Økonomi

Nordmenn tror ikke roboter vil ta jobbene deres

Tommestokken er forlengst lagt bort for takstmann Lasse Evensen, og erstattet med digitale verktøy som lasermåler og varmesøker. To klikk med en lasermåler, og boarealet i stua er i boks. - Tilliten øker hos kundene når vi kommer med nye digitale verktøy. Jeg tror ikke det vil gjøre oss overflødige, sier den erfarne takstmannen.

Mindre enn én av ti nordmenn frykter at jobbene deres kan bli overtatt av roboter eller automatisk produksjon. Det er i utakt med en rapport som viser at én av tre norske jobber er i faresonen.

  • Fredrik Hager-Thoresen

— I min jobb har automatisering bare vært til hjelp, jeg har ingen tro på at vi blir overflødige, sier takstmann Lasse Evensen (59), med 26 års erfaring bak seg i bransjen.

Mens Evensen og hans kolleger i alle år har vært utstyrt med papir, blyant og tommestokk, og en nese for fuktlukt, manøvrerer de nå en rekke digitale verktøy som i følge Evensen har gjort arbeidshverdagen langt lettere og mer effektiv.

- Hvem vi ha en drone på besøk?

Han demonstrerer hvordan han med nettbrett kan måle boligarealet i stua og få data rett inn i plantegning digitalt. Den digitale varmemåleren sjekker om isolasjonen er bra nok, fuktmåleren «ser» gjennom den tilsynelatende normale badeveggen.

— Ja, det er ingen tvil om at det har skjedd en voldsom omveltning i vår bransje, og mer kan helt sikkert bli automatisert. Du kan få en drone til å ta bilder av taket, men hvem vil ha en drone til å ta en fagmessig solid vurdering av den bygningstekniske tilstanden på huset sitt? Vårt yrke krever tilstedeværelse av en fysisk person som kan tolke dataene verktøyene gir, ellers mister yrket fullstendig sin troverdighet, sier Evensen.

Les også:

Les også

Robotene kommer!

De yngste med størst tro på roboter

I en fersk undersøkelse InFact har utført for Abelia (NHOs forening for kunnskaps— og teknologibedrifter), ser det ut som nordmenn føler seg trygge på at de ikke skal miste jobbene sine i det digitale dragsuget.

Kun 8,3 prosent sier de tror jobben deres kan bli overtatt av roboter eller automatisk produksjon, 85,5 prosent svarer nei på dette spørsmålet. Det er de yngste (18-29 år) som i størst grad tror deres yrke er utsatt for automatisering (18,6 prosent).

Det rimer dårlig med en rapport initiert av Kunnskapsdepartementet, som konkluderer med at en tredjedel av norsk sysselsetting i stor grad vil bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene. Takstmennene er et eksempel på et yrke som med drøye 95 prosent sannsynlighet vil bli utsatt for automatisering i stor grad, ifølge rapporten.

Se hvor stor sannsynligheten er for at ditt yrke skal bli automatisert:

Kilde: «Computerization and the Future of Jobs in Norway»

— Urovekkende

— Det er et urovekkende signal at så få svarer at de tror deres jobber er utsatt, når vi vet at endringene kommer, og allerede er her. Norge er kommet langt innenfor automatisering i maskinell produksjon - nå kommer en ny digitaliseringsbølge som også berører jobber der man bruker hodet, og ikke bare erstatter muskelkraft, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Samtidig viser Abelia-undersøkelsen at få har vurdert å bytte jobb til en annen sektor eller bransje. Nær 44 prosent sier nei, mot 16,7 prosent som er åpne for dette.

— Den mest reelle bekymringen her, er hvordan man tilpasser utdanningssystemet slik at ikke flere faller fra. Undersøkelser viser at barn lærer digital kompetanse hjemme, ikke på skolen. Digital kompetanse må i større grad inn i skolen i alle ledd, sier Haugli.

Abelia overleverer i dag en 35 punkts «omstillingspakke» for det fremtidige arbeidsliv til Regjeringen.

— Digital utvikling kan medføre en todeling i samfunnet i en stor underklasse som får svak tilknytning til arbeidslivet og de med høy digital kompetanse hvis det ikke tas grep. Denne utviklingen er ikke noe som skjer én gang. Vi foreslår at man må sikre løpende læring i arbeidslivet, ved å gi arbeidsgivere fradrag på skatten hvis de tilbyr sine ansatte kontinuerlig kompetanseheving, sier Haugli.

Les også:

Les også

Én av tre norske jobber kan bli digitalisert

Repeterende arbeidsoppgaver

I rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway» har tre forskere analysert hvordan digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge de neste tyve årene.

Én tredjedel av norsk sysselsetting vil i stor grad bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene, konkluderer de. Blant de mest utsatte yrkene finner man blant annet takstmenn, regnskapsførere, butikkansatte, advokatsekretærer, kundebehandlere i bank og telefonselgere.

Rapporten er basert på beregninger to Oxford-forskere har utarbeidet om det amerikanske arbeidslivet. Nær én av to amerikanske jobber er utsatt, konkluderer de. I Sverige har de kommet frem til samme beregninger. Sannsynligheten for automatisering øker for yrker som har enkle, rutinemessige arbeidsoppgaver.

— Jeg tror forskerne har vært for teknologioptimistiske når de presenterer sin liste, som vi har overført til det norske arbeidsmarkedet. De bare sett hva som er teknisk mulig, og ikke sett på økonomiske og sosiale faktorer som «bremser», sier seniorrådgiver Anders Ekeland i Statistisk sentralbyrå, en av bidragsyterne til rapporten.

Men han sier at det er ingen tvil om at yrkene med høy grad av repetisjon og lite skjønn ligger an til å bli automatisert.

— Men folk trenger ikke å frykte teknologiske fremskritt. Læring gjennom 250 år med mekanisering og automatisering har vist at der det forsvinner jobber, vil det oppstå nye. Når vi sparer arbeidskraft og ressurser, blir vi rikere og kan kjøper mer – og det skaper nye jobber, sier han.

- Trenger fagkompetansen

Takstmann Lasse Evensen tør ikke spå tyve år frem i tid, men mener digitaliseringen i eget yrke er en berikelse så langt.

— Tilliten øker hos kundene når vi kommer med nye digitale verktøy. Men akkurat som at legene er de beste til å tolke røngtenbilder korrekt, trenger man fagkompetanse for å tolke de nye digitale hjelpemidlene, sier Evensen.

Les også

  1. Jobbene på gulvet forsvinner

  2. Nå starter flyreisen fra Gardermoen på en ny måte

  3. Hvordan skal vi ruste Norge for fremtiden? Spørsmålet bør stå øverst på agendaen i alle partiene.

  4. Snart kan du lese avisen mens du kjører