Økonomi

Studenter herfra får en startlønn på 540.000 kroner

Lønnshopp for siviløkonomer i fjor.

Studenter ved Norges Handelshøyskole kan vente seg høy startlønn, selv om arbeidsmarkedet for økonomer er blitt tregere. Foto: NHH

 • Jeanette Sjøberg
  Jeanette Sjøberg

Ifølge Statistisk sentralbyrås rapport om behovet for arbeidskraft frem til 2030, vil det bli mindre behov for økonomer. Dersom dagens utvikling fortsetter, vil vi i 2030 ha rundt 47.000 for mange med mastergrad i økonomi og administrasjon, heter det i deres fremskrivinger.

I fjor uteksaminerte Norges Handelshøyskole (NHH) rekordmange 714 mastergradskandidater, og de merker at arbeidsmarkedet er noe tregere.

Men ifølge en fersk undersøkelse om arbeidslivssituasjonen til ferdigutdannede NHH-kandidater, får de raskt jobb og har opplevd et lønnshopp.

Tre av fire får jobb i studietiden

Rundt tre av fire får jobb før de er ferdige med studiene. Og 82,6 prosent var i relevant jobb et halvt år etter studiene. Det er en liten nedgang fra 86,5 prosent året før.

— Det er gledelig å se at arbeidsmarkedet fremdeles er godt for siviløkonomer fra NHH. Lønnsnivået øker stadig, og de aller fleste kommer i arbeid før de er ferdige med studiet eller kort tid etter, sier rektor Frøystein Gjesdal i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige lønnen for NHH-kandidatene, inkludert bonus, overtid og goder, har økt fra 507.000 kroner i 2013 til 536.000 kroner i fjor.Det er en økning på 5,6 prosent.

Til sammenligning økte gjennomsnittsinntekten til nordmenn med 3,1 prosent i samme periode. Da er ikke overtid inkludert.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet.

Det er i hovedsak innen revisjon, konsulentvirksomhet og bank/forsikring/finans NHH-studentene finner jobb. Størst nedgang er det innen olje— og gassnæringen, der andelen er halvert sammenlignet med året før.

Slik er startlønnen for BI-studentene

For siviløkonomistudentene ved Handelshøyskolen BI var startlønnen i fjor i snitt 478.000 kroner inkludert bonus. 77,2 prosent fikk jobb før de var ferdige med studiene, viser BIs ferske arbeidsmarkedsundersøkelse.

Ni av ti siviløkonomer som gikk ut fra BI i fjor høst har nå fått jobb.

Toppkarakter gir 200.000 kroner mer

Econa, som er arbeidstagerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede økonomer, viser i sine undersøkelser at det er en klar sammenheng mellom arbeidsinnsats, karakterer og hvor fort økonomene får jobb.

80 prosent av A-kandidatene fra 2014-kullet fikk jobbtilbud før endte studier. Ser man på de studentene som har vært ti år eller mindre i arbeidslivet, har studentene med karakteren A rundt 200.000 kroner mer i lønn enn en C-kandidat, viser Econas lønnsstatistikk fra i fjor.

Høyere startlønn i det offentlige

Deres lønnsstatistikk viser at nyutdannede mastergradutdannede økonomer i privat sektor har en gjennomsnittlig lønn på 440.752 kroner, mens de nyutdannede økonomene i offentlig sektor tjener mer — 448.444 kroner i snittlønn.

Ifølge Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) tilbys økonomisk-administrativ utdanning på bachelornivå ved 27 universiteter og høyskoler, og ved 14 læresteder på masternivå.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

 1. Les også

  Derfor vil kunnskapsministeren at høyskoler skal slå seg sammen

 2. Les også

  Hjernen er streng, men rettferdig

 3. Les også

  - Må satse mer på kreative hoder

 4. Les også

  Studenter med praksis på CV-en er gull verdt

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Utdanninger som ikke etterspørres i arbeidslivet, bør få mindre støtte

 2. ØKONOMI

  Lønn på stedet hvil for nyutdannede med mastergrad

 3. KARRIERE

  Ved årsskiftet bestemte Marie Nord seg for at hun ville ha høyere lønn. Slik fikk hun 100.000 kroner mer.

 4. ØKONOMI

  Én av fire nyutdannede lærere jobber ikke i skolen

 5. ØKONOMI

  Studentene skyr denne krisebransjen

 6. ØKONOMI

  Disse masterstudiene sender flest i jobbkø