Tjener du over én mill: Skattekutt 2400 kroner. Tjener du rundt 325.000: Skattekutt 600 kroner.

De med millioninntekt får i gjennomsnitt fire ganger så store skattekutt som lavtlønte.

Finansminister Siv Jensen gir alle skattekutt neste år, men det fordeler seg ulikt utfra hva man tjener.

– Vi har ingen formue, så dette vil vi ikke merke noe til.

Småbarnsforeldrene Katrine Bø (31) og Magnus Thorud (30) får ikke ta del i den blå regjeringens lettelser i formuesskatten.

– Siden vi kjøpte vår første leilighet for to år siden og begge jobber i barnehagesektoren, har vi ikke rukket å spare opp noen formue, sier Thorud.

Som så ofte før med skattelettelser: De som tjener mest betaler mest skatt i utgangspunktet. Dermed får de også de største lettelsene når skattene kuttes.

Finansdepartementets tabeller viser at lettelsene stiger jevnt med inntekt:

 • Lavtlønte som tjener mellom 300.000 og 350.000 kroner får en lettelse på i gjennomsnitt 600 kroner
 • Personer med over 1 million kroner i brutto inntekt får i gjennomsnitt en lettelse på 2400 kroner. Lettelsen i formuesskatten står for godt over halvparten av dette.

Bø og Thorud har hentet døtrene Eveline (7) og Mille (3) på skole og i barnehage litt tidlig denne ettermiddagen. Mens foreldrene diskuterer hva de synes om årets budsjett, er jentene mest opptatt av en gul ballong i den lyse stua.

Familien Bø og Thorud får ikke glede av kutt i formuesskatten neste år.

Under en hundrings pr. måned

Også Bø og Thorud vil få skattelettelser neste år.

Regjeringen foreslår skattelettelser på 83 kroner i måneden for dem som tjener 400-500.000 kroner i året.

–Det vil bidra litt i vår økonomi, men det er såpass lite at vi ikke vil merke det, tror Bø.

Bø og Thorud jobber begge i barnehage og bor i en treroms leilighet på Lambertseter.

Har flyttet østover

Aftenposten snakket også med småbarnsfamilien i forbindelse med statsbudsjettet for to år siden. Da var de på flyttefot fra en leid leilighet på 110 kvadratmeter i Holmenkollen til leiligheten på Lambertseter.

– Det har helt klart lønnet seg å flytte til den andre siden av byen og ikke minst investere i en egen bolig, sier Bø.

 • – Her er det ingenting, sier Marianne Marthinsen (Ap) mens hun leser gjennom statsbudsjettet. Se hvordan opinionen jobber for å finne hovedsakene i sin kritikk:

Samlet lettelse til personer: 3,8 mrd.

Lettelsene i skatt på formue og inntekt for personer er i sum rundt 3,8 milliarder kroner.

Dette fordeler seg slik på ulike inntektsgrupper:

 • 1,4 millioner skattytere med brutto inntekt på over 500.000 kroner får lettelser på i alt 2,1 milliarder kroner.
 • Nær 2,9 millioner skattytere som tjener under 500.000 kroner får lettelser på knapt 1,7 milliarder kroner.

Samlet skjerpelse til næringslivet: 1,2 mrd.

Næringslivet får store lettelser og store skjerpelser neste år:

 • Skatten på overskudd blir redusert fra 25 til 24 prosent. Det er en påløpt lettelse på 2,7 milliarder kroner.
 • Men finansnæringen får økt skatten med nær 2,3 milliarder kroner for å veie opp for at næringen er unntatt fra moms.
 • Avskrivingsreglene for maskiner blir mindre gunstige og klimaavgiftene øker. Skjerpelse i sum: drøyt 2,1 milliarder kroner

Sammen med en del andre endringer blir dette netto rundt 1,2 milliarder kroner i skjerpelse for næringslivet.

Jensen gir og tar

Finansminister Siv Jensen både tar og gir i personskatten:

 • Skattesatsen på netto inntekt for personer blir redusert fra 25 prosent til 24 prosent. Det summerer seg til en lettelse på 11,1 milliarder kroner
 • Den såkalte trinnskatten på brutto inntekt øker med knapt 8,6 milliarder kroner. Dette er en progressiv skatt der satsen stiger med brutto inntekt.
 • Formuesskatten blir redusert med 0,5 milliarder kroner.
 • Andre lettelser i personskatten er drøyt 0,8 milliarder kroner. Økt minstefradrag står for det meste av denne lettelsen.

I sum blir dette skattelettelser på inntekt og formue for personer på rundt 3,8 milliarder kroner.

Lettelser totalt: 2,6 mrd.

De totale endringene i skatter og avgifter for både personer og bedrifter neste år koster 2,6 milliarder kroner.

Thorud ser at Regjeringen tar 121 milliarder kroner ut av Oljefondet neste år, i tillegg til å bruke alle de friske oljepengene som kommer inn.

– Skattelettelser og andre poster koster, og Regjeringen må ta en del fra Oljefondet. Vi skulle heller sett at denne kapitalen ble hentet fra skatter hos de aller rikeste i samfunnet enn fra Norges felles sparegris, sier han.

Lavere formuesskatt til høye inntekter

Regjeringen foreslår å kutte formuesskatten med 500 millioner neste år. I hovedsak tilfaller alt gruppen som tjener mer enn 600.000 kroner i året.

Personer med brutto inntekt over 1 million kroner får knapt 350 millioner kroner av lettelsene i formuesskatten.

Greit med dyrere bensin

Bø sier hun synes det er helt greit at bensinavgiftene stiger noe.

Regjeringen foreslår å øke bensinavgiften reelt sett med 15 øre pr. liter.

– Jeg kjører seks kilometer til og fra jobb hver dag, så bensinprisene har litt å si for økonomien vår. Men jeg er opptatt av miljø og synes derfor det er greit at prisene stiger noe, sier hun.