Stadig flere reiser fra Oslo Lufthavn – slik planlegger de å utvide flyplassen

Oslo Lufthavn har vært gjennom flere år med massiv utbygging. Nå settes planene om videre utvidelse på vent. – Vi trenger å tenke oss litt om før vi går videre, sier flyplassjef Øyvind Hasaas.

Oslo Lufthavns sjef, Øyvind Hasaas, tar en pause før han bygger ut landets hovedflyplass ytterligere.
  • Knut-Erik Mikalsen

Hovedflyplassen på Gardermoen er nettopp utvidet for 14 milliarder kroner. Det har gjort at reisende gjennom flere år har opplevd Norges hovedflyplass som en kaotisk anleggsplass.

Nå bevilger flyplassen seg en utbyggings-pause i noen år.

– Vi tar oss en pust i bakken. Vi har bygd ut slik at vi har god kapasitet en periode fremover. Den videre utvidelsen skal først skje når vi ser at vi virkelig trenger det. Det er flyselskapenes behov som styrer oss, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas til Aftenposten.

Størst trafikkvekst til land utenfor Schengen

Han sier at dette ikke betyr at flyplassens nedjusterer sine fremtidige utvidelsesbehov som følge av økende trafikk.

– Vi har lært oss at det er lurt å la prosjektene modnes, og se trafikken an. Vi ser at det er størst vekst i antall reisende til landene utenfor Schengen. Der har vi en kapasitet på 6 millioner reisende i året, mens trafikken nå ligger på 4,5 millioner. Derfor har vi litt å gå på for denne trafikken før vi trenger å bygge ut her. Det skjer ikke før om noen år, sier Hasaas.

Av den grunn er planene om en 200 meter lang forlengelse av det som tidligere var utenlandsterminalen, ikke så presserende å komme i gang med ennå.

Kostnadene for prosjektet er anslått til nesten fire milliarder kroner, og vil rydde plass for å kunne håndtere enda flere fly samtidig.

Amerikanske selskaper ser på Gardermoen

– Dagens terminaler vil kunne sikre god drift og plass for flere ruter og flyselskaper noen år til. Vi har høye mål for oss selv. En flyplass leverer ferskvare. Det nytter ikke å ha mange gode dager hvis det plutselig blir kaos en dag. Det er den ene dårlige som får oppmerksomhet, sier Hasaas.

Flyplass-sjefen sier at det er behovene til SAS og Norwegian, og til dels også Widerøe, som styrer det meste av utvidelsene fremover.

Dernest, sier Hasaas, er det stor interesse om økt trafikk fra de vekstivrige flyselskapene fra Midtøsten – som Emirates og Qatar Airways.

Sistnevnte har nettopp varslet av de går opp fra en til to daglige avganger tre dager i uken fra 22. desember. Derimot er det smått med amerikanske selskaper etter at United Airlines trakk seg ut for et par år siden.

– Vi har kontakt med flere amerikanske flyselskaper som ser på ulike rutemuligheter til Gardermoen. Det er stor dynamikk i luftfarten over hele Europa med sammenslåinger og nye selskaper som stadig dukker opp. Vi tror jo Norge er et interessant marked for selskaper i flere deler av verden, sier Hasaas.

Den videre utbyggingen blir slik

Oslo Lufthavn skal bygges videre ut, men utvidelsen er satt på vent inntil videre.

Flyplassen er nå bygget ut til en kapasitet på 28 millioner reisende. Planene om videre utbygginger ligger klar, og skal etter planen påbegynnes når den utvidede terminalen for trafikk utenfor Schengen står klar om noen år:

  • Den nylig utvidede delen av terminalen, pir nord, skal utvides ytterligere, men først ved behov. Den skal forlenges videre nordover nær 200 meter og gi plass til enda flere fly enn i dag.
  • Det som i spøkefulle ordelag omtales som «skrekkens terminal» – som ligger et stykke unna hovedterminalen i sør – skal oppgraderes. Pir sør skulle egentlig være midlertidig og rives etterpå. Nå blir den trolig permanent, med planer om gangbroer.
  • I tillegg bygges det som skal bli Europas største fraktflyterminal for sjømat, selv om det ikke skjer i Avinor-regi.

– Reisende må nok forvente at de vil møte bygging på flyplassen i mange år fremover når vi kommer i gang igjen, sier Hasaas som minner om at planene om en tredje rullebane ligger fast. Det betyr at Avinor mener den bør være klar rundt 2035.

Vil ha vurdering av behovet

Naturvernforbundet har lenge kritisert at forholdene legges for godt til rette for økt flytrafikk, og mener det er klokt av Oslo Lufthavn å bruke tid på å se an behovet for utvidelse.

– Det er bra at OSL tar en tenkepause, sier fagsjef Holger Schlaupitz.

– Hele prosessen rundt eventuell videre utbygging av OSL bør gjennomføres etter samme prinsipp som for vei og jernbane. Det betyr grundige behovsanalyser og vurderinger av alternative konsept, med folkelig medvirkning og ekstern kvalitetssikring. Vi forventer at dette vil skje også i denne svært omfattende og kontroversielle saken, noe regjeringen må få på plass, sier Schlaupitz.