Økonomi

Det blir lettere å få AFP ved sykdom

Avtalen i lønnsoppgjøret i privat sektor gjør det mulig å være syk dobbelt så lenge i løpet av de tre siste årene før uttak av AFP.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjefen Kristin Skogen Lund ble søndag enige om endringer i AFP-ordningen. Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad

Langt på overtid søndag ble NHO og arbeidstagerorganisasjonene LO og YS søndag enige om endringer i ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Det er én viktig realitet i endringene: Færre vil miste retten til AFP på grunn av langvarig sykdom rett før AFP-alderen på 62 år.

I dagens regler er det i utgangspunktet krav om at arbeidstageren må ha jobbet i AFP-bedrift i de tre siste årene før AFP-uttaket. Rundt 800.000 jobber i private bedrifter som har AFP som en del av tariffavtalen.

Men sykdom lemper på dette kravet. Avtalen i lønnsoppgjøret gjør det mulig å være borte med sykdom i inntil to av de tre siste årene før uttak. Med de gamle reglene var det mulig med å være borte bare i ett av disse tre årene uten å miste retten til AFP.

Et halvt år uten grunn

Det er etter reglene lov å ha ett eller flere avbrekk i ansettelsesforholdet i tilsammen 26 uker uten grunn uten å miste retten til AFP. Dette gjelder de tre siste årene før uttaket.

Kravet er at arbeidstageren er ansatt og «reell arbeidstager» når uttaket skjer.

 • Partene ble enige solid på overtid søndag: Dette betyr enigheten i lønnsoppgjøret for deg
 • AFP er ikke for alle: AFP er en blodig urettferdig ordning

Utvidet avbrekk ved sykdom

Rammen for avbrekk uten grunn blir i dagens regler utvidet med ytterligere 26 uker hvis arbeidstageren i denne utvidede perioden mottar for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra Nav.

– Denne utvidede perioden ved sykdom og andre Nav-ytelser blir nå økt fra maksimalt 26 uker til maksimalt 78 uker. En arbeidstager kan dermed være borte på grunn av sykdom i inntil to år, sier avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal i NHO.

Disse to årene kan bestå av de 26 ukene avbrekk uten nærmere grunn, pluss de 78 ukene som blir gitt på grunn sykdom. Ved sykdom må man være ansatt, men trenger ikke være «reell arbeidstager» ved starten av AFP-uttaket.

AAP er en ytelse arbeidstageren mottar i forbindelse med trening, tiltak eller kurs for å kunne komme tilbake i jobben.

Enklere ved oppsigelse

Den andre reelle endingen i AFP-reglene er knyttet til uttak av AFP i oppsigelsestiden for dem som er blitt oppsagt.

Hvis den oppsagtes arbeidsoppgaver i bedriften eksisterte på uttakstidspunktet uten at den oppsagte fikk utføre dem, førte dette til at retten til AFP falt bort.

Denne bestemmelsen om arbeidsoppgavenes videre liv er nå tatt bort, slik at det innenfor oppsigelsestiden blir enklere å ta ut AFP. Det er nok å motta lønn i oppsigelsestiden.

Skal utrede fremtidens AFP

I tillegg skal partene i løpet av 2018 utrede en ny fremtidig AFP-ordning. Denne skal bygge på en felles evaluering LO og NHO la frem i desember i fjor.

Utredningen skal blant annet vurdere om AFP kan legges om til en ordning der det er bedre sammenheng mellom antall år i en AFP-bedrift og hvor stor pensjonen blir, uansett når disse årene var.

Dette vi i så fall helt eller delvis erstatte dagens regler der det er de ni, syv og tre siste årene før 62 år og uttak som kvalifisere til AFP.

– Dette vil blant annet kunne innebære at yngre arbeidstagere som jobber i en AFP-bedrift tidlig i karrièren vil kunne få AFP ved 62 år, selv om de slutter i AFP-bedriften i ung alder, sier Mildal i NHO.

Ved en slik omlegging regner LO med at «mer enn dobbelt så mange» i privat sektor vil få utbetalt AFP når alderen for slikt er nådd.

Slik det er nå, vil bedriftene kunne betale inn i ordningen for unge arbeidstagere som senere ikke får noe som helst igjen for innbetalingen. Hoteller og restauranter har mye ung arbeidskraft og høy turnover.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Pensjon
 2. NHO
 3. Landsorganisasjonen (LO)
 4. Arbeidsliv
 5. Økonomi

Relevante artikler

 1. KARRIERE

  Selv om arbeidsgiver har AFP, er det ikke sikkert du fyller vilkårene.

 2. KARRIERE

  Blitt permittert? Så mye taper du i pensjon.

 3. DEBATT

  Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år

 4. KARRIERE

  «Hvordan vet jeg om jeg blir minstepensjonist?» Jobbeksperten svarer.

 5. DEBATT

  Myndighetene har valgt et regelverk som motvirker arbeidslinjen

 6. KARRIERE

  Joar Kavli har valgt å ta ut tidlig pensjon. Her er fem argumenter for – og fem imot.