Telenor-sjefen: Vi må ikke tviholde på bedriftshemmelighetene våre lenger

Sigve Brekke er bekymret for norske selskapers omstillingsevne og mener løsningen ligger i å dele ny kunnskap med andre.

Telenors toppsjef Sigve Brekke mener Norge ikke er en omstillingssinke, men at mange ikke har forstått hvor dårlig tid vi har. Han vil bidra til å skape en delekultur i norsk næringsliv.

– Jeg vil ikke karakterisere Norge som en omstillingssinke, sier Sigve Brekke, og viser til Aftenpostens nyhetssak torsdag om Omstillingsbarometeret til Abelia.

– Men vi har svært dårlig tid. Dårligere tid enn mange forstår, sier Brekke.

– Norge har stått i mange omfattende omstillinger, men denne gangen er utfordringene globale, og konkurransen kommer fra alle kanter. Tidligere har et selskap som Telenor hatt kontroll over hele næringskjeden sin, fra kunde til infrastruktur. Det alle etablerte selskaper opplever nå, er at det kommer internasjonale konkurrenter som finner ut hvor i næringskjeden kunder opplever friksjon. Der setter de inn støtet og skaper de enklere, billigere og raskere løsninger, sier Brekke.

– Dette må alle ledere forstå

Han mener norske næringslivsledere må forstå hva som skjer akkurat nå. Det er særlig to områder av den digitale transformasjonen som blir helt avgjørende, ifølge Brekke.

– «Tingenes internett» er med på å endre hele bildet. Det finnes på verdensbasis om noen år over 20 milliarder digitale objekter i bruk, der informasjonen kan kobles sammen og brukes smartere, sier Telenorsjefen.

«Tingenes internett» refererer til hvordan alt fra søppelkasser, kjøleskap og nøkleknipper kan være koblet til nettet ved hjelp av sensorer, og gi oss informasjon og påminnelser.

– Sammen med utviklingen av kunstig intelligens snakker vi om de to viktigste bærebjelkene i de endringene som skjer. Det er her vi må snu oss raskt. Det å samle enorme datamengder og gjøre analyser av disse, er det Google og Facebook har basert hele sin businessmodell på. Vi har også den informasjonen om kundene våre og må forstå hvordan den kan brukes smartere, selvsagt innenfor personvernlovgivningen, poengterer Telenorsjefen.

Saken fortsetter etter enqueten.

Etablerer senter for kunstig intelligens

Telenor-sjefen er i Arendal for å delta på flere debatter om Norges omstillingsevne. Tirsdag var Telenor med på å sjøsette Toppindustrisenteret. I dag forteller Brekke om Telenors neste bidrag: 50 millioner kroner pluss seks heltidsstillinger til to tiltak som skal styrke Norges slagkraft på kunstig intelligens og hjelpe norske gründere. NTNU og Sintef er med på laget.

– Vi ønsker å bidra til at Norge får spisskompetanse innen kunstig intelligens. Et senter av de fremste hodene blir etablert i Trondheim. Men vi er opptatt av at den kunnskapen som blir utviklet der, skal deles. Både små og store bedrifter må kunne få del i den nye kunnskapen.

Telenor bruker 50 millioner kroner på å bygge opp et senter for forskning og innovasjon på kunstig intelligens.

– Betyr det også at dere nå vil dele noen av Telenors bedriftshemmeligheter?

– Ja. Det skal også i fremtiden være lov å ha bedriftshemmeligheter, men i den tiden vi er inne i nå, der konkurransen er så massiv fra internasjonale aktører, må vi ikke tviholde på den kunnskapen vi utvikler i store selskaper som Telenor. Vi må dele mer informasjon med hverandre. En av de største endringsprosessene vi må gå løs på, er å skape en delekultur. Det er viktig at landet nå går fra store ord om omstilling og digitialisering til konkret handling. Vi må jobbe sammen og dele kunnskap, men vi må også handle hver for oss med tiltak som monner, utfordrer Sigve Brekke.

Næringsministeren: Vi er svært omstillingsdyktige

Monica Mæland er uenig i Abelias konklusjoner om norsk omstillingsevne. I Arendal har hun deltatt på en rekke omstillingsdebatter og har vært på flere bedriftsbesøk.

– Tenk hvordan vår maritime sektor har omstilt seg de siste 100 årene... Jeg opplever at mange snakker ned Norge, og sier vi er dårlige på omstilling, men det vi gjennomfører nå er omstilling på svært mange områder samtidig. Vi digitaliserer landet, vi gjennomfører et grønt skifte. Vi har også en kompetent befolkning som har tatt i bruk de teknologiske mulighetene, men det er klart at omstilling ikke er gjort på en dag, sier Mæland.