Nå kan du spare penger i selskaper med god kjønnsbalanse

Kvinner i ledelsen gir ekstra lønnsomhet, mener Storebrand. Derfor lager de et nytt spareprodukt som gjør at du kan putte sparepengene dine i likestilte selskaper.

Senior bærekraftsanalytiker Tulia Machado-Helland og konsernsjef Odd Arild Grefstad mener likestilling er så lønnsomt at de setter sammen en egen portefølje med selskaper som er gode på akkurat dette.

– Selskaper med høyere andel kvinner i styret er mer lønnsomme, har bedre resultat, bedre salg, høyere innovasjon og bedre omdømme. De jobber mer bevisst med å oppnå mangfold og inkluderende kultur, det er en av grunnene til at de blir mer lønnsomme, sier senior bærekraftsanalytiker Tulia Machado-Helland i Storebrand.

Hun har studert en rekke internasjonale rapporter som har undersøkt sammenhengen mellom likestilling og lønnsomhet.

Nå mener både hun og Storebrand at denne sammenhengen er så klar at de vil tilby et eget spareprodukt basert på likestilling.

Det er en portefølje av aksjer, som et aksjefond, som privatpersoner kan spare i. Storebrand er overbevist om at dette spareproduktet vil gi bedre forventet avkastning, fordi alle deres analyser peker i den retningen.

Ønsker et takskifte

– I dag tar flere kvinner enn menn utdannelse, de går lengre på universitetet enn menn, de snakker flere språk enn menn og har bedre karakterer enn menn. Men når vi kommer til jobbene, da er det menn som leder, sier analytikeren og får støtte fra Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad:

– Vi må velge de beste til å styre selskapene våre. Over tid vil minst 50 prosent av de beste lederne være kvinner, sier han.

Grefstad ønsker et taktskifte når det gjelder likestilling. Han viser også til småsparernes svar da de ble spurt om hvilke «hjertesaker» de ønsket å investere sparepengene sine i. Blant de to fremste var klima og likestilling.

Har analysert 2500 selskaper

I arbeidet med å finne en slik portefølje, har Storebrand analysert 2500 selskaper i Europa, Nord-Amerika og Asia, basert på en rekke kriterier knyttet til likestilling og lønnsomhet.

Av disse har Machado-Hellands team plukket ut 100 virksomheter.

– Styrerepresentasjon er den sterkeste enkeltindikatoren på likestilling i resten av selskapet, det gjenspeiler ledelsens holdning til likestilling. Da viser det seg at selskapet tar bedre beslutninger, de er mer rustet for konkurranse, de har bedre innovasjon, sier hun.

Machado-Helland understreker at denne utfordringen er for kompleks til å kunne bli løst med kvotering alene.

– Det tar lang tid å utvikle en god kultur for likestilling, selv i landene som har innført kvotering. På sikt har kvotering en bevisstgjørende effekt, og dytter selskapene i riktig retning.

Mye forskning, uklare resultater

I en global undersøkelse fra Peterson Institute, en anerkjent tenketank i Washington DC, ble årsregnskaper og kvinneandel i styre og konsernledelse i 21.980 selskaper i 91 land gjennomgått.

– Ved å gå fra 0 til 30 prosent andel kvinner i ledelsen forbedres nettomarginen med 1 prosentpoeng. Det tilsvarer 15 prosent økt lønnsomhet for en typisk bedrift, skrev forfatterne i Harvard Business Review da undersøkelsen ble publisert i 2016.

De skriver også at kvinner i styret gir flere kvinner i ledelsen, med henvisning til den norske ordningen med kvotering.

Norsk studie konkluderte med at kvotering er dårlig for aksjekursen

I en studie på norske, børsnoterte selskaper mellom 2001 og 2009 kom forskere imidlertid frem til at kvinnekvotering er dårlig nytt for aksjekursen.

– Selv om kvinnekvotering er en effektiv måte å øke andelen kvinner i styrene på, kan det svekke aksjonærenes verdier hvis kvoteringen tvinger selskapene til å velge styremedlemmer med mindre erfaring fra drift og bedriftsledelse, skriver professorene Amy Dittmar og Kenneth R. Ahern ved universitetene i henholdsvis Michigan og Sør-California.

EUs institutt for kjønnslikestilling (EIGE) viser til en lang rekke forskningsartikler som peker i ulike retninger.

De siste årene har det dukket opp noen fond i Europa og USA med likestillingsprofil. De har levert avkastning både over og under resten av markedet, ifølge tall Aftenposten har fått fra analysebyrået Morningstar.

Historikken er kort, men det er altså ingenting i disse avkastningstallene som tyder på at det er mer lønnsomt å investere i likestillingsfond.

Europa forbi USA etter kvotering

Da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i forrige uke la frem statens eiermelding for 2017, sa han at kvotering av kvinner inn i styrene, ikke ser ut til å ha påvirket likestillingen i toppledelsen til selskapene.

– Det viser seg at selskapene som har flere kvinner i styret og jobber mer bevisst med å oppnå mangfold og inkluderende kultur, blir mer lønnsomme. Men det tar lang tid, og uten kvoteringen ville vi nok hatt et enda større gap å lukke i Norge, mener Machado-Helland.

Hun trekker frem at da Europa begynte med kvotering, hadde USA flere kvinnelige ledere enn Europa. Nå er Europa forbi.

For seks år siden gikk Storebrand ut av kull, fordi det ikke var lønnsomt. Nå mener de likestilling på sikt vil bli mer lønnsomt.

Ikke helt fornøyd i Storebrand

I 2012 gikk Storebrand ut av kull.

– Vi så at på sikt er det ikke mulig å tjene penger på dette, alt tydet på at reguleringer og holdninger ville føre til at det på sikt er en dårlig investering, sier Grefstad.

Nå ser han noe av det samme og tror at selskaper som ikke tar likestilling på alvor, på sikt vil tape penger.

Derfor har han også forpliktet Storebrand til et større program, 50/50. Sammen med 12 andre selskaper har de utarbeidet en rekke konkrete tiltak for likestilling. Grefstad minner om at dette er FNs bærekraftsmål nummer 5.

Blant selskapene som har forpliktet seg er også Orkla, Forsvaret, Yara, Coop, Manpower, Norsk Tipping og Posten.

– Er du fornøyd med kvinneandelen i Storebrand?

– 41 prosent av lederne våre er kvinner, vi har 50 prosent kvinner i styret, men i ledergruppen er bare 3 av 9 kvinner, så nei. Men vi er på vei. Kanskje lederverv burde vært åremålsstillinger, så trengte man ikke vente på at menn som meg skulle gå av med pensjon, spør Grefstad.