Økonomi

Oljefondet kutter skatten på en «rimelig» måte

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad tar avstand fra «aggressiv skatteplanlegging». Samtidig er det greit at fondet krymper skatten med «rimelige» metoder.

Oljefondets Yngve Slyngstad stiller krav til skattepraksis og åpenhet i selskapene fondet investerer i.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

I Oljefondets årsrapport for 2016 står det:

«Forventet skattekostnad har derfor vært en av faktorene som har inngått i vurderingen av eierskapsstruktur».

Setningen omtaler organiseringen av Oljefondets investeringer i fast eiendom. Det vil si: Lav skatt har vært ett av mange hensyn i organiseringen.

Fredag la Oljefondets sjef Yngve Slyngstad for første gang frem et såkalt forventningsdokument om skatt og åpenhet.

I dokumentet beskriver fondet sine forventninger til skattebetaling og skattetilpasning i de rundt 9000 selskapene fondet har investert oljepenger i.

I årsmeldingen 2016 er skatt omtalt som «en vesentlig kostnad» for eiendommer som ikke blir eid gjennom børsnoterte selskaper.

Eier gjennom Luxembourg

Fondets eiendommer i Frankrike, Tyskland, Sveits og flere andre europeiske land blir eid gjennom et datterselskap i Luxembourg. I USA er alle eiendommene registrert i delstaten Delaware.

Aftenposten leser opp setningen i årsrapporten for Slyngstad. Spørsmålet blir om fondet har tatt aktive grep for å slanke skatten?

– Utgangspunktet vi har i vårt skattedokument er selvsagt at selskapene skal minimere skatt, men ikke gå så langt i skatteplanlegging at det blir det vi kaller aggressiv skatteplanlegging, sier han.

Han utdyper hvor grensen for «aggressiv» går:

– Det vil si at det må være innenfor det som er akseptert, vanlig praksis og det som landene mener er en rimelig måte å håndtere skattespørsmål på.

Ikke Luxembourg som favoritt

Det internasjonale nettverket Tax Justice Network (TJN) arbeider mot hemmelighold og skatteparadiser.

Sigrid Klæboe Jacobsen leder den norske delen av TJN. Luxembourg og Delaware i USA er ikke blant hennes favorittsteder.

– Luxembourg er et av Europas største finanssentra, og har blant annet med rettsprosessene mot LuxLeaks-varslerne vist at de er villig til å gå langt for å beskytte landets sekretesse og selskapers interesser, sier hun.

Disse varslerne lekket gunstige skatteavtaler inngått mellom store flernasjonale selskaper og skattemyndighetene i landet.

Delaware har svært gunstige skatteregler. Ifølge TJN er inntekter fra renter, investeringer, rettigheter og patenter skattefrie i staten.

– Delaware har et svært businessvennlig lovverk, hvor selskaper møter nesten ingen krav, byråkrati eller skatter. For eksempel tar det under en time å få opprettet et selskap her, og man trenger ingen identifikasjon, sier Jacobsen.

Les også

 1. Skatteprofessor om Luxeaks: Hemmelige avtaler vrir konkurransen

 2. Juncker: Luxembourg fulgte reglene

Driver skatteplanlegging

Slyngstad går videre fra prinsippene og inn i fondets egen virksomhet.

– Når det gjelder vårt kontor i Luxembourg, så er det vårt utgangspunkt at det er godt innenfor det som er en skatteplanlegging som er i tråd med det vi forventer at andre investorer og selskaper skal gjøre, sier han.

– Så dere har gjort aktive grep for å redusere skatten?

– Alle selskap, og også vi i vår måte å innrette selskapsstrukturen på, vil selvsagt forsøke å ikke betale mer skatt enn nødvendig, men det må ikke være på en måte som fremstår som urimelig og langt unna det som er intensjonen i skattelovgivingen.

– Hvordan definerer man «urimelig»?

– Det må det i utgangspunktet være opp til de ulike bedriftene å legge en policy for. Vi har også vår policy på dette. Det første man ser på er hva som er vanlig markedspraksis og hva de regulerende myndighetene i landene oppfatter som vanlig skattepraksis, sier han.

Bygger på EUs regler

Han sier organiseringen gjennom Luxembourg er en praktisk organisering, det skjer i full åpenhet og at EU legger til rette for at virksomheter i mange EU-land kan samorganiseres på denne måten.

Organiseringen gjennom delstaten Delaware i USA handler ifølge Slyngstad om å følge «akseptert markedspraksis». Fondets bygninger ligger i byer i andre delstater.

– Dette er måten skattestrukturen i USA er laget på. De har funnet det hensiktsmessig å la selskapene bli registrert i én delstat. Dette er, slik vi oppfatter det, ikke bare noe amerikanske myndigheter aksepterer, men også ønsker at det skal være.

Tre forventninger til skatten

Oljefondets forventninger til selskapenes skatteplanlegging bygger på tre prinsipper:

 • Skatten bør betales i det landet der verdiskapingen skjer. Det er ikke bra å flytte penger innad i ei flernasjonalt selskap slik at overskuddet blir bokført i et land som tilfeldigvis har lav skatt.
 • Skatteordningene er styrets ansvar. Dermed kan de ikke slippe unna med at de ikke visst.
 • Økt åpenhet gjennom offentlig land-for-land-rapportering. Selskapene bør rapportere offentlig om samlet skatt og ulike typer skatt som er betalt i de ulike landene der de har virksomhet.

«En liten revolusjon»

Nettverket Tax Justice Network (TJN) er raus i rosen av Oljefondet skattedokument.

– Det er en liten revolusjon når en av verdens største institusjonelle investorer nå gir et tydelig signal om at investorer ønsker større åpenhet fra selskaper, sier Jacobsen i den norske delen av TJN.

Hun mener god informasjon er noe av det viktigste for å få finansmarkedene til å fungere.

– Vi vet at Oljefondet blir sett til av mange ansvarlige investormiljøer verden over og vi spår at det nye forventningsdokumentet vil gi en stor smitteeffekt.

Vil ha fart i politikerne

Jacobsen mener Oljefondets dokument gir et tydelig signal til nølende politikere om å få opp farten i arbeidet for mer åpenhet.

Hun er også fornøyd med at fondet slår fast at skatt er styrets ansvar.

– Dokumentet sier også at selskapets eksterne rådgivere skal opplyses om selskapets skattepolicy. Dette er steg i riktig retning for også å ansvarliggjøre «tilretteleggerbransjen» som i praksis er de som koker i hop kompliserte skattepakker i lovens yttergrenser, sier hun.

Les mer om

 1. Yngve Slyngstad
 2. Økonomi