Økonomi

Solberg og Jensen: Ingen økonomisk krise

Statsminister Erna Solberg (t.v.) og finansminister Siv Jensen fikk innspill fra blant andre sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.)

Regjeringen kommer foreløpig ikke med nye tiltak for å få flere i jobb selv om arbeidsledigheten stiger og nå er høyere enn det som er lagt til grunn i statsbudsjettet.

  • Roar Østgårdsgjelten

Det budskapet ga statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) etter møter mandag med flere fagøkonomer. De var invitert for å komme med innspill og gi sine vurderinger av de økonomiske utsiktene.

— Tilbakemeldingen vi fikk er at mye er bra i norsk økonomi, men at vi ikke kan legge til grunn at oljeprisen kommer raskt tilbake. Derfor er det viktig at vi klarer å føre en politikk som gjennom omstilling skaper nye jobber og ikke motvirker selve omstillingen, sa Solberg.

Flere i jobb nå enn i fjor

Oljeprisen steg betydelig i Asia mandag morgen, men falt etter åpningen av markedene i Europa.

Ved 14-tiden lå prisen på nordsjøolje litt over 31 dollar fatet, en nedgang fra 32,18 dollar fredag. Aksjekursene på Oslo Børs falt mellom en halv og én prosent de første timene av handelen. Statoil-aksjen falt mest, med over 3 prosent.Både Solberg og Jensen understreket at det ikke er noen krise i norsk økonomi selv etter det dramatiske fallet i oljeprisen det siste året,investeringstørke og masseoppsigelser i oljeindustrien og stigende arbeidsledighet.

Finansminister Siv Jensen (t.v.) og statsminister Erna Solberg gjentok behovet for omstilling når oljevirksomheten avtar.

— Det er klart at de opplever en kritisk situasjon i oljerelaterte næringer i Rogaland, Hordaland og Kristiansand-distriktet. Men totalt for hele landet er det ingen krise. Det er flere i jobb i dag enn det var i fjor på denne tiden. Sysselsettingen har ikke falt, sa Solberg til pressen etter møtet med økonomene.

Høyere ledighet enn forutsett

I statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen lagt til grunn en registrert arbeidsledighet på 3,2 prosent som et gjennomsnitt for hele året.

Les også:

Les også

Norge har høyere arbeidsledighet enn Tyskland

I januar var ledigheten høyere. Antallet registrerte arbeidsledige og arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak var 3,6 prosent, viser tall fra arbeids— og velferdsetaten Nav. Totalt 96.900 personer er med i denne statistikken.

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), som teller både helt arbeidsledige og folk som er på jobbjakt, viste en ledighet på 4,6 prosent i desember, mens Regjeringen la til grunn en AKU-ledighet på 4,5 prosent gjennom hele 2017. Antallet AKU-ledige var 129.000 personer ved årsskiftet.

«Godt skodd for omstilling»

Toppmøtet om norsk økonomi mandag finner sted etter nye store fall både på børsen og i oljeprisen siden årsskiftet.

— Mange er bekymret, og det tar vi på alvor, sa statsministeren.

Men hun avviste at det er grunnlag for å revurdere den økonomiske politikken som er lagt i statsbudsjettet for i år.

— Norsk økonomi er godt skodd for den omstilling som kommer, sa hun.

Svakere krone er positivt

Finansminister Jensen fremholdt at det vi opplever i norsk økonomi i dag er noe helt annet enn finanskrisen for åtte år siden da verdens kapitalmarkeder nesten kollapset.

Les også:

Les også

Boligprisene til himmels – gjelden følger etter

— Vi har høy beredskap og følger utviklingen svært nøye. Den økonomiske politikken virker. Kronesvekkelsen det siste året styrker konkurranseevnen og er det viktigste bidraget til de bedriftene som nå må omstille seg, sa Jensen

Regjeringen la i fjor høst frem en tiltakspakke på 4 milliarder kroner for å motvirke oljenedturen.

2,5 milliarder kroner er satt av til vedlikehold, bygg- og anleggsvirksomhet, en snau milliard går til næring og innovasjon og drøyt 500 millioner kroner er satt av til tiltaksplasser for ledige.

Det er foreløpig ikke aktuelt med ytterligere ekstraordinære tiltak, fastslo både statsministeren og finansministeren.

— Det foreligger ulike anslag for ledigheten. Usikkerheten er større. Det sa vi i fjor høst. Det bildet har ikke endret seg. Vi er beredt til å legge frem tiltak dersom situasjonen tilsier det, sa Jensen.

Merker oljeprisfallet gradvis

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier ringvirkningene av fallet i oljeprisen kommer gradvis til syne i norsk økonomi.

Uro på børsen er ikke det mest alvorlige, mener sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han sier at bildet for norsk økonomi i hovedsak er det samme i dag som før jul.Les også:

Les også

Styringsrenten holdes uendret

– Det er stadig spennende tider internasjonalt, litt uro i finansmarkedene etter nyttår, sier Olsen.

Men uro på børsen er ikke det mest alvorlige, mener han.

– Børsene lever ikke sitt eget liv, men det er en viss frikobling fra børs og realøkonomi, sier sentralbanksjefen.

Litt mørkere utsikter

Før jul tegnet Norges Bank et litt mørkere bilde av utsiktene for norsk økonomi frem til 2018 enn det sentralbanken gjorde i september.

Det er særlig utsiktene for det private forbruket og bedriftenes investeringer som så dårligere ut da enn tidligere i fjor høst.

Men sentralbanksjef Olsen og hans fagøkonomer så også lys i mørket:

Kronekursen er historisk svak. Det styrker konkurranseevnen og lønnsomheten i norske bedrifter som konkurrerer med utlendinger.

Etter møtet med sentralbanksjefen fikk Solberg og Jensen synspunkter fra økonomene Harald Magnus Andreassen i Swedbank, Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen og Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

Les også

  1. DNB setter sin lit til tilliten i Norge

  2. Oljedirektøren oppsummerer sokkelåret 2015

  3. OECD-råd til Norge: Øk boligskatten