Økonomi

Skattejakt på Apple og Google

De økonomiske stormaktene støtter arbeidet for å tvinge flernasjonale selskaper til å betale mer i skatt.

OECDs generalsekretær Angel Gurría presenterte planen om å tette smutthullene for selskaper som gjemmer unna store overskudd i skatteparadiser og lavskatteland.
  • Roar Østgårdsgjelten

Store multinasjonale selskaper som amerikanske Apple og Google slipper unna med å betale skatt av milliardinntekter fra virksomheter de har i nær sagt alle land på kloden.

Smutthullene

Dette kan de gjøre fordi de utnytter smutthull i internasjonal skattelovgivning. Dermed kan de overføre store overskudd til skatteparadiser eller lavskatteland hvor de betaler liten eller ingen skatt.

Les også

De vil skjerpe internasjonale skatteregler

De rike landenes økonomiske samarbeidsorganisasjon (OECD) har laget en plan for hvordan slike smutthull i skattelovgivningen kan tettes for å øke skatteinntektene der slike selskaper driver virksomhet.

Grønt lys fra G20

Finansministrene og sentralbanksjefene i de såkalte G20-landene støtter OECD-initiativet, men uten å binde seg til noen bestemt modell for hvordan multinasjonale selskaper skal skattlegges mer.

G20 består av de 20 landene med størst økonomi i verden.

Finansministrene og sentralbanksjefene møtes i Moskva fredag og lørdag for å forberede G20-toppmøtet i St. Petersburg i september.

«En plan om å lage en plan»

OECD har fått en frist på to år med å legge frem særskilte skattetiltak rettet mot flernasjonale selskaper som kan innføres i hvert enkelt land, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Men skepsisen er stor til om OECD-initiativet kommer til å føre til noe som helst.

— Dette er en plan om å lage en plan, ifølge det britiske statskringkastingsselskapet BBC.

Enestående mulighet

Direktør Pascal Saint-Amans i OECDs senter for skattepolitikk sier myndighetenes frustrasjon med selskaper som aggressivt søker å unngå å betale skatt, har skapt en mulighet som bare oppstår «én gang i et århundre» til en revisjon av internasjonale skatteregler som skriver seg tilbake fra 1930-tallet.

Nye internasjonale skatteregler må legge mer vekt på økonomisk substans, ifølge OECD.

Aktive lobbyister

Lobbyister for næringslivets interesser som amerikanske United States Council for International Business (USCIB) og det britiske industriforbundet (CBI) trekker i tvil om å unngå å betale skatt er noe stort problem.

Lobbyistene mener skjerpet skatt kan ramme etableringen av nye arbeidsplasser, handelen og nyskaping i bedriftene.

Andre interesseorganisasjoner som representerer mindre eller innenlandske bedrifter, støtter OECD-initiativet.

Det britiske forbundet for små og mellomstore bedrifter EEF (Engineering Employers Federation) ber den britiske regjeringen og G20-landene om å svare positivt til anbefalingene fra OECD.

Skatteparadiser

OECD-direktør Saint-Amans sier OECD-land som Sveits, Irland og Nederland, som er blitt omtalt som skatteparadiser av politikere på begge sider av Atlanteren, støtter forslaget til en aksjonsplan.

OECD-rapporten identifiserer en rekke smutthull som utnyttes av teknologi- og legemiddelselskaper og selskaper som produserer og selger forbruksvarer over hele verden.

Ett slikt smutthull er den utbredte praksis blant selskapene til ikke å etablere «permanent virksomhet» i land hvor de har stor virksomhet for å unngå å bli definert som skatteborger.

OECD kritiserer også selskapers praksis ved å opprette avdelinger eller selskaper i skatteparadiser hvor overskudd kanaliseres eller hvor patent- eller varemerkelisenser er registrert og hvor det overføres store avgifter fra landene hvor kundene eller fabrikkene er lokalisert.

Les også

Starbucks vil betale mer skatt etter kundeboikott og okkupasjonstrusler

Ikke fornøyd

Den amerikanske tankesmiten Globale Financial Integrity (GFI), som arbeider for å avsløre internasjonal korrupsjon og flernasjonale selskapers flytting av kapital, er skuffet over OECD.

GFI mener forslagene ikke er omfattende nok. Tankesmien har lenge argumentert for at flernasjonale selskaper skal rapportere om omsetning, ansatte og overskudd i hvert enkelt land hvor de har virksomhet.

Les også

  1. Lederne mot resten

  2. Stoltenberg vil tette skattehull for milliardbeløp

  3. Store selskaper - lite skatt