Økonomi

Ekspertutvalg foreslår å fjerne elbilfordeler i bomringene

  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Regjeringen satte i fjor ned et ekspertutvalg som har sett på de fremtidige inntektene til bomringene, og utvalget har i dag lagt frem en rapport der det går frem at det vil skrote elbilfordeler i bomringene.

Rapporten anslår at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030.

Samferdselsdepartementet skriver i en melding om rapporten at hovedårsaken til fallende bompengeinntekter er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker.

Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, samtidig som elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram til 2030, heter det i rapporten.

Les også

  1. Ekspertutvalg anbefaler å skrote elbilfordeler i bomringene

  2. Elbil, bensin, diesel eller hybrid? Disse bilene er billigst å eie.

  3. Sanner vil ikke love momsfritak for elbiler etter 2021

Les mer om

  1. Oppsummert-type