Økonomi

Verste terrorangrep mot næringsliv

Av 3500 terrorangrep rettet mot selskaper og næringsliv de siste ti årene, er angrepet mot gassanlegget In Aménas det verste.

 • Hilde Harbo

Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Stockholm har gjennomgått University of Marylands globale terrorismebase, og konkluderer med at aksjonen mot Statoil-anlegget i Algerie er det klart alvorligste.

Selv om det er registrert hele 3500 terrorangrep rettet mot næringsvirksomhet de siste ti årene, er det svært få der det er brukt like dramatiske virkemidler som det vi har sett de siste dager i ørkenen i Algerie.

32 gisselangrep

Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Stockholm

— Det er bare registrert 32 slike angrep, der det er tatt gisler og der terroristene har barrikadert seg. Anslaget mot gassanlegget i Algerie er den største hendelsen rettet mot næringslivet, sier Ranstorp.Han nevner et angrep i 2004 i Saudi-Arabia, som ett av få lignende der det ble tatt gisler. Dette angrepet var rettet mot det store amerikanske selskapet Halliburton.

Terrorismebasen viser at Pakistan og India er de mest utsatte områdene for terror rettet mot næringslivet.

Algerie farligst for Statoil

Blant de landene der Statoil har operativ virksomhet, anser han Algerie som det desidert mest terrorutsatte, med Libya på neste plass.

— I denne regionen er det veldig mye våpen i omløp, og i Algerie har vi sett et mønster i angrep rettet mot militære og infrastruktur - som anlegg knyttet til elektrisitet, olje og gass og vannforsyning, sier Ranstorp.

Han peker på at statistikken viser at det farligste er å være på vei til denne type anlegg. Når man først er innenfor, er man normalt mer beskyttet.

Gass til Israel

Av andre land der Statoil har virksomhet, og der det er en viss terrorfare, trekker han frem Aserbajdsjan.

— Statoil-anlegg her kan være et tenkbart mål for terrorister, men de fleste anslag hittil har vært rettet mot regimet. Landet har et omfattende sikkerhetsapparat, men det var terrorplaner mot Melodi Grand Prix-finalen som var mer alvorlig enn det som hittil er blitt rapportert.

Ranstorp påpeker også at en del av gassen som blir produsert i Aserbajdsjan går til Israel, noe som kan gjøre denne type anlegg til mål for islamistisk terror.

Vestlige hotellkjeder

Når det gjelder Indonesia, der Statoil har andeler i noen blokker til havs, er det amerikanske hotellkjeder som hittil har vært mest terrorutsatt av mulige internasjonale mål.

Også Nigeria, der Statoil er lisenshaver i et produserende felt i tillegg til å være operatør for noen leteoperasjoner, har en viss terrorrisiko.

- All olje- og gassvirksomhet kan være mål for islamistiske grupperinger. Men hittil har terroren i Nigeria mest vært rettet mot lokale, kristne grupper, sier Ranstorp.

Statoil er også meget aktive i Angola, men dette landet bedømmer han som relativt trygt.

 1. Les også

  Har tjent 840 mill. på kidnappinger

 2. Les også

  Algerisk terrorekspert besøkte Oslo

Algeriske spesialstyrker stormet gassanlegget i In Amenas lørdag. TV-bilde: AP Photo/Algerie TV/NTB Scanpix

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Statoil investerer nær 2 milliarder i terrorrammet anlegg i Algerie

 2. VERDEN

  USA mener «den enøyde» er drept i fransk angrep

 3. VERDEN

  Fire av fem terrorister i Europa har røtter i nordafrikanske land

 4. A-MAGASINET

  Det er ikke i Grubbegata terroren skjer neste gang. Hva hjelper det da at vi stenger en gate?

 5. VERDEN

  Kritisk rapport etter Paris-terroren: Etterretningen sviktet

 6. VERDEN

  20 sivile drept i gisseldrama i Bangladesh