Økonomi

Psykiater advarte om at det kunne skje et drap

Da tiltalte jente, som da var et barn, ble utskrevet fra Bjerketun behandlingshjem og flyttet til barnevernsinstitusjonen Små Enheter sa den behandlede psykiateren at jenta måtte ha to voksne vakter hele døgnet.

-Vi er ikke et fengsel, men et hjem for omsorgssviktede og ofte sterkt traumatiserte barn.  Det er en utfordrende balansegang i det å skjerme seg og samtidig yte meningsfull og god omsorg.  Vi må stadig ta flere sikkerhetsmessige forholdsregler og samtidig opprettholde den gode omsorgen vi ønsker og vi er satt til å utføre, sier faglig leder ved Små Enheter i Asker, Dag Skådinn. Dan P. Neegaard

 • Tine Dommerud
  Journalist

I følge psykiateren sa hun dette i et møte med Bufetat, barnevernet og Små Enheter da jenta skulle skrives ut fra spesialisthelsetjenesten og overføres til barnevernet.

I følge psykiateren svarte Bufetat at det hadde de ikke budsjett til.

— Da sa jeg at det er risiko for at det skjer et drap.

- Sa du det, spør forsvarsadvokaten, Cecilie Nakstad

- Ja, det sa jeg, svarer psykiateren.

Den tiltalte femtenåringen har erkjent drap på sosinom Anna Kristin Gillebo Backlund da hun hadde nattevakt på Små Enheter i oktober i fjor.

Kompleks traumatisering

Psykiater Sanja Panjkovic forklarte seg for retten i Sandvika i dag. Hun behandlet tiltalte mens hun var innlagt ved Bjerketun behandlingshjem i 2012. Psykiateren - som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri - mener 15-åringen har diagnosen kompleks traumatisering.

Psykiateren sa i retten at diagnosen kan oppstå når omsorgspersoner over tid ikke er inntonet mot barnets behov, og hvis barn utsettes for vold eller vokser opp med angst, redsel og mye ansvar.

Psykiater Arild Steinsholt Jervell, Avdeling for traumebehandling ved Modum Bad har forklart komplekse traumeproblemer slik:

 • Gjentatt traumatisering over tid, ofte i ung alder.
 • Eksempler: Incestutsatt i ungdomstid, omfattende krigstraumer, torturerfaringer, alvorlig mobbing, familievold.
 • Bredere spekter av symptomer: relasjonsvansker, vansker med følelsesregulering, spiseforstyrrelser, dårlig selvfølelse, selvskading, aggresjon, stemningslidelser.
 • Kan få mange ulike diagnoser: Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, spiseforstyrrelser, depressive lidelser, angstlidelser, kronisk smerteproblematikk (fibromyalgi), andre personlighetsforstyrrelser, pseudoepilepsi, andre dissosiative tilstander.
  Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad opplyste i retten at de rettsoppnevnte sakkyndige mener den tiltalte femtenåringen lider av ustabil personlighetsforstyrrelse. Dette er ikke psykiater Sanja Panjkovic enig i.

— Det vi så det siste året vi jobbet med henne er nettopp konsekvenser av kompleks traumatisering, jeg tviler ikke på dette et eneste sekund.

 1. Les også

  Faren: Små Enheter forsto ikke hvor store problemer datteren hadde

 2. Les også

  Avdødes familie: Det blir tungt å følge rettssaken

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Jobb og karriere

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vollen-drapet: 15-åringen ble dømt frisk nok til fengsel. Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk.

 2. NORGE

  Hvor streng straff bør moren i Valdres-saken få? Onsdag gir aktor sin påstand.

 3. NORGE

  De rettssakkyndige i Vinstra-saken legger fram tilleggserklæring

 4. NORGE

  Søgne-drapet: Dømt til å oppheve sikkerhetstiltak rundt gutt (16)

 5. NORGE

  Forsvarer vil ha drapstiltalt barn kjent utilregnelig

 6. DEBATT

  Debatt: Barneministerens taushet etter BBC-program om det norske barnevernet er ubegripelig