Det er 17.000 flere arbeidsledige enn i april, målt som gjennomsnittet av perioden mars til og med mai, ifølge AKU-tall fra Statistisk sentralbyrå. Økningen er utenfor feilmarginen til Arbeidskraftundersøkelsen.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for juli er dermed et snitt av månedene, juni, juli og august.

Ifølge AKU ble 8000 flere personer sysselsatt fra april til juli, justert for sesongvariasjoner. Denne økningen er innenfor feilmarginen.

Arbeidsstyrken økte med 25.000 personer fra april til juli. Det betyr at økningen ledigheten ikkje bare består av personer som har mistet jobben, men at den også inkluderer flere personer på arbeidsmarkedet, skriver SSB.

Les også

  1. Norge har mistet 250.000 jobber bare det siste året

  2. Er epoken med massiv arbeidsinnvandring over for godt?

Høyere enn ventet

Ledigheten er høyere enn analytikerne hadde ventet. Forventningen var at AKU-ledigheten skulle falle til 3,5 prosent.

– Norges Bank holder et visst øye på tallene, men det er uten tvil Nav-tallene de legger mest vekt på. Vi venter derfor heller på NAV-tallene som kommer på fredag, før vi trekker noen konklusjon, skriver Nordea i sin morgenrapport onsdag.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige.

SSBs undersøkelse omfatter dermed også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Statistisk sentralbyrå
  3. Nav