Økonomi

Høyesterett opphever Nerdrum-dom

Lagmannsrettens skattedom mot Odd Nerdrum er opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil.

Odd Nerdrum. Larsen, Håkon Mosvold/NTB scanpix

 • Carl Alfred Dahl
  Journalist

Høyesterett har gitt Odd Nerdrum medhold i sin anke over saksbehandlingsfeil i lagmannsrettsdommen. Dermed er dommen satt til side. Saken vil nå bli behandlet i lagmannsretten på nytt. Det kan bety en mildere straff for kunstneren.

— Vi starter med blanke ark i lagmannsretten igjen. Jeg er veldig fornøyd, sier forsvarer Pål Berg til Aftenposten. Han hadde i går ettermiddag ikke snakket med sin klient, som oppholder seg i Frankrike, men har formidlet dommen via Nerdrums kone.

Berg sier han aldri spår utfallet av en sak, men forteller at han hadde en god følelse etterbehandlingen i Høyesterett 24. januar i år.

Ny dokumentasjon

Til Dagbladet sier Berg at han mener saken nå stiller seg annerledes enn sist den var oppe i retten, fordi det foreligger mer solid dokumentasjon og fordi det foreligger en dom i den sivile skattesaken Nerdrum anla.

Avisen Dagbladet skaffet frem viktig dokumentasjon som sannsynliggjorde at Nerdrum hadde betalt skatt for deler av det beløpet han opprinnelig var tiltalt for å ha unndratt beskatning.

Både tingrett og lagmannsrett fant Nerdrum skyldig i grovt skattesvik. Lagmannsretten skjerpet straffen fra tingretten, med den begrunnelse av at Nerdrum hadde unndratt et større beløp enn det tingretten kom til.

De fem høyestrettsdommerne kom enstemmig til at lagmannsrettens begrunnelse for å utvide det ikke-inntektsførte beløpet fra 10,4 til 13,8 millioner kroner var så tynn, at hele dommen nå er satt til side.

Store mangler

«Manglene ved lagmannsrettens domsgrunner referer seg til hvilke verdier som er unndratt beskatning - spørsmålet om en inntekt på 700.000 dollar er talt med to ganger, og om et beløp på 450.000 dollar av dette allerede er beskattet. Dette er en betydelig del av det totale beløp saken dreier seg om. Det er etter mitt syn tale om mangler av en slik karakter at lagmannsrettens dom med ankeforhandling må oppheves», skriver dommer Bårdsen, og får støtte av de øvrige fire dommerne.

Streng dom

Nerdrum ble 26. juni 2012 dømt til to år og 10 måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett. I tingretten fikk han to år. Lagmannsretten mente han hadde unndratt nesten 14 millioner kroner fra beskatning. Kunstneren anket dommen til Høyesterett, og vant altså frem på sin anke over saksbehandlingen, såkalt "mangelfulle domsgrunner". Nerdrums anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffeutmålingen ble ikke tillatt fremmet.

Opprinnelig var Nerdrum tiltalt for å ha unndratt 14 millioner kroner fra beskatning. Tingretten kom imidlertid til at deler av dette beløpet trolig var beskattet og endte på at 10,4 millioner ikke var oppgitt i selvangivelsen.

På bakgrunn av tingrettsdommen endret skattetetaen ligningen. Skattekontoret kom til at 3,2 millioner (450.000 dollar) av beløpet som tiltalen opprinnelig omfattet, allerede var beskattet. Nerdrum fikk tilbakebetalt mer enn 2 millioner kroner av restskatten sin som følge av dette endringsvedtaket.

Høyesterett mener skattekontorets endringsvedtak må stå helt sentralt i bevisvurderingen. Men lagmannsretten har ikke nevnt endringsvedtaket med et ord.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Kunstner Odd Nerdrum benådet – slipper fengselsstraff

 2. NORGE

  Hjalp 2000 personer med å snyte på skatten. Nå venter mange år i fengsel.

 3. ØKONOMI

  Transocean vant skattestrid om 400 millioner kroner i lagmannsretten

 4. POLITIKK

  Forsvaret kan få millionkrav etter at heimevernssoldat vant rettssak om feriepenger

 5. NORGE

  Hvitvasker slipper inndragning av 45 millioner kroner

 6. NORGE

  Dømt til to års fengsel for å ha trikset med over 1000 selvangivelser